1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Flex-weetje 12: verkorting oproepingstermijn algemene vergadering

Flex-weetje 12: verkorting oproepingstermijn algemene vergadering

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). De Eerste Kamer heeft dit wetsvoorstel op 12 juni 2012 aangenomen, met een invoeringsdatum per 1 oktober a.s.Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en wekelijks een zgn. “Flex-weetje” op onze kennispagina’s te publiceren.Verkorting oproepingstermijn algemene vergadering van aandeelhoudersWist u dat onder het nieu...
Leestijd 
Auteur artikel Marèl Baak
Gepubliceerd 04 juli 2012
Laatst gewijzigd 16 april 2018
De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). De Eerste Kamer heeft dit wetsvoorstel op 12 juni 2012 aangenomen, met een invoeringsdatum per 1 oktober a.s.

Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en wekelijks een zgn. “Flex-weetje” op onze kennispagina’s te publiceren.

Verkorting oproepingstermijn algemene vergadering van aandeelhouders
Wist u dat onder het nieuwe B.V.-recht:

De nieuwe wettelijke oproepingstermijn voor een algemene vergadering van aandeelhouders 8 dagen gaat bedragen?

Toelichting
Onder het huidige recht geldt een oproepingstermijn van 15 dagen. Dit wordt aldus verkort naar acht dagen. Van deze 8 dagen kan in de statuten worden afgeweken, waarbij een kortere termijn niet is toegestaan.
De nieuwe oproepingstermijn is van toepassing op alle algemene vergaderingen die worden gehouden vanaf 1 oktober 2012. Omdat veel statuten nu expliciet de termijn van 15 dagen noemen, zal – ondanks de directe werking van de nieuwe wetgeving -  vaak wel eerst een statutenwijziging vereist zijn. De termijn van 15 dagen in de huidige statuten kan namelijk worden gelezen als een afwijking op de nieuwe wettelijke regeling.

---------------------------------
Zowel onze vestiging in Arnhem als onze Nijmeegse vestiging kent specialisten op het gebied van het ondernemingsrecht. Mocht u meer willen weten over de gevolgen van de invoering van de Flex-BV voor uw onderneming, neemt u dan gerust contact op met de sectie ondernemingsrecht notariaat in Arnhem of een van de notarissen in Nijmegen. Op basis van een korte checklist bekijken wij of wijziging van uw statuten noodzakelijk of wenselijk is.