De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Klachten over product? Trek tijdig aan de bel

Klachten over product? Trek tijdig aan de bel

Klachten over een product? Trek op tijd aan de bel. Reclameert u te laat, dan verliest u als consument of bedrijf alle rechten die samenhangen met het gebrek, zoals recht op herstel of vervanging van het product. Ook kan de overeenkomst dan niet meer worden ontbonden en vervalt het recht op eventuele schadevergoeding. Product direct na levering onderzoekenDe reclameertermijn gaat in zodra de koper het gebrek heeft ontdekt, of redelijkerwijs had behoren te ontdekken. Van de koper wordt verwach...
Leestijd 
Auteur artikel Maarten Kole
Gepubliceerd05 november 2009
Laatst gewijzigd16 april 2018
 
Klachten over een product? Trek op tijd aan de bel. Reclameert u te laat, dan verliest u als consument of bedrijf alle rechten die samenhangen met het gebrek, zoals recht op herstel of vervanging van het product. Ook kan de overeenkomst dan niet meer worden ontbonden en vervalt het recht op eventuele schadevergoeding.

Product direct na levering onderzoeken
De reclameertermijn gaat in zodra de koper het gebrek heeft ontdekt, of redelijkerwijs had behoren te ontdekken. Van de koper wordt verwacht dat hij het product na de levering onderzoekt. Welk onderzoek van de koper kan worden verlangd, hangt af van de omstandigheden. Bijvoorbeeld of het gebrek makkelijk is te zien en of de koper deskundig is.

Onderzoek door deskundige
Soms is een onderzoek door een deskundige nodig. In principe mag de koper de uitslag van dit onderzoek afwachten. Het is echter verstandig de verkoper hierover te informeren. De koper kan namelijk aan zijn klachtplicht voldoen door de verkoper te laten weten dat hij al zijn rechten voorbehoudt, in afwachting van de resultaten van het onderzoek. De kans op tijdig klagen wordt daarmee dus groter. De verkoper moet dan echter wel zo snel mogelijk over de uitslag worden geïnformeerd. Consumenten hebben overigens iets meer speelruimte dan bedrijven. Bij hen start de termijn pas nadat zij het gebrek daadwerkelijk hebben ontdekt. Hun onderzoeksplicht gaat dus veel minder ver. De verkoper kan hiervan niet afwijken ten nadele van de consument.

Wanneer is een klacht op tijd geuit?
Of een klacht op tijd is ingediend, wordt bepaald aan de hand van alle betrokken belangen en met inachtneming van alle relevante omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan de aard van het product en de deskundigheid en juridische kennis van de betrokkenen. Ook kan de verkoper nadeel ondervinden van de lengte van de in acht genomen termijn. Bij de koop van een woning is een termijn van 2 maanden al eens tijdig bevonden. Bij bederfelijke etenswaren is een termijn van enkele dagen soms al te lang. Er bestaat hiervoor geen vaste regel. Elke situatie kan door een rechter anders worden beoordeeld.

Klachttermijn duidelijk vastleggen
Partijen kunnen in de overeenkomst de termijn voor reclameren duidelijk vastleggen in de overeenkomst. In dat geval is helder binnen welke termijn er tijdig kan worden geklaagd. Kopers hebben belang bij een zo lang mogelijke termijn, de verkoper uiteraard bij een zo kort mogelijke termijn. Bij consumenten is een kennisgeving binnen een termijn van 2 maanden na de ontdekking altijd tijdig. Ook van deze bepaling kan niet ten nadele van de consument worden afgeweken.

Conclusie: als koper moet u voorkomen dat u uw rechten verliest door te laat te klagen. De klachttermijn is niet erg lang. Het advies is dan ook om zo snel mogelijk na het ontdekken van het gebrek de verkoper hierover te informeren. Dit mag mondeling. Maar het is verstandig om dit (ook) per aangetekende post, fax of e-mail te doen. Op die manier kunt u later aantonen dat er op tijd is geklaagd.