1. Home
 2. Specialisten
 3. Cas Jacobs

Cas Jacobs Advocaat - Senior Arbeidsrecht

Neem vrijblijvend contact op Telefoon 026 353 83 36 E-mailadres Stuur mij een e-mail Social

Over Cas Jacobs

Biografie

Cas is sinds 2012 als advocaat werkzaam bij Dirkzwager. Hij is gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Cas adviseert veelal (multi)nationale en middelgrote ondernemingen, waarbij hij zich focust op de grensvlakken met het ondernemingsrecht. Cas begeleidt (omvangrijke) reorganisaties en fusies en overnames en adviseert regelmatig over medezeggenschap. Uiteraard vormen ook individuele arbeidsrechtelijke kwesties, zoals ontslagzaken, tot zijn praktijk. Cas spreekt de taal van ondernemers en houdt van een praktische aanpak.

Cas is lid van de Raad van Toezicht van Stichting Luxor Live, een bekend Arnhems poppodium.

Voor klanten heeft Cas onder meer:

 • een reorganisatie begeleid waarbij meer dan 500 werknemers betrokken waren;
 • diverse reorganisaties begeleid waarbij meer dan 50 werknemers betrokken waren;
 • geadviseerd over uiteenlopende transacties;
 • ontslagzaken op MT-niveau succesvol afgerond;
 • collectieve geschillen met vakverenigingen gewonnen;
 • geadviseerd over de toepassing van de Wet op de ondernemingsraden.

Functie(s)

2021 Advocaat - Senior, Dirkzwager
Ondernemingen Arbeidsongeschiktheid, Arbeidsrecht, Fusies & Overnames, Ondernemingsrecht & Vennootschapsrecht Dirkzwager - Velperpoort
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem
2012 Advocaat, Dirkzwager

Gewerkt aan

Opleiding(en)

2005 2010 Nederlands Recht, Radboud Universiteit Nijmegen
2005 2011 Bedrijfskunde, Radboud Universiteit Nijmegen

Talen

Nederlands, Engels

Events

Delen of opslaan

Kennis geschreven door Cas Jacobs

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

 • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

 • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

 • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

 • U heeft geselecteerd:
 • Combineren met:
 • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 5

De overnamepraktijk: de rol van de ondernemingsraad (II)

Bij overnames -in de praktijk veelal aandelentransacties- speelt medezeggenschap van de ondernemingsraad (OR) een belangrijke rol. Voor ondernemingen of organisaties met 50 of meer medewerkers is de instelling van een OR verplicht. Waarover heeft de OR iets te zeggen? In deel II van deze reeks gaan wij in op het adviesrecht van de OR wanneer sprake is van een voorgenomen besluit tot overdracht van de zeggenschap over een onderneming (of een deel daarvan).

De overnamepraktijk: de rol van de ondernemingsraad (I)

Bij overnames -in de praktijk veelal aandelentransacties- speelt medezeggenschap van de ondernemingsraad (OR) een belangrijke rol. Voor ondernemingen of organisaties met 50 of meer medewerkers is de instelling van een OR verplicht. Waarover heeft de OR iets te zeggen? Een overname zal -specifiek de voorwaarden waaronder de transactie plaatsvindt en wordt vastgelegd in de transactiedocumentatie- aan het adviesrecht van de OR onderworpen zijn. Echter, een hieraan voorafgaand besluit tot inschakeling van een externe deskundige, zoals een corporate finance adviseur, zal tevens ter voorgaande advisering aan de OR moeten worden voorgelegd.

Bezwaar tegen toekenningsbeslissingen vangnetters

Door invoering van de gedifferentieerde WGA- en ZW-premie hebben werkgevers een financiële prikkel gekregen om te streven naar preventie en re-integratie van de zgn. “vangnetters”.Die financiële prikkel – de gedifferentieerde premie – is voor (middel)grote werkgevers (mede) afhankelijk van de schadelast die de onderneming twee jaar voor het premiejaar had. Doen de vangnetters vaker een beroep op de ZW of WGA, dan zien de betrokken werkgevers dat terug in hun premiebijdrage aan de Werkhervatti...

Opzegverboden bij reorganisaties en het voordragen voor ontslag van andere werknemers

Als sprake is van een zogenoemd ‘tijdens’-opzegverbod zal geen toestemming worden verleend voor de opzegging van de arbeidsovereenkomst van werknemers om bedrijfseconomische redenen. Eén van die opzegverboden betreft de situatie van ziekte. Is daarvan sprake, dan zal de werkgever moeten motiveren waarom redelijkerwijs verwacht mag worden dat het opzegverbod binnen vier weken na de dag waarop het UWV op het verzoek beslist niet meer zal gelden. Wordt verwacht dat het opzegverbod langer zal aan...