1. Home
  2. Over Dirkzwager
  3. Diversiteit en inclusie

Diversiteit en inclusie

Ons doel is om elkaar te versterken en blijvend te verbeteren. Dat is niet alleen goed voor onze bedrijfscultuur, maar dat komt ook onze cliënten ten goede. Diversiteit is hierbij een belangrijk thema. Wij werken continu aan de uitbouw van diversiteit en inclusie binnen ons kantoor.

Bij Dirkzwager streven we naar een samenstelling binnen de teams die divers is en waarbij de leden elkaar aanvullen. Niet alleen met betrekking tot gender, maar ook als het gaat om religie, cultuur, leeftijd en persoonlijkheid. We bieden daarnaast actief kansen aan werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt in het kader van de Participatiewet.

De vragen die we stellen zijn: hoe komen we tot een palet met een diversiteit aan personen, karakters en talenten? Hoe zorgen we voor gelijke kansen? En hoe bereiken we een inclusieve cultuur?

Er is een actieve Werkgroep Diversiteit & Inclusie, die bestaat uit medewerkers uit alle geledingen van Dirkzwager. De werkgroep houdt zich bezig met onze arbeidsregelingen en -voorwaarden, het vergroten van de (interne) kennis over diversiteit en inclusie en het creƫren en behouden van een inclusieve cultuur. Actieve bewustwording is daarvoor een voorwaarde en dat heeft onze voortdurende aandacht, onder meer door de opzet van interne trainingen.

Concrete aandachtspunten en verworvenheden zijn bijvoorbeeld de mogelijkheid om in elke functie parttime te werken, ruime vormen van geboorteverlof, een gebedsruimte in ons toekomstige kantoor en samenwerking met studie- en studentenorganisaties voor aansluiting met een jonge en diverse doelgroep.

Wij ondertekenden de intentieverklaring diversiteit van de Nederlandse Orde van Advocaten en nemen deel aan het Platform Diversiteit en Inclusie van de Orde. Wij zijn ook ondertekenaar van het charter Talent naar de Top. Dit omvat een richtlijn en code met heldere afspraken voor het realiseren van m/v diversiteit in de (sub)top van organisaties. We werken daarmee toe naar duurzame en effectieve resultaten.