1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. CEER geeft visie op energiebeleid tot 2050

CEER geeft visie op energiebeleid tot 2050

De ‘Council of European Energy Regulators’ (hierna: “CEER”), het verbond van de nationale energietoezichthouders van alle EU-lidstaten, Noorwegen en IJsland, heeft in het kader van de consultatieronde voor de ‘Energy Roadmap 2050’ op 2 maart jongstleden haar kijk op het energiebeleid tot 2050 bij de Europese Commissie ingediend.In de ‘Energy Roadmap 2050’ zal de koers met betrekking tot het energiebeleid van de EU tot 2050 worden uiteengezet. Het primaire doel van de Europese Commissie betref...
Leestijd 
Auteur artikel Frans Knüppe
Gepubliceerd 09 maart 2011
Laatst gewijzigd 16 april 2018
De ‘Council of European Energy Regulators’ (hierna: “CEER”), het verbond van de nationale energietoezichthouders van alle EU-lidstaten, Noorwegen en IJsland, heeft in het kader van de consultatieronde voor de ‘Energy Roadmap 2050’ op 2 maart jongstleden haar kijk op het energiebeleid tot 2050 bij de Europese Commissie ingediend.

In de ‘Energy Roadmap 2050’ zal de koers met betrekking tot het energiebeleid van de EU tot 2050 worden uiteengezet. Het primaire doel van de Europese Commissie betreft de verdere reductie van de uitstoot van broeikasgassen in het EU-gebied met 80% tot 95% ten opzichte van de uitstootniveaus in 1990. Tevens dienen de andere doelstellingen van het Europees energiebeleid – leveringszekerheid, duurzaamheid en vrije mededinging – daarbij in acht te worden genomen.

De Europese Commissie heeft betrokken partijen uitgenodigd deel te nemen in de totstandkoming van dit beleid door het houden van een consultatieronde. Ten behoeve hiervan zijn enkele vragen geformuleerd aan de hand waarvan deelnemers werden uitgenodigd hun standpunt te formuleren. De vragen variëren van de vraag hoe een low-carbon energiehuishouding het beste kan worden gerealiseerd tot de vraag welke factoren in de toekomst een sleutelrol zullen spelen in de keuze voor bepaalde wijzen van energieproductie.

Kort en goed is volgens de CEER voor de toekomst onder andere van belang dat bindende energiewetgeving tot stand wordt gebracht op grond waarvan lidstaten gedwongen worden beter met elkaar te werken. Tevens dienen de verschillende Europese subsidieregelingen te worden geharmoniseerd. Verder dient de EU op het vlak van mededinging, onderzoek en innovatie, duurzame energie en leveringszekerheid meer beleid te ontwikkelen. Het volledige antwoord van de CEER kunt op deze link vinden: http://www.dzw.gr/da92f