Zoeken
  1. Kennis

Onze kennisSterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:

Claims zieke werknemers tegen Staat bijna verjaard

Ongeveer 30.000 mensen hebben nu nog een claim omdat ze te weinig vakantiedagen hebben opgebouwd.Inl...

Joske Hagelaars
Lees meer

Staatssteun en onteigening: wanneer is volledige schadeloosstelling toegestaan?

Joske Hagelaars
Lees meer

Onteigening: bijzondere geschiktheid verrekenen met bijzondere ongeschiktheid?

Mogen een bijzondere ongeschiktheid van een te onteigenen perceel en/of de waardevermindering overbl...

Joske Hagelaars
Lees meer

Onteigening: hoe om te gaan met (te) laat bekend geworden belanghebbenden?

In een Koninklijk Besluit van 21 augustus 2015 moest de Kroon beslissen over een verzoek van de Mini...

Joske Hagelaars
Lees meer

Hoge Raad wijst belangrijk arrest over tussenkomst in onteigeningsprocedure

In een arrest van 14 augustus 2015 heeft de Hoge Raad een voor de praktijk belangrijk arrest gewezen...

Joske Hagelaars
Lees meer

Minnelijke verwerving op onteigeningsbasis: zicht op onteigening vereist(!)

In een tussenvonnis van 1 juli 2015 heeft de rechtbank Noord- Nederland een interessant oordeel gege...

Joske Hagelaars
Lees meer

Nadeelcompensatie, hoe om te gaan met referentiejaren en kapitalisatiefactoren

Op 30 juli 2015 heeft de rechtbank Gelderland een interessante uitspraak gedaan over nadeelcompensat...

Joske Hagelaars
Lees meer

Onteigening: KB knooppunt Joure: kan provincie onderhandelen voor Staat?

In een KB van 4 juni 2015, is de situatie aan de orde dat de Staat verzoekt om onteigening, terwijl ...

Joske Hagelaars
Lees meer

Onteigening; waardevermindering overblijvende

Op 3 maart 2015 heeft de Hoge Raad een interessante uitspraak gedaan over de “waardevermindering  va...

Joske Hagelaars
Lees meer

Schadevergoeding en nadeelcompensatie: gebruik maken van niet onherroepelijke exploitatievergunning voor eigen risico!

Op 18 maart 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een interessante uitspr...

Joske Hagelaars
Lees meer

Onteigening: kosten voor bijstand in de administratieve fase moeten worden vergoed!

Op 6 februari 2015 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over de vergoeding van de kos...

Joske Hagelaars
Lees meer

Eerste toepassing art. 80a RO in onteigeningszaak

Op 9 januari heeft de Hoge Raad, voor zover wij hebben kunnen vaststellen voor de eerste keer, art. ...

Joske Hagelaars
Lees meer
1 2 3 4