Tickets
Gratis
Tijd
14:00 - 15:30 uur
Donderdag 3 november 2022 Webinar Online
Kennisevent
  1. Home
  2. Events
  3. Zorg en Recht Lezing: Resultaatgericht beschikken
Webinar

Zorg & Recht Lezing: Resultaatgericht beschikken

Sinds de decentralisatie van het sociaal domein naar gemeenten in 2015 zijn de decentrale overheden op zoek gegaan naar nieuwe manieren van werken.

Eén van deze nieuwe vormen betreft het resultaatgericht werken. Bij deze vorm van werken neemt de gemeente een beschikking waarbij het resultaat, bijvoorbeeld een schoon en leefbaar huis, centraal staat.

De Centrale Raad van Beroep heeft in oktober 2018 een streep gezet door het beschikken in een te behalen resultaat omdat bij een dergelijke manier van beschikken cliënten niet weten op hoeveel ondersteuning zij recht hebben. In reactie hierop is een wet voorgesteld op basis waarvan het voor gemeenten mogelijk blijft resultaatgericht te beschikken en waarbij het rechtszekerheidsbeginsel gerespecteerd wordt.

Tijdens dit webinar leggen Ralph Tak en Luuk Arends uit hoe resultaatgericht beschikken werkt en wat het wetsvoorstel in de praktijk gaat betekenen. Daarnaast staan zij stil bij het nieuw kader voor rechtsbescherming van de cliënt waarmee het eenvoudiger wordt om geschillen over de uitvoering van een maatwerkvoorziening door zorgaanbieders te beslechten.

Er is voldoende gelegenheid via de chat vragen te stellen aan de sprekers.

Deelname aan dit webinar is kosteloos.

Dit najaar staan de volgende lezingen op het programma:

Dinsdag 13 september | Aandachtspunten bij valorisatie

Donderdag 22 september | IT-contracten in de zorg

Dinsdag 11 oktober | Praktisch inrichten van samenwerkingsverbanden

Donderdag 3 november | Resultaatgericht beschikken

Donderdag 24 november | Privacy en medisch wetenschappelijk onderzoek

Dinsdag 29 november | Integriteit en belangenverstrengeling

Dinsdag 13 december | Actualiteiten medische aansprakelijkheid

Programma

13:50 Inloggen met ontvangen link via Google Chrome
14:00 Aanvang webinar
15:30 Einde webinar

Locatie

Webinar

Online
Tickets Voor dit event
Gratis
14:00 - 15:30 uur
Donderdag 3 november 2022 Webinar Online
Dit event is onderdeel van een reeks. Bekijk andere evenementen uit deze reeks

Dit webinar is geschikt voor alle zorgaanbieders en juristen in de zorg.

Sprekers

Luuk Arends

Advocaat - Partner

Luuk is advocaat en partner op de sectie Gezondheidsrecht. Redactielid van GGZ & recht en voorzitter van de geschilleninstantie van De Zorgprofessional. Gespecialiseerd in Ggz-zorg, ouderenzorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, jeugdhulp, eerstelijnszorg en privacyvraagstukken. Verder is hij goed bekend met nieuwe wetgeving in de gezondheidszorg, zoals Wkkgz, Wmo 2015, Wlz, Jeugdwet, Wvggz en Wzd.

Ralph Tak

Advocaat - Senior

Ralph is werkzaam bij de sectie Gezondheidszorg en is bestuursrechtelijk gespecialiseerd. Ralph houdt zich onder meer bezig met conflicten op het gebied van toezicht en handhaving. Daarnaast adviseert hij en procedeert hij voor zorgaanbieders actief binnen het sociaal domein (Wmo en jeugdzorg). Ook houdt Ralph zich bezig met juridische vraagstukken rondom zorgverkoop.

Deel dit event

Breng dit event onder de aandacht van andere geïnteresseerden!

Uit dezelfde reeks

Aanmelden voor gehele Reeks

Komende events