Zoeken
  1. Home
  2. Kennis

Onze kennisSterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
3 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:

Verzoeker om onteigening mag zich in het overleg ten aanzien van de hoogte van de aangeboden schadeloosstelling niet onredelijk opstellen

In het “aanwijzingsKB” Putten (art. 72a Ow) betoogden de eigenaren dat zij nog geen reëel aanbod van...

Hanna Zeilmaker
Lees meer

Geen huurbescherming bij combinatie van zorg en huur

In de jaren ’90 heeft de Hoge Raad reeds uitgemaakt dat bij een overeenkomst die strekt tot de versc...

Robert Rijpstra MRICS
Lees meer

Kunstmatige splitsing bij realisatie parkeergarage

In aanbestedingsland is bekend dat opdrachten niet mogen worden gesplitst met het doel een aanbested...

Tony van Wijk
Lees meer

Verhuiskostenvergoeding ook voor particuliere verhuurders verplicht

Bij een noodzakelijke verhuizing als gevolg van renovatie of sloop moeten alle verhuurders voortaan ...

Robert Rijpstra MRICS
Lees meer

Wetsvoorstel tot wijziging Wvg aangenomen door Tweede Kamer

In januari van dit jaar berichtten wij al dat de ingrijpende wijzigingen die zijn voorzien voor de W...

Hanna Zeilmaker
Lees meer

Koopovereenkomsten wel degelijk vernietigbaar

Met grote regelmaat stellen grondeigenaren zich op het standpunt dat koopovereenkomsten niet onder h...

Hanna Zeilmaker
Lees meer

Erfpacht in de huidige markt

De economische crisis heeft er onder andere toe geleid dat de verkoop van woningen is afgenomen. Doo...

John Wijnmaalen MRICS
Lees meer

Eerste Kamer zeer kritisch over wijzigingen Onteigeningswet in Crisis- en herstelwet

De regering heeft op 14 januari 2010 in de Memorie van Antwoord (EK 32.127, C) gereageerd op de krit...

Hanna Zeilmaker
Lees meer

Bij planologische heroverweging is onteigening voorbarig

De gemeente Bolsward besloot een onteigeningsprocedure te starten ter verwezenlijking van een bestem...

Hanna Zeilmaker
Lees meer

Zelfrealisatie en de vorm van planuitvoering: eigenaar mag niet achterover leunen

Of de grondeigenaar zelf tot planuitvoering in staat is hangt af van de door de gemeente gekozen vor...

Hanna Zeilmaker
Lees meer

Publicaties art. 80 en 84 Ow moeten volledig zijn

De gemeente Den Haag had verzuimd in de publicatie te vermelden dat een klein perceelsgedeelte volge...

Hanna Zeilmaker
Lees meer

KB 11 december 2009, Stcrt. 711, onteigening gemeente Westland

KB 11 december 2009, Stcrt. 711, onteigening gemeente Westland • onteigening Titel IV ten behoeve va...

Hanna Zeilmaker
Lees meer
1
...
90 91 92 93 94
...
97