1. Home
  2. Specialisten
  3. Lotte te Linde

Lotte te Linde Advocaat - Senior Ondernemingsrecht

Neem vrijblijvend contact op Telefoon 026 353 83 82 E-mailadres Stuur mij een e-mail Social

Over Lotte te Linde

Biografie

Lotte is sinds 2016 als advocaat ondernemingsrecht en advocaat M&A werkzaam op de Arnhemse vestiging van Dirkzwager. Daarvoor heeft Lotte Nederlands recht gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, waar zij de afstudeerrichtingen burgerlijk recht (met een focus op ondernemingsrecht) en strafrecht volgde. Tijdens haar studie heeft Lotte tevens relevante werkervaring opgedaan bij verschillende advocatenkantoren in binnen- en buitenland en binnen de rechterlijke macht.

Lotte haar dagelijkse praktijk bestaat uit:

- het adviseren over en begeleiden van geschillen binnen bedrijven,
- het begeleiden van transacties (het kopen en verkopen van bedrijven), en
- het adviseren over commerciële contracten zoals (distributie-, franchise- en agentuurovereenkomsten).

Lotte houdt van een praktische aanpak, verstaat de taal van de ondernemer en werkt graag nauw met haar cliënten samen. 

'Waarom moeilijk doen als het samen kan'

Functie(s)

2016 Advocaat - Senior, Dirkzwager
Handel & Transport, Internationaal, Ondernemingen Commercieel contractenrecht, Distributie, Franchise & Agentuur , Europees recht, Fusies & Overnames, Ondernemingsrecht & Vennootschapsrecht Ondernemingsrecht, M&A, contractenrecht Dirkzwager - Velperpoort
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

Opleiding(en)

2014 2016 Master Nederlands recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen, afstudeerrichtingen burgerlijk recht en strafrecht
2011 2014 Bachelor Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit Nijmgen

Nevenactiviteit(en)

Lotte is een voorstander van nauwe samenwerking tussen advocaten onderling en zet zich enthousiast in voor jonge advocaten. Zo heeft Lotte twee jaar deel uitgemaakt van het bestuur van de Jonge Balie Gelderland, onder meer als voorzitter. 

Talen

Nederlands, Engels

Events

Delen of opslaan

Kennis geschreven door Lotte te Linde

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 39

Gestegen grondstofprijzen een gegronde reden voor aanpassing van de prijzen?

Geopolitieke spanningen, inflatie en een stevige klimaatagenda zorgen voor een flinke storm op de energiemarkt. De explosief stijgende grondstof- en energieprijzen zorgen ervoor dat veel ondernemers te maken krijgen met hoge inkoopkosten. Dit kan problemen opleveren wanneer leveranciers door hoge inkoopprijzen prijsafspraken (willen) doorbreken en de hogere (inkoop)kosten (willen) doorbelasten aan hun zakelijke klant.

Studeren en stagelopen in coronatijd bij Dirkzwager

Hoe gaat dat, stage op afstand en loopt je studie geen vertraging op? Drie studentstagiaires delen hun ervaringen. Freek Hoogink vertelt deze keer over zijn stage bij Dirkzwager.

De mogelijkheden van zorgaanbieders bij niet-nakoming van contracten door de wederpartij (deel 1)

Net als veel andere personen en bedrijven worden ook zorgaanbieders in toenemende mate geconfronteerd met wederpartijen die als gevolg van de uitbraak van het covid-19 virus (het ‘coronavirus’) hun contractuele verplichtingen niet (kunnen) nakomen. Het voorbeeld van leveranciers die geen mondkapjes of andere medische hulpmiddelen meer kunnen leveren is inmiddels welbekend, maar er zijn genoeg andere situaties denkbaar. Als zorgaanbieder is het tijdens deze coronacrisis dan ook van belang om te weten welke opties er zijn.

De mogelijkheden van zorgaanbieders bij niet-nakoming van contracten door de wederpartij (deel 2)

Net als veel andere personen en bedrijven worden ook zorgaanbieders in toenemende mate geconfronteerd met wederpartijen die als gevolg van de uitbraak van het covid-19 virus (het ‘coronavirus’) hun contractuele verplichtingen niet (kunnen) nakomen. Het voorbeeld van leveranciers die geen mondkapjes of andere medische hulpmiddelen meer kunnen leveren is inmiddels welbekend, maar er zijn genoeg andere situaties denkbaar. Als zorgaanbieder is het tijdens deze coronacrisis dan ook van belang om te weten welke opties er zijn. Wanneer mag u als zorgaanbieder weigeren te betalen? Bestaat er een recht op schadevergoeding wanneer er niet wordt geleverd? Wanneer kan een overeenkomst worden ontbonden? In twee blogs gaan wij nader op deze vragen in.

Deel IV Wetsvoorstel Franchise: gevolgen voor de praktijk

Eerder schreven mijn collega Charlotte Gerrits en ik in deze reeks drie artikelen over het voorontwerp van het Wetsvoorstel betreffende de wijziging van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW) in verband met de invoering van regels omtrent de franchiseovereenkomst (hierna: het “Wetsvoorstel”). Naar aanleiding van de ontvangen reacties uit de internetconsultatie is het voorontwerp op een aantal punten aangepast. Sinds 10 februari 2020 ligt het Wetsvoorstel in aangepaste vorm bij de Tweede Kamer.

Bescherm tijdens deze coronacrisis de liquiditeitspositie van uw onderneming en verlang vooruitbetaling!

Het Covid-19 virus (het Coronavirus) is niet alleen een gevaar voor de volksgezondheid, maar kan ook een gevaar opleveren voor de continuïteit van ondernemingen. Uiteraard wil iedere ondernemer voorkomen dat de uitbraak van het Coronavirus op een gegeven moment leidt tot een faillissement of een surseance van betaling. Om de kans daarop zo klein mogelijk te houden, is het van belang om in deze coronacrisis in uw contracten specifieke aandacht te besteden aan het behoud van een goede liquiditeitspositie en het debiteurenbeheer van uw onderneming.

1 2 3 4