Zoeken
  1. U contracteert met de overheid (4)

U contracteert met de overheid (4)

Ontbindende en opschortende voorwaardeWanneer u met een gemeente onderhandelt, treft u vaak een ambtenaar aan de andere zijde van de tafel. Zodra u met deze ambtenaar over de inhoud van een (concept)overeenkomst onderhandelt, is het goed om kritisch naar de inhoud daarvan te kijken.In veruit de meeste gevallen zal door de ambtenaar een voorwaarde worden gesteld voor binding van de gemeente aan de conceptovereenkomst. Niet alle voorwaardes zijn echter hetzelfde. Wanneer er gekozen wordt voor e...
Artikel | 30 november 2015 | Dirkzwager
Ontbindende en opschortende voorwaarde

Wanneer u met een gemeente onderhandelt, treft u vaak een ambtenaar aan de andere zijde van de tafel. Zodra u met deze ambtenaar over de inhoud van een (concept)overeenkomst onderhandelt, is het goed om kritisch naar de inhoud daarvan te kijken.

In veruit de meeste gevallen zal door de ambtenaar een voorwaarde worden gesteld voor binding van de gemeente aan de conceptovereenkomst. Niet alle voorwaardes zijn echter hetzelfde. Wanneer er gekozen wordt voor een ontbindende of opschortende voorwaarde, heeft dit een ander gevolg dan het totstandkomingsvoorbehoud.

Bij de ontbindende voorwaarde komt de overeenkomst tot stand maar komt deze te vervallen wanneer de betreffende voorwaarde intreedt.

Bij de opschortende voorwaarde komt de overeenkomst tot stand zodra de opschortende voorwaarde is ingetreden.

De opschortende voorwaarde lijkt op het eerste gezicht het totstandkomingsvoorbehoud, maar er zijn twee belangrijke verschillen. Ten eerste komt de overeenkomst tot stand “onder opschortende voorwaarde” terwijl bij het totstandkomingsvoorbehoud de overeenkomst niet  tot stand komt. Ten tweede geldt bij de opschortende voorwaarde een wettelijke bepaling die voorschrijft dat een partij die belang kan hebben bij vervulling respectievelijk niet-vervulling van de voorwaarde, er niet van kan profiteren indien hij de (niet-)vervulling door eigen handelen heeft teweeggebracht (artikel 6:23 BW). Benieuwd naar een uitspraak van de rechter hierover? U leest het hier.

Tip!

U staat als ondernemer dus sterker wanneer er in de overeenkomst een ontbindende respectievelijk opschortende voorwaarde is opgenomen, dan in het geval er een totstandkomingsvoorbehoud overeen zou zijn gekomen.

Heeft u te maken met een contract met een overheidsinstantie als gemeente of provincie? Neem contact op met mr. Charlotte Raaimakers, advocaat Overheid & Vastgoed te Nijmegen.