De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Wetsvoorstel in verband met maatregelen voor een toekomstbestendig onderwijs aanbod in het basisonderwijs tot wet verheven

Wetsvoorstel in verband met maatregelen voor een toekomstbestendig onderwijs aanbod in het basisonderwijs tot wet verheven

Op 1 januari 2018 treedt de Wet in verband met maatregelen voor een toekomstbestendig onderwijs aanbod in het basisonderwijs in werking. Eerder besprak het wetsvoorstel. Hieronder bespreek ik kort de belangrijkste wijzigingen die in het wetsvoorstel tijdens het parlementaire proces zijn aangebracht.De wet maakt het ook voor een school voor speciaal basisonderwijs mogelijk om een omzetting, wijziging van de richting, uitbreiding met onderwijs van een of meer andere richtingen of de totstandkom...
Leestijd 
Auteur artikel Peter-Jan Hopmans (uit dienst)
Gepubliceerd 11 september 2017
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
Op 1 januari 2018 treedt de Wet in verband met maatregelen voor een toekomstbestendig onderwijs aanbod in het basisonderwijs in werking. Eerder besprak het wetsvoorstel. Hieronder bespreek ik kort de belangrijkste wijzigingen die in het wetsvoorstel tijdens het parlementaire proces zijn aangebracht.

De wet maakt het ook voor een school voor speciaal basisonderwijs mogelijk om een omzetting, wijziging van de richting, uitbreiding met onderwijs van een of meer andere richtingen of de totstandkoming van een samenwerkingsschool niet langer uitsluitend per 1 augustus van een schooljaar in te laten gaan, maar eventueel ook op een andere datum in het jaar.

 In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) staat dat de medezeggenschapsraad een instemmingsbevoegdheid heeft bij fusies en een adviesrecht bij sluiting. Bij sluiting heeft de medezeggenschapsraad tevens een instemmingsbevoegdheid op de regeling van de gevolgen van de sluiting. Om ervoor te zorgen dat de medezeggenschap hierbij daadwerkelijk alle belanghebbenden betrekt, werd in het wetsvoorstel bepaald dat eerst de achterban moet worden geraadpleegd, voordat de medezeggenschapsraad haar instemmings- en adviesbevoegdheid bij fusie of sluiting uitoefent. Zo wordt geborgd dat zowel ouders als personeel ten volle zijn betrokken en vertegenwoordigd bij dergelijke ingrijpende besluiten. Door het aannemen van een amendement geldt deze achterban raadpleging nu ook bij de omzetting van een school of verandering van grondslag.