Zoeken
  1. Ontslag wegens plaatsing foto’s door dochter op Facebook

Ontslag wegens plaatsing foto’s door dochter op Facebook

De sociale media zorgen regelmatig voor mooie arbeidsrechtelijke uitspraken, waarvan wij u via onze kennisportal graag op de hoogte houden. Zo ook van de recente uitspraak van de kantonrechter Breda. Dit keer met een behoorlijk zure uitkomst voor de werkneemster: ontbinding van de langdurige arbeidsovereenkomst zonder vergoeding. De werkneemster was IC-verpleegkundige bij een ziekenhuis. Tijdens een nachtdienst had de werkneemster haar dochter meegenomen. De dochter was Miss Netherlands en wi...
Artikel | 08 augustus 2014 | Renate Peijs-Schoester
De sociale media zorgen regelmatig voor mooie arbeidsrechtelijke uitspraken, waarvan wij u via onze kennisportal graag op de hoogte houden. Zo ook van de recente uitspraak van de kantonrechter Breda. Dit keer met een behoorlijk zure uitkomst voor de werkneemster: ontbinding van de langdurige arbeidsovereenkomst zonder vergoeding. 

De werkneemster was IC-verpleegkundige bij een ziekenhuis. Tijdens een nachtdienst had de werkneemster haar dochter meegenomen. De dochter was Miss Netherlands en wilde met het oog op de Miss International verkiezingen haar portofolio uitbreiden met een item over gezondheidszorg in Nederland. Om die reden wilde zij enkele foto’s maken van de IC-afdeling waar haar moeder werkte. Na de overdracht van de dienst heeft de werkneemster haar dochter opgehaald en haar haar witte uniformjasje aangedaan met daarover een sjerp met de tekst “Miss International Netherlands”. De werkneemster heeft toen een korte fotoreportage van haar dochter gemaakt, waarbij tussendoor nog een mondkapje, handschoenen en mutsje zijn aangedaan.  Vervolgens heeft de dochter de foto’s op Facebook geplaatst.  Op de foto’s is onder meer te zien dat de dochter kleding van het ziekenhuis aan heeft en naast een bed met medische apparaten staat. Ook zijn er foto’s waarop de dochter naast computerbeeldschermen zit met daarop patiëntengegevens, zoals bloeddruk en hartslag.  Nadat de leidinggevende van de werkneemster de foto’s op de facebookpagina van de dochter had gezien, is de werkneemster, na eerst een op non-actief stelling, op staande voet ontslagen. De werkneemster was 35 jaar in dienst en altijd goed gefunctioneerd.

De kantonrechter overwoog dat aan de werkneemster verweten kan worden dat zij in verband met het maken van de foto’s van haar dochter ongeveer drie kwartier niet (volledig) heeft beziggehouden met haar werkzaamheden. Tevens is er sprake van een aan de werkneemster verwijtbare schending van de privacy van de patiënt(en). De werkneemster had geen toestemming gevraagd voor het maken van de foto’s, noch voor het plaatsen op internet. Volgens de kantonrechter heeft de werkneemster niet de juiste afweging gemaakt tussen haar eigen belang c.q. het belang van haar dochter enerzijds, en het belang van de patiënt anderzijds. Het ziekenhuis mag de werkneemster haar handelen dan ook zwaar aanrekenen. Echter, van een dringende reden is geen sprake. Alle verwijten zijn namelijk terug te voeren op één relatief korte gebeurtenis, waarbij de werkneemster weliswaar ondoordacht en onzorgvuldig heeft gehandeld, maar niet is gebleken van kwade bedoelingen. Van daadwerkelijke concrete schade of negatieve gevolgen voor het ziekenhuis is niet gebleken. Bovendien is de werkneemster al 35 jaar in dienst en heeft zij altijd goed gefunctioneerd. Het ontslag op staande voet houdt dus geen stand. Wel gaat de kantonrechter over tot ontbinding wegens een onherstelbare vertrouwensbreuk. Nu de vertrouwensbreuk in overwegende mate aan de werkneemster kan worden verweten, kent de kantonrechter geen vergoeding toe.

Hoewel de werkneemster hier absoluut verkeerd heeft gehandeld, is de uitkomst tamelijk hard. De werkneemster verliest op 54-jarige leeftijd na 35 jaar goed functioneren haar baan zonder enige vergoeding. Doordat de kantonrechter nadrukkelijk heeft bepaald dat van een dringende reden geen sprake is, zal de werkneemster waarschijnlijk nog wel haar recht op WW behouden.  De werkneemster betaalt dus een dure prijs voor het vergroten van de kansen van haar dochter bij een Miss-verkiezing.