1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Procedure voor inroepen huurbeding overbodig

Procedure voor inroepen huurbeding overbodig

Wanneer vóór de indiening van het verzoek tot verkrijgen van verlof voor het inroepen van het huurbeding uit relevante feiten blijkt dat geen sprake is van huur, dan is het overbodig om alsnog een procedure bij de voorzieningenrechter te starten.Verplicht inroepen huurbedingIn een eerdere publicatie op deze kennispagina werd een uitspraak besproken waarbij de hypotheekhouder verplicht was op grond van artikel 3:264 lid 1 BW bij een executoriale verkoop van een woning het huurbeding in te roep...
Leestijd 
Auteur artikel Ruben Berentsen
Gepubliceerd 21 juli 2015
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Wanneer vóór de indiening van het verzoek tot verkrijgen van verlof voor het inroepen van het huurbeding uit relevante feiten blijkt dat geen sprake is van huur, dan is het overbodig om alsnog een procedure bij de voorzieningenrechter te starten.

Verplicht inroepen huurbeding

In een eerdere publicatie op deze kennispagina werd een uitspraak besproken waarbij de hypotheekhouder verplicht was op grond van artikel 3:264 lid 1 BW bij een executoriale verkoop van een woning het huurbeding in te roepen. De enkele verklaring van de eigenaar dat zich geen huurders in de woning bevonden was namelijk onvoldoende om aan te nemen dat de uitzondering als bedoeld in artikel 3:264 lid 1 letter c BW van toepassing is (in welk geval geen verlof is vereist).

Geen sprake van huur

In een recentere uitspraak van de voorzieningenrechter was een vergelijkbare casus aan de orde. Een hypotheekhouder wil een executoriale verkoop van een woning starten en is verplicht het huurbeding in te roepen. Uit het taxatierapport blijkt echter dat de taxateur de woning van binnen heeft bezichtigd, de woning alleen wordt bewoond door de eigenaar, de woning niet wordt bewoond door derden, er sprake is van normaal gebruik van de woning en de taxateur tot slot geen signalen heeft ontvangen die afwijken van het voorgaande. Daarnaast heeft ook de hypotheekhouder verklaard dat er geen huurders zijn wat maakt dat er gegronde redenen zijn om aan te kunnen nemen dat in de woning geen sprake is van huur.

Procedure nodeloos gestart

De voorzieningenrechter zal het verzoek tot verlof voor het inroepen van het huurbeding in dit geval dan ook niet toewijzen en acht de procedure nodeloos gestart omdat de relevante feiten al vóór de indiening van het verzoek bekend waren.

Vastgoedveilingen: Ruben Berentsen, Stef Piersma, Anita van Wijk, Marleen Vermeulen, Mitzi Litjens