Zoeken
  1. Loondoorbetaling tijdens ziekte opnieuw onderwerp van discussie

Loondoorbetaling tijdens ziekte opnieuw onderwerp van discussie

Loondoorbetaling tijdens ziekte is en blijft een heikel onderwerp. Voor veel werkgevers wordt de verplichting om twee jaar lang 70% van het loon, waarbij het eerste jaar ten minste het minimumloon moet worden betaald maar wat is afgetopt op het maximum dagloon, als (te) zwaar ervaren. Tegelijkertijd valt op dat in 80% van de cao’s werkgevers zich hebben verbonden om het eerste jaar geen 70%, maar 100% van het loon door te betalen. Per 1 juli 2015 hebben zieke werknemers die na twee jaar ziekt...
Artikel | 21 mei 2015 | Dirkzwager
Loondoorbetaling tijdens ziekte is en blijft een heikel onderwerp. Voor veel werkgevers wordt de verplichting om twee jaar lang 70% van het loon, waarbij het eerste jaar ten minste het minimumloon moet worden betaald maar wat is afgetopt op het maximum dagloon, als (te) zwaar ervaren. Tegelijkertijd valt op dat in 80% van de cao’s werkgevers zich hebben verbonden om het eerste jaar geen 70%, maar 100% van het loon door te betalen.Per 1 juli 2015 hebben zieke werknemers die na twee jaar ziekte ontslagen worden in het kader van de WWZ ook nog eens recht op een transitievergoeding. Hierover bestaat veel inbegrip, nu zieke werknemers bij hun werkgevers al flink op de balans drukken i.v.m. de loonkosten, de (vaak hoge) re-integratiekosten en de verhoging van de gedifferentieerde premies voor de Ziektewet en/of de Wet WIA (of mogelijk zelfs het moeten betalen van de uitkering in geval van eigenrisicodragerschap). Daarnaast is de transitievergoeding ook verschuldigd aan werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn (de IVA-uitkering), en dus niet snel weer aan het werk kunnen. De discussie over de loondoorbetaling tijdens ziekte is daarmee weer opnieuw tot leven gekomen. Het kabinet heeft voorts onderzoek laten doen door het CPB naar de gevolgen van het verkorten van de loondoorbetalingsplicht tot een periode van één jaar. Hierover wordt vandaag in de Tweede Kamer gepraat.