Zoeken
  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Deelgeschilprocedure beperkt tot aansprakelijkheidsverzekeringen

Deelgeschilprocedure beperkt tot aansprakelijkheidsverzekeringen

Een benadeelde met een eigen recht op grond van de WAM kan in een deelgeschilprocedure niet tevens de vraag naar de dekking onder een inzittendenverzekering ter beantwoording voorleggen. De reikwijdte van de deelgeschilprocedure is beperkt tot aansprakelijkheidsverzekeringen. Bij beschikking van 29 september 2016 komt de Rechtbank Midden-Nederland terug op haar eerdere beschikking van 10 augustus 2016.De volgende casus gaf aanleiding tot de beslissing. Een bijrijder is bij het instappen van e...
Auteur artikelJaike Silvius (uit dienst)
Gepubliceerd17 november 2016
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Een benadeelde met een eigen recht op grond van de WAM kan in een deelgeschilprocedure niet tevens de vraag naar de dekking onder een inzittendenverzekering ter beantwoording voorleggen. De reikwijdte van de deelgeschilprocedure is beperkt tot aansprakelijkheidsverzekeringen. Bij beschikking van 29 september 2016 komt de Rechtbank Midden-Nederland terug op haar eerdere beschikking van 10 augustus 2016.

De volgende casus gaf aanleiding tot de beslissing. Een bijrijder is bij het instappen van een personenauto ten val gekomen. Naast een WAM-verzekering heeft de bestuurder een inzittendenverzekering. In het deelgeschil baseert de benadeelde zijn vordering zowel op de WAM-verzekering als op de inzittendenverzekering. Een inzittendenverzekering is een directe schadeverzekering waarbij een eventuele uitkering los staat van aansprakelijkheid van de bestuurder. Dit wordt ook wel een ‘first-party’ verzekering genoemd. Een aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking tegen aansprakelijkheid voor schade die aan derden is toegebracht en wordt daarom een ‘third-party’ verzekering genoemd.

De rechtbank besliste in eerste instantie dat het beroep op de inzittendenverzekering valt onder de reikwijdte van de deelgeschilprocedure, maar de rechtbank komt terug op deze beslissing. De rechtbank overweegt dat uit de tekst van artikel 7:954 lid 1 BW volgt dat een benadeelde een verzekeraar slechts kan aanspreken in geval van een aansprakelijkheidsverzekering. Daarnaast volgt uit artikel 1019w lid 1 Rv dat de deelgeschilprocedure enkel bedoeld is voor gevallen van wettelijke aansprakelijkheid. Het door de benadeelde opgeworpen feit dat een aparte behandeling van de vorderingen processuele complicaties op zou kunnen leveren, schept nog geen bevoegdheid.

Kortom, de wet laat slechts ruimte voor het via een deelgeschil in rechte betrekken van een verzekeraar indien het een aansprakelijkheidsverzekering betreft. De Rechtbank Gelderland besliste op 2 mei 2011 ook al in deze zin.