1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Netbeheerder moet aansluiten binnen 18 weken

Netbeheerder moet aansluiten binnen 18 weken

Leestijd 
Auteur artikel Maarten Kole
Gepubliceerd 29 augustus 2018
Laatst gewijzigd 29 augustus 2018

Een gebrek aan personeel is voor een netbeheerder geen legitieme reden om af te wijken van de verplichting om een netaansluiting binnen een termijn van 18 weken te realiseren. Dit blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Gelderland van 25 juli 2018.

Wettelijke taak netbeheerder
De netbeheerder heeft op grond van de Elektriciteitswet in het kader van het beheer van de netten in het voor hem vastgestelde gebied de taak derden te voorzien van een aansluiting op het net. Bij aansluitingen tot 10 MVA heeft de netbeheerder een wettelijk monopolie. Andere partijen mogen een dergelijke aansluiting niet realiseren.

Aansluiten binnen 18 weken
Artikel 23 lid 3 van de Elektriciteitswet bepaalt dat een netbeheerder een elektriciteitsaansluiting binnen een redelijke termijn dient te realiseren. Voor aansluiting tot 10 MVA geldt een termijn van maximaal 18 weken. Voor een aansluiting van een productie-installatie voor de opwekking van duurzame elektriciteit van meer dan 10 MVA dient ook deze termijn te worden aangehouden, tenzij de netbeheerder in redelijkheid niet kan worden verweten dat hij meer tijd nodig heeft. Deze termijn gaat in vanaf het moment dat de offerte voor de aansluiting is geaccepteerd.

Tekort aan personeel geen overmacht
Liander heeft aangegeven dat zij vanwege aanhoudende drukte en een tekort aan gekwalificeerd technisch personeel niet binnen een termijn van 18 weken de aansluiting kan realiseren. Zij heeft daarbij een beroep op overmacht gedaan. De voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland heeft dat beroep afgewezen. Het tekort aan geschikt personeel is naar het oordeel van de rechtbank geen uitzonderlijke omstandigheid die buiten de invloedssfeer van Liander ligt en die het onredelijk zou maken om Liander aan de termijn van 18 weken te houden.

Verzwaring bestaande aansluiting
In het onderhavige geval ging het om een verzwaring van een bestaande aansluiting. Liander had nog aangevoerd dat de wettelijke termijn van 18 weken alleen ziet op de realisatie van nieuwe aansluitingen. Ook dit verweer wordt door de voorzieningenrechter niet gevolgd. De rechtbank gaat ervan uit dat de wettelijke termijn zowel ziet op nieuwe aansluitingen, als verzwaringen van bestaande aansluitingen.

Tot slot
Voor afnemers en producenten van elektriciteit is deze uitspraak goed nieuws. Zij kunnen er bij de netbeheerder op aandringen dat de aansluiting binnen 18 weken wordt gerealiseerd. Voor de netbeheerders ligt er een enorme uitdaging om met een tekort aan personeel de stormvloed aan aansluitingen binnen de wettelijke termijn gerealiseerd te krijgen.