1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Stroomopwaarts: de aansluit- en transportovereenkomst

Stroomopwaarts: de aansluit- en transportovereenkomst

Per 1 augustus 2013 wordt het verplichte leveranciersmodel ingevoerd. De energieleveranciers krijgen de taak om namens de netbeheerders de aansluit- en transportovereenkomst (“ATO”) met hun afnemers tot stand te brengen. De leveranciers dienen er daarbij tevens voor te zorgen dat de algemene voorwaarden van de netbeheerders aan de afnemers ter hand worden gesteld. Deze verantwoordelijkheid brengt risico’s met zich mee voor de leveranciers.InleidingDe leverancier wordt het eerste aanspreekpunt...
Leestijd 
Auteur artikel Maarten Kole
Gepubliceerd 30 juli 2013
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Per 1 augustus 2013 wordt het verplichte leveranciersmodel ingevoerd. De energieleveranciers krijgen de taak om namens de netbeheerders de aansluit- en transportovereenkomst (“ATO”) met hun afnemers tot stand te brengen. De leveranciers dienen er daarbij tevens voor te zorgen dat de algemene voorwaarden van de netbeheerders aan de afnemers ter hand worden gesteld. Deze verantwoordelijkheid brengt risico’s met zich mee voor de leveranciers.

Inleiding
De leverancier wordt het eerste aanspreekpunt voor de afnemer met betrekking tot (periodieke) processen voor kleinverbruikaansluitingen. De leverancier sluit met de afnemer een leveringsovereenkomst. Daarnaast is de leverancier verantwoordelijk voor het namens de netbeheerder tot stand brengen van de ATO met de afnemer. De afnemer ontvangt nog maar  één factuur. De leverancier brengt zowel het afgenomen energieverbruik (elektriciteit en gas) als de netwerkkosten van de netbeheerder (waaronder de transportkosten en periodieke aansluitvergoeding) bij de afnemer in rekening. De leverancier draagt de netbeheerkosten vervolgens af aan de netbeheerder. De leverancier wordt hierdoor het eerste aanspreekpunt voor de afnemer met betrekking tot de factuur, meterstanden en het verbruik. De netbeheerder blijft aanspreekpunt voor het aanvragen van aansluitingen en voor eventuele storingen en vragen over de aansluiting.

Aansluit- en transportovereenkomst
Hoewel de ATO perceelsgebonden is, is er voor gekozen zowel bij een inhuizing van een afnemer als bij het aangaan van een nieuwe leveringsovereenkomst door een afnemer (switsch), een nieuwe ATO tussen de netbeheerder en de afnemer tot stand te laten komen. De leverancier verricht in dat kader de navolgende handelingen:

  • Een afnemer geeft zijn inhuizing of zijn wens een leveringsovereenkomst aan te gaan door aan zijn huidige of beoogde leverancier.

  • De leverancier vermeldt aan de afnemer dat de afnemer voor zijn huis/perceel voor elektriciteit/gas een aansluit- en transportovereenkomst met de netbeheerder in zijn gebied dient aan te gaan. De leverancier stuurt daarbij de algemene voorwaarden van de Nederlandse netbeheerders aan de afnemer, alsmede de gereguleerde periodieke netbeheerkosten of een verwijzing naar de vindplaats van deze kosten (de ATO aanbieding).

  • De leverancier slaat de (communicatie over de) ATO op en bewaart deze tot twee jaar na het beëindigen van het contract met de afnemer op het desbetreffende adres. Daarnaast dient hij de inhuizing/nieuwe leveringsovereenkomst (switch) in bij de netbeheerder.

  • De netbeheerder legt de door de leverancier ingediende inhuizing/nieuwe leveringsovereenkomst (switch) vast in het centraal aansluitingsregister en stuurt binnen een werkdag na de mutatie in het centraal aansluitingsregister het stambericht naar de leverancier.

  • Na de totstandkoming van de ATO verstuurt de leverancier middels een brief aan de afnemer een bevestiging van de ATO (inclusief naam + gegevens + website van de netbeheerder), alsmede de aansluitwaarde en het bijbehorende periodieke netbeheerderstarief van de afnemer (de ATO bevestiging).


Informatieplicht algemene voorwaarden
De leverancier dient tot twee jaar na beëindiging van het leveringscontract aan de netbeheerder te kunnen aantonen dat de ATO tot stand is gebracht. De leverancier kan hieraan voldoen door aan te tonen dat hij de hiervoor genoemde handelingen heeft verricht. Wanneer een leverancier niet afdoende kan aantonen dat hij de ATO namens de netbeheerder heeft afgesloten, dan is hij verantwoordelijk voor de voor de netbeheerder ontstane kosten/schade en zal deze aan de netbeheerder moeten vergoeden.

De leverancier dient ook  aan te kunnen tonen dat hij de algemene voorwaarden namens de netbeheerder aan de afnemer heeft toegestuurd. Indien de leverancier dit niet kan aantonen, kan dat financiële gevolgen hebben voor de leverancier. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat een netbeheerder jegens een afnemer geen beroep kan doen op de exoneratie in de algemene voorwaarden, omdat de afnemer de betreffende bepaling met succes vernietigt doordat de leverancier heeft verzuimd de algemene voorwaarden aan de afnemer toe te sturen. Het is niet ondenkbaar dat een netbeheerder in dat geval een schadeclaim van een afnemer, op de desbetreffende leverancier zal proberen te verhalen. Leveranciers doen er daarom verstandig aan de algemene voorwaarden van de netbeheerder aan de afnemer toe te sturen en de communicatie daarover goed te bewaren.