Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:
20 kennisevents gevonden
14 maart 2023

Cursus Aanbestedingsrecht module 4: (On)geldige inschrijvingen en herstel van gebreken

Gebreken in een inschrijving leiden geregeld tot hoofdbrekens in aanbestedingen. Wanneer mag, of zelfs: moet! herstel worden geboden door de aanbesteder of is een inschrijving gewoonweg ongeldig?

14 maart 2023

Zorg en Recht lezing: Flexibele schil, PNIL en regionalisering arbeidsmarktproblematiek

Een van de grootste uitdagingen voor de zorg in de komende jaren is het vinden, binden en boeien van medewerkers.

16 maart 2023

AVG: compliance, toezicht en handhaving

Het is het van belang om de AVG-processen goed in te richten. Om u hierbij te helpen en om u (meer) inzicht te geven in de bevoegdheden van de AP geven Jelmer Keur en Dafne de Boer een webinar over de AVG: compliance, toezicht & handhaving.

21 maart 2023

Wet toekomst pensioenen: wachten of aan de slag als werkgever? - voorjaar 2023

Het wetsvoorstel: Wet toekomst pensioenen: wacht op goedkeuring van de Tweede Kamer. De beoogde inwerkingtreding van de wet is namelijk 1 januari 2023. Het is echter de vraag of deze termijn gehaald zal worden. Ook nu worden er namelijk nog nota’s van wijziging ingediend.

23 maart 2023

Zorg en Recht lezing: Financiële problemen -aandachtspunten bij externe financiering

Veel zorginstellingen verkeren momenteel in financieel uitdagende tijden als gevolg van hogere energie- en personeelskosten, hogere huur- en inkoopprijzen en tegenvallende omzetten. Dit kan ook gevolgen hebben voor de bancaire financieringen. De Nederlandse Vereniging Ziekenhuizen (NVZ) geeft aan dat zo’n 40% van de ziekenhuizen door zijn bankconvenanten dreigt te zakken of in acute liquiditeitsproblemen komt te verkeren.

28 maart 2023

Conflicten in en om de vennootschap: de theorie in de praktijk

Op dinsdag 28 maart 2023 vanaf 15:00 uur organiseert Dirkzwager het seminar ‘Conflicten in en om de vennootschap: de theorie in de praktijk’.

1 2 3 4