Zoeken
  1. Nieuwe wetgeving e-commerce op komst: Consument krijgt 14 dagen bedenktijd

Nieuwe wetgeving e-commerce op komst: Consument krijgt 14 dagen bedenktijd

Op 7 juni 2011 is een persbericht verschenen op de website van het Europees Parlement waarin wordt aangegeven dat vertegenwoordigers van het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad een voorlopig compromis hebben bereikt over onder meer de bedenktijd bij e-commercetransacties. Wat houdt het compromis in? Enkele eerste kritische opmerkingen.Achtergrond: jarenlange discussieIn Europa wordt al jaren gesproken over het versterken van consumentenbescherming bij online aankopen...
Artikel | 08 juni 2011 | Ernst-Jan van de Pas
Op 7 juni 2011 is een persbericht verschenen op de website van het Europees Parlement waarin wordt aangegeven dat vertegenwoordigers van het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad een voorlopig compromis hebben bereikt over onder meer de bedenktijd bij e-commercetransacties. Wat houdt het compromis in? Enkele eerste kritische opmerkingen.

Achtergrond: jarenlange discussie

In Europa wordt al jaren gesproken over het versterken van consumentenbescherming bij online aankopen. Hoewel e-commercewetgeving al lange tijd bestaat (zoals de Richtlijn Koop op Afstand uit 1997 en de Richtlijn Elektronische Handel uit 2000), zijn de betreffende richtlijnen in de verschillende Europese lidstaten verschillend omgezet waardoor er tussen lidstaten verschillende regels gelden. Hierdoor is een onwenselijke lappendeken van de consumentenbescherming ontstaan, aldus het persbericht. Het is de bedoeling dat een nieuwe richtlijn voor consumentenbescherming dit voor wat betreft onder meer de Richtljin Koop op Afstand gelijk gaat trekken. De Richtlijn Elektonische Handel blijft vooralsnog ongewijzigd. Een bijna onmogelijke opgave, omdat dit betekent dat sommige lidstaten dan extra beschermingsmaatregelen zullen moeten nemen en andere lidstaten hun beschermingsniveau naar beneden zullen moeten bijstellen. Dit levert in ieder geval interessante discussies op.

Inhoud van compromis

Na uren van onderhandelen hebben vertegenwoordigers van genoemde de betrokken partijen een compromis gesloten over enkele bottlenecks. Uit het (summiere) persbericht volgt dat rechten van consumenten op sommige punten behoorlijk worden verstevigd, voor het overige is er niet veel nieuws onder de zon:

  1. In de nieuwe richtlijn zullen consumenten 14 dagen bedenktijd krijgen bij online aankopen. Nu is dat nog 7 werkdagen.

  2. Als de consument niet tijdig wordt gewezen op het bestaan van zijn herroepingsrecht dan wordt deze termijn verlengd tot 1 jaar (!). Nu is dat nog 3 maanden.

  3. Als de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht dan moet de online retailer binnen 14 dagen het aankoopbedrag aan de consument terugbetalen. Nu is dat nog 30 dagen. 

  4. De online retailer moet het gekochte product binnen 30 dagen na de aankoopdatum afleveren. Deze termijn geldt in feite nu ook al.

  5. De online retailer hoeft niet op te draaien voor de verzendkosten voor retourzending van aankopen van boven de 40 euro zoals eerst werd geëist door het EP, maar moet wel bij de aankoop aangeven wat die kosten bedragen, zodat de consument zich hiervan bewust is en dit mee kan nemen in zijn aankoopbeslissing. 

  6. Deze regels gaan ook gelden voor tupperware-achtige thuisverkoop situaties (home party sales) en online veilingen. Bij veilingen geldt dit alleen voor aankopen van professionele verkopers op bijvoorbeeld Marktplaats.nl of Ebay.com, niet voor (niet-professionele) privé personen. 

  7. Deze regels gelden weer niet voor aankoop van muziek, films of software. Dat is ook niet nieuw, zei het dat de huidige Wet koop op afstand daarbij nog uitgaat van de verkoop van verzegelde dragers, zoals cd’s, dvd’s en die verzegeling verbroken is (dat is vandaag de dag wel een beetje ouderwets). Ook voor producten die op maat worden gemaakt en (papieren) kranten en tijdschriften gelden deze regels niet. Ook dat is niet nieuw.

  8. Ook dient de online retailer de klant goed te informeren over zijn identiteit en locatie. Dit is ook niet nieuw.


Richtlijn consumentenbescherming

Hoewel deze regels nog niet vaststaan omdat ze nog moeten worden geaccordeerd door de Europese Parlement en de Europese Raad en worden geïncorporeerd in de nieuwe richtlijn, maakt dit compromis wel duidelijk dat er een aantal veranderingen op stapel staan die gunstig zijn voor consumenten. Tegelijk lijken zij ook niet veel nieuws onder de Nederlandse zon in te houden. Toch ben ik erg benieuwd naar de uiteindelijke inhoud van de nieuwe richtlijn en wat dit voor e-commerce in Nederland betekent. Volgens het persbericht zouden we in juni/juli 2011 meer moeten weten. Word dus vervolgd!

Update: Seminar nieuwe E-commerce regels op 17 januari 2013

Wilt u meer weten over de veranderingen in de regelgeving, kom dan naar ons seminar op 17 januari 2013. Aanmelden kan hier.