1. Home
  2. Specialisten
  3. Hilal Mauer

Hilal Mauer Advocaat Overheid & Vastgoed

Neem vrijblijvend contact op Telefoon 088 242 41 00 Mobiel 06 4693 62 31 E-mailadres Stuur mij een e-mail Social

Over Hilal Mauer

Functie(s)

2022 Advocaat, Dirkzwager
Overheden, Particulieren Aanbestedingsrecht, Bouwrecht Dirkzwager - Velperpoort
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

Talen

Nederlands, Engels

Events


14 december 2023

Kwartaalupdate Aanbestedingsrecht Q4 2023

Traditioneel praten we u ieder kwartaal bij over de actualiteiten in het aanbestedingsrecht. De laatste Kwartaalupdate Aanbestedingsrecht van 2023 vindt plaats op 14 december.

Delen of opslaan

Kennis geschreven door Hilal Mauer

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 4

Ongeldige inschrijving meenemen bij kwaliteitsbeoordeling

Regelmatig worden (mogelijk) ongeldige inschrijvingen toch inhoudelijk beoordeeld op de kwaliteitscriteria, ook als in het aanbestedingsdocument is vermeld dat ongeldige inschrijvingen direct terzijde worden gelegd. De Haagse kort gedingrechter heeft onlangs bevestigd dat deze handelwijze in principe is toegestaan althans dat het gunningsresultaat niet kan worden aangetast. Verder bevestigt de rechter dat een gebrek in de bevoegdheid van de ondertekenaar van een inschrijving ten tijde van het indienen, niet op een later moment kan worden hersteld.

Advies Commissie van Aanbestedingsexperts in de wind slaan?

Tot voor kort was het in ‘aanbestedingsland’ heel duidelijk: een advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts is niet bindend dus daar hoeft een aanbestedende dienst in feite geen gehoor aan te geven. De Politie handelde aldus, maar werd teruggefloten door de Haagse voorzieningenrechter. Die oordeelde dat hoewel adviezen van de CvAE niet bindend zijn, het wél onzorgvuldig is om een advies van de CvAE zonder toelichting in de wind te slaan en de betreffende aanbestedingsprocedure ongewijzigd voort te zetten.

Aanbestedende dienst kan niet zomaar alle vertragingsrisico’s bij opdrachtnemer neerleggen

In een recent vonnis oordeelt de Haarlemse voorzieningenrechter dat de aanbestedende dienst enkele eisen stelt die disproportioneel zijn omdat ze onhaalbaar zijn, en dat een aantal contractsbepalingen disproportioneel is. Opvallend is dat de rechter het disproportioneel acht om alle risico’s die de huidige marktsituatie (de Coronacrisis, de grondstoffencrisis en de oorlog in Oekraïne) met zich brengt bij de opdrachtnemer te leggen.

Gunnen op basis van een “broker fee” (opslagpercentage) bij aanbesteding inhuur personeel leidt niet tot economisch meest voordelige inschrijving

In een recent advies (659) heeft de Commissie van Aanbestedingsexperts zich uitgelaten over de vraag of het buiten beschouwing laten van het uurloon van de in te huren professionals bij het gunnen van een aanbesteding, leidt tot de keuze voor de economisch meest voordelige inschrijving. Dit blijkt niet automatisch, of zelfs alleen per toeval, het geval te zijn.