1. Home
  2. Specialisten
  3. Annelijn Bloo-Kroes

Annelijn Bloo-Kroes Advocaat - Senior Aansprakelijkheid & Verzekering

Neem vrijblijvend contact op Telefoon 026 353 84 16 E-mailadres Stuur mij een e-mail Social

Over Annelijn Bloo-Kroes

Biografie

Annelijn werkt sinds 2007 als advocaat op de sectie Aansprakelijkheid & Verzekering. Zij staat met name verzekeraars en (grote) bedrijven bij.

Haar focus ligt op personenschadezaken en zaken over verzekeringsdekking. Daarnaast houdt zij zich bezig met privacyrechtelijke kwesties. In het kader van Annelijns specialisatie privacyrecht is zij lid van het multidisciplinaire privacyteam van Dirkzwager.

Annelijn studeerde aan de Universiteit Leiden en de Universiteit van Tilburg. In 2013 heeft Annelijn de Grotius specialisatieopleiding Onderneming en Aansprakelijkheid voltooid.

Functie(s)

2007 Advocaat - Senior, Dirkzwager
Verzekeraars Aansprakelijkheid & Verzekering, Privacyrecht Dirkzwager - Velperpoort
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

Opleiding(en)

2012 2013 Grotius Onderneming en Aansprakelijkheid
2006 2007 Universiteit van Tilburg - Privaatrecht
2001 2005 Universiteit Leiden - Internationaal en Europees recht
2010 Beroepsopleiding advocatuur

Talen

Nederlands, Engels

Events


30 mei 2024

Privacy: strategisch omgaan met betrokkenen

Het privacyrecht kent de betrokkenen diverse rechten toe. Ook kan er schadevergoeding worden geclaimd wanneer er privacyrechtelijk iets misgaat. In de praktijk zien we dat de betrokkenen steeds assertiever wordt en die rechten ook echt uitoefent en claims instelt. Niet alle organisaties zijn daar goed op voorbereid. Donderdag 30 mei organiseert het privacyteam van Dirkzwager een seminar waarin alle vragen worden beantwoord die spelen bij de omgang met de betrokkene.


30 mei 2024

Privacy: strategisch omgaan met betrokkenen

Het privacyrecht kent de betrokkenen diverse rechten toe. Ook kan er schadevergoeding worden geclaimd wanneer er privacyrechtelijk iets misgaat. In de praktijk zien we dat de betrokkenen steeds assertiever wordt en die rechten ook echt uitoefent en claims instelt. Niet alle organisaties zijn daar goed op voorbereid. Donderdag 30 mei organiseert het privacyteam van Dirkzwager een seminar waarin alle vragen worden beantwoord die spelen bij de omgang met de betrokkene.

Delen of opslaan

Kennis geschreven door Annelijn Bloo-Kroes

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 36

Tellen inkomsten uit zwart werk mee bij begroten verlies aan verdienvermogen?

De Hoge Raad heeft in het arrest van 12 april 2024 geoordeeld over de vraag of bij de begroting van schade wegens verlies aan verdienvermogen rekening gehouden mag worden met inkomsten uit zwart werk die de benadeelde verrichtte voor de aansprakelijkheidvestigende gebeurtenis. Het antwoord luidt: "ja"', onder een aantal voorwaarden, die ik hierna uiteenzet.

Aansprakelijkheid en schadevergoeding bij verlies persoonsgegevens door cyberaanval?

Aansprakelijkheid en schadevergoeding vanwege een inbreuk op de AVG blijft een heet hangijzer. Het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof) wees op 14 december 2023 opnieuw een arrest over dit onderwerp. Het Hof beantwoordt in zijn arrest onder andere de vraag of het enkele feit dat een datalek heeft plaatsgevonden als gevolg van een cyberaanval betekent dat de AVG is overtreden en dat een betrokkene recht heeft op schadevergoeding.

Shockschade: Hoge Raad geeft aanvulling op het Taxibus-arrest

In aanvulling op het Taxibus-arrest uit 2002 heeft de Hoge Raad in een arrest van 28 juni 2022 overwogen aan de hand van welke gezichtspunten bepaald kan worden of iemand die een ander door zijn onrechtmatige daad doodt of verwondt ook onrechtmatig handelt ten opzichte van degene bij wie de confrontatie met die daad of de gevolgen daarvan een hevige emotionele schok teweeg brengt.

Verzekeringsplicht van artikel 7:611 BW geldt niet voor zzp'er

Namens een zzp'er was cassatieberoep ingesteld tegen het arrest van het hof Arnhem-Leeuwarden van 10 december 2019 (ECLI:NL:GHARL:2019:10566) waarin het hof kortweg had geoordeeld dat de verzekeringsplicht bij verkeersongevallen van artikel 7:611 BW zoals die bestaat voor werknemers niet gold ten opzichte van zzp'ers. De Hoge Raad heeft dat cassatieberoep verworpen in het arrest van 17 september 2021. De Hoge Raad heeft de kwestie afgedaan op artikel 81 RO en dus geen nadere motivering gegeven.

Ook de advocaat-generaal bij de Hoge Raad acht schildersbedrijf deels aansprakelijk voor door werknemer opgelopen blaaskanker

Het hof ’s-Hertogenbosch besliste in maart 2019, na verwijzing door de Hoge Raad in één van de twee welbekende ‘7 juni 2013-arresten’, dat een schildersbedrijf gedeeltelijk aansprakelijk is voor de geleden schade als gevolg van de ziekte en het overlijden van een werknemer. Tegen dat arrest is cassatie ingesteld. In de recent gepubliceerde conclusie van de advocaat-generaal bij de Hoge Raad worden de overwegingen van het hof gevolgd en wordt geconcludeerd tot verwerping van het cassatieberoep.

Voorlopig einde aan digitaal procederen

Op 1 oktober 2019 treedt de wet in werking die een einde maakt aan het verplicht digitaal procederen voor de civiele rechter bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland in vorderingszaken.

Schildersbedrijf deels aansprakelijk voor door werknemer opgelopen blaaskanker

Het hof 's-Hertogenbosch heeft beslist dat een schildersbedrijf gedeeltelijk aansprakelijk is voor de geleden schade als gevolg van de ziekte en het overlijden van een werknemer. Dit arrest is het vervolg op één van de twee inmiddels bekende arresten van 7 juni 2013 van de Hoge Raad.

1 2 3