1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Flex-weetje 9: de blokkeringsregeling is niet meer verplicht

Flex-weetje 9: de blokkeringsregeling is niet meer verplicht

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). De Eerste Kamer heeft dit wetsvoorstel op 12 juni 2012 aangenomen, met een invoeringsdatum per 1 oktober a.s.Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en wekelijks een zgn. “Flex-weetje” op onze kennispagina’s te publiceren.De blokkeringsregeling is niet meer verplichtWist u dat onder het nieuwe B.V.-recht:Het niet...
Leestijd 
Auteur artikel Marèl Baak
Gepubliceerd 13 juni 2012
Laatst gewijzigd 16 april 2018
De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). De Eerste Kamer heeft dit wetsvoorstel op 12 juni 2012 aangenomen, met een invoeringsdatum per 1 oktober a.s.

Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en wekelijks een zgn. “Flex-weetje” op onze kennispagina’s te publiceren.

De blokkeringsregeling is niet meer verplicht
Wist u dat onder het nieuwe B.V.-recht:

Het niet meer verplicht is om een blokkeringsregeling in de statuten op te nemen?

Toelichting
Onder het huidige recht dienen de statuten een zogenaamde blokkeringsregeling te bevatten. Hierbij kan worden gekozen voor een aanbiedingsregeling dan wel een goedkeuringsregeling.
In het nieuwe recht komt deze verplichting te vervallen, waardoor een B.V. zonder blokkeringsregeling tot de mogelijkheden behoort. De hoofdregel is als volgt: "tenzij de statuten anders bepalen is voor een geldige aandelenoverdracht vereist dat de aandeelhouder die een of meer van zijn aandelen wil vervreemden, deze eerst aanbiedt aan zijn mede-aandeelhouders".
In de statuten kan hier echter van worden afgeweken door ofwel te bepalen dat er geen blokkeringsregeling geldt, ofwel door te bepalen dat er een andere regeling (bijv. een goedkeuringsregeling) van toepassing is. Vreemd is wel dat de B.V. haar naam "besloten" vennootschap juist dankt aan de blokkeringsregeling.

---------------------------------
Zowel onze vestiging in Arnhem als onze Nijmeegse vestiging kent specialisten op het gebied van het ondernemingsrecht. Mocht u meer willen weten over de gevolgen van de invoering van de Flex-BV voor uw onderneming, neemt u dan gerust contact op met de sectie ondernemingsrecht notariaat in Arnhem of een van de notarissen in Nijmegen. Op basis van een korte checklist bekijken wij of wijziging van uw statuten noodzakelijk of wenselijk is.