De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Stedin sluit niet af met vrieskou, hoe zit het precies?

Stedin sluit niet af met vrieskou, hoe zit het precies?

Op 5 februari 2018 bleek uit een nieuwsartikel dat Stedin had aangegeven tijdens de vrieskou die week niet over te zullen gaan tot het afsluiten van zogenoemde kleinverbruikers (van elektriciteit en gas). Stedin, als regionale beheerder van het elektriciteits- en gasnet, mag onder omstandigheden (ook als het koud is) wel besluiten om zogenoemde kleinverbruikers af te sluiten. Hoe zit het precies?Een netbeheerder dient zich te houden aan veel wet- en regelgeving, afhankelijk van de diensten di...
Leestijd 
Auteur artikel Sebastiaan van de Kant (uit dienst)
Gepubliceerd 02 maart 2018
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
Op 5 februari 2018 bleek uit een nieuwsartikel dat Stedin had aangegeven tijdens de vrieskou die week niet over te zullen gaan tot het afsluiten van zogenoemde kleinverbruikers (van elektriciteit en gas). Stedin, als regionale beheerder van het elektriciteits- en gasnet, mag onder omstandigheden (ook als het koud is) wel besluiten om zogenoemde kleinverbruikers af te sluiten. Hoe zit het precies?

Een netbeheerder dient zich te houden aan veel wet- en regelgeving, afhankelijk van de diensten die zij verleent. Met betrekking tot het recht van afsluiten, bepalen artikel 95b (lid 8 en lid 11) van de Elektriciteitswet 1998’ (“E-Wet”) en artikel 44 (lid 8) van de Gaswet’ (“G-Wet”) dat er bij ministeriële regeling voorwaarden worden opgesteld waaraan een netbeheerder moet voldoen alvorens over te mogen gaan tot het afsluiten van zogenoemde kleinverbruikers. Die ministeriële regeling heet: ‘Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas’ (“de Regeling”).

De Regeling bepaalt in artikel 7 dat Stedin in de periode van 1 oktober tot 1 april van enig jaar niet over mag gaan tot het afsluiten van een zogenoemde kleinverbruiker, tenzij (artikel 8 lid 1 van de Regeling):
a. de kleinverbruiker hierom verzoekt;
b. er sprake is van fraude of misbruik door de kleinverbruiker;
c. de onveiligheid van de installatie beëindiging van het transport noodzakelijk maakt;
d. op de aansluiting van de kleinverbruiker bij de netbeheerder geen vergunninghouder bekend is;
e. de overeenkomst voor de levering van elektriciteit of gas van de kleinverbruiker met de leverancier afloopt;
f. op grond van het tweede lid de levering of op grond van het derde lid het transport van elektriciteit of gas wegens wanbetaling kan worden beëindigd.

Als de zogenoemde kleinverbruiker zich in de koude dagen schuldig maakt aan fraude (denk daarbij bijvoorbeeld aan het illegaal aftappen van elektriciteit ten behoeve van een hennepkwekerij) of er is sprake van wanbetaling (en de overige stappen zoals omschreven in de Regeling zijn doorlopen), dan kan Stedin ‘gewoon’ over gaan tot afsluiting (wat in sommige gevallen kan worden gekwalificeerd als het doen van een beroep op een opschortingsrecht).

Ondanks dat Stedin dus bevoegd en gerechtigd is om in sommige gevallen ook in de koude dagen af te sluiten, heeft zij er voor gekozen om voor een korte periode in alle gevallen van dat recht af te zien (gedurende de week van 5 tot en met 9 februari 2018). Deze afweging is zodoende niet louter juridisch, maar voornamelijk (ook) menselijk.