Zoeken
  1. Toestemming nodig voor vakantiekiekjes in het buitenland?

Toestemming nodig voor vakantiekiekjes in het buitenland?

Verschillende bronnen meldden dat het maken van panorama foto's in Europese steden, waarop architectuur te zien is, straks verboden is. In Nederland mag men foto’s van gebouwen en kunstwerken in de publieke ruimte maken. Dat is geregeld in artikel 18 van de Nederlandse Auteurswet:Als inbreuk op het auteursrecht op een werk als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder 6°, of op een werk, betrekkelijk tot de bouwkunde als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder 8°, dat is gemaakt om permanent...
Artikel | 29 juni 2015 | Joost Becker
Verschillende bronnen meldden dat het maken van panorama foto's in Europese steden, waarop architectuur te zien is, straks verboden is. In Nederland mag men foto’s van gebouwen en kunstwerken in de publieke ruimte maken. Dat is geregeld in artikel 18 van de Nederlandse Auteurswet:
Als inbreuk op het auteursrecht op een werk als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder 6°, of op een werk, betrekkelijk tot de bouwkunde als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder 8°, dat is gemaakt om permanent in openbare plaatsen te worden geplaatst, wordt niet beschouwd de verveelvoudiging of openbaarmaking van afbeeldingen van het werk zoals het zich aldaar bevindt. Waar het betreft het overnemen in een compilatiewerk, mag van dezelfde maker niet meer worden overgenomen dan enkele van zijn werken.

Deze regel geldt niet in alle Europese landen. Het (digitale) auteursrecht is nu slechts deels geharmoniseerd in de EU. Volgens nieuwsberichten van het Europees Parlement wordt aan het eind van 2015 inderdaad een voorstel gedaan om het auteursrecht in de EU te harmoniseren. Dat gaat straks mogelijk zorgen voor veranderingen.

In het bericht wordt over panoramafoto's opgemerkt dat "On the “freedom of panorama” principle, such as the right to create and share images and photographs of public buildings, the text cautions that the commercial use of such reproductions should require authorization from the rightholder."

Commercieel gebruik van gefotografeerde gebouwen zou dus onderhevig zijn aan toestemming van de rechthebbenden op die gebouwen. Denk aan een foto van de London Eye, het Atomium in Brussel of de Erasmusbrug. Vermoedelijk zal echter alleen bij een zeer duidelijk commercieel oogmerk van de exploitant van de foto toestemming van de rechthebbende nodig zijn, maar we zullen de tekst moeten afwachten.

Of het posten van vakantiekiekjes op social media onder de nieuwe regeling 'verboden is', en of de voorwaarden van de aanbieders van social media hierdoor geschonden worden, valt zeer te bezien. Dit betreft niet primair commercieel gebruik en heeft geen winstoogmerk.

Ten slotte wordt nog opgemerkt dat de (meeste) gebouwen in Europese steden ouder dan 70 jaar (nadat de maker ervan is overleden) waardoor er geen auteursrecht meer op rust.