1. Home
  2. Specialisten
  3. Anouk Bisseling

Anouk Bisseling Notaris - Partner Overheid & Vastgoed

Neem vrijblijvend contact op Telefoon 026 365 55 32 E-mailadres Stuur mij een e-mail Social

Over Anouk Bisseling

Biografie

Anouk is sinds 2007 werkzaam op de afdeling Overheid & Vastgoed. Ze is begonnen als kandidaat-notaris, in 2015 is zij toegevoegd notaris geworden en in 2019 is zij vennoot geworden bij Dirkzwager en benoemd tot notaris. Anouk houdt zich bezig met verschillende facetten van het (commerciële) vastgoed, waaronder de vestiging van zakelijke rechten van erfpacht en opstal. Zij heeft zich gespecialiseerd op het gebied van energierecht, met name in de registratie, overdracht en financiering van netwerken. Anouk maakt onderdeel uit van de vakgroep Energierecht van Dirkzwager.

Functie(s)

2019 Notaris - Partner, Dirkzwager
Energie, Vastgoed Energierecht, Netwerkregistraties, Notarieel vastgoed, Projectontwikkeling Dirkzwager - Velperpoort
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem
2015 Toegevoegd notaris - Partner, Dirkzwager

Opleiding(en)

2017 2018 Energierecht op Locatie (Groningen Centre of Energy Law / Rijksuniversiteit Groningen)
2012 2013 Grotius Onroerend goed recht
2005 2007 Notarieel recht, Universiteit Utrecht
2000 2005 Nederlands recht, Universiteit Utrecht

Nevenactiviteit(en)

Anouk is lid van Junior Chamber International Arnhem en van Business Society Paleis het Loo. Zij is bestuurslid van de Christine Bader Stichting Irene Kinderziekenhuis.

Talen

Nederlands, Engels

Events

Delen of opslaan

Kennis geschreven door Anouk Bisseling

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 60

Toestemming grondeigenaar bij aanleg zonneprojecten

Onlangs verscheen een artikel van mijn collega Maarten Kole over de SDE+ aanvraag van zonneprojecten en de wijzigingen daarin voor de najaarsronde van 2019. Eén van die wijzigingen ziet op de toestemming van de grondeigenaar (ook wel aangeduid als “locatie-eigenaar”). Voor het verkrijgen van SDE+ subsidie is sinds 2011 toestemming nodig van de locatie-eigenaar voor het plaatsen en exploiteren van een installatie. In de praktijk werden daarvoor verschillende documenten gebruikt.

Tarieven kadastrale registratie van netwerken gewijzigd

Per 1 januari 2019 gelden nieuwe tarieven voor de registratie van netwerken. Daarbij is een nieuwe handleiding kadastrale registratie van netwerken van kracht. De kadastrale tarieven voor de registratie van netwerken zijn ten opzichte van 2018 marginaal gewijzigd.

Het al dan niet onrechtmatig aanleggen (en blijven liggen) van een leiding in andermans grond

Het recht van erfpacht is een zakelijk recht dat de erfpachter de bevoegdheid geeft andermans onroerende zaak te houden en te gebruiken, zo is bepaald in artikel 5:85 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Volgens artikel 5:89 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek heeft de erfpachter in beginsel hetzelfde genot van de zaak als de eigenaar. De bevoegdheid tot dit gebruiksrecht ziet op grond van artikel 5:21 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek ook op de ruimte boven en onder de oppervlakte. Het eigendomsrec...

Verkoop van een gerangschikt landgoed

Eigenaars, vruchtgebruikers en erfpachters kunnen hun landgoed laten rangschikken onder de Natuurschoonwet 1929. Dit levert diverse fiscale voordelen op om het landgoed makkelijker in stand te houden.VoorwaardenOm in aanmerking te komen voor een NSW-rangschikking moet het landgoed aan de volgende voorwaarden voldoen:I. omvang: het landgoed is minstens 5 hectare aaneengesloten; het  landgoed is (of behoort tot) een historische buitenplaats van ten minste 1 hectare; de onroerende zaak is een...

Eerste boete ontbreken energielabel opgelegd

Op 1 januari 2015 werd het mogelijk om te sanctioneren bij het ontbreken van een (definitief) energielabel bij verkoop, verhuur en oplevering van woningen en utiliteitsgebouwen. Wanneer een huis wordt verkocht, kan er door middel van een koppeling tussen het kadaster en de energielabeldatabase gekeken worden of een energielabel aanwezig is. Is die er niet, dan kan de Inspectie Leefomgeving en Transport een boete opleggen. Ondanks dat de boete vanaf 2015 opgelegd kon worden, waren er nog geen...

Regeling afschaffing precariobelasting voor kabels en leidingen definitief

In eerdere artikelen ben ik ingegaan op het wetsvoorstel inzake de beperking van de heffingsbevoegdheid van precariobelasting voor openbare werken van algemeen nut. Dit wetsvoorstel, inclusief het amendement Veldman en Fokke, is op 21 februari 2017 door de Tweede Kamer aangenomen. Vervolgens is het wetsvoorstel op 21 maart 2017 door de Eerste Kamer als hamerstuk afgedaan. Als gevolg hiervan zullen de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet worden aangepast.Voor gemeenten, provincies...

Aanpassing overgangstermijn afschaffing precariobelasting

De Tweede Kamer heeft op 21 januari 2017 het amendement Veldman en Fokke aangenomen. Hierdoor wordt de overgangstermijn voor gemeenten voor het afschaffen van de precariobelasting ingekort. Gemeenten mogen tot uiterlijk 1 januari 2022 nog precariobelasting op nutsnetwerken heffen. Dit is vijf jaar korter dan de eerder gestelde datum van 1 januari 2027.In een eerder artikel schreef ik dat het overgangsrecht alleen geldt voor die overheidsinstellingen die in 2015 ook daadwerkelijk inkomsten heb...

Kadastrale onderzoeken bij de registratie van netwerken

De bevoegd aanlegger van een netwerk, bestaande uit kabels en/of leidingen, kan de aanleg van dit netwerk door een notaris laten inschrijven bij het Kadaster. Hierdoor krijgt het netwerk een unieke kadastrale aanduiding en is het vatbaar voor overdracht of bezwaring (met bijvoorbeeld een hypotheek).Onderzoek bevoegd aanleggerschapDegene die een net wil registreren zal aan de notaris bewijsstukken moeten overhandigen die aantonen dat hij bevoegd aanlegger is van dat net. Hiervoor moet onder an...

Amsterdamse woningen in 2050 van gas los

Aardgas is lange tijd de belangrijkste energiebron geweest voor Nederlandse huishoudens. Daar komt verandering in. Steeds meer gemeenten besluiten naar aanleiding van het nationaal energie-akkoord woningen in nieuwbouwwijken niet meer aan te sluiten op een gasnet.Alternatief voor een gasaansluiting is een aansluiting op een warmtenet. Bedrijven leveren hun restwarmte aan omliggende woningen, waarmee deze woningen bijvoorbeeld worden verwarmd. Ook in Amsterdam liggen al diverse kleine en grote...

1 2 3 4 5