1. Home
  2. Specialisten
  3. Margo Hengeveld

Margo Hengeveld Advocaat - Senior Cassatie & (Appel)procesrecht

Neem vrijblijvend contact op Telefoon 026 368 48 82 E-mailadres Stuur mij een e-mail Social

Over Margo Hengeveld

Biografie

Margo Hengeveld is sinds 2018 werkzaam als advocaat. Zij werkt in de civiele proces- en cassatiepraktijk van Dirkzwager. Verder adviseert en procedeert zij over contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheidskwesties.

In 2023 heeft zij de Grotius specialisatieopleiding Onderneming & Aansprakelijkheid voltooid. 

 

Functie(s)

2024 Advocaat - Senior, Dirkzwager
Ondernemingen, Verzekeraars, Zorg Aansprakelijkheid & Verzekering, Cassatie & (Appel)procesrecht , Commercieel contractenrecht Civiel procesrecht, Appelprocesrecht, Algemeen verbintenissenrecht, Aansprakelijkheid en verzekering Dirkzwager - Velperpoort
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem
2017 Advocaat, Dirkzwager

Opleiding(en)

2022 2023 Grotius Onderneming & Aansprakelijkheid
2014 2017 Master Nederlands recht, afstudeerrichting Burgerlijk recht (cum laude), Radboud Universiteit Nijmegen
2011 2014 Bachelor Rechtsgeleerdheid (cum laude), Radboud Universiteit Nijmegen

Nevenactiviteit(en)

Lid van de Jonge Balie Gelderland en het Juridisch Genootschap Nijmegen

Talen

Nederlands, Engels

Events

Delen of opslaan

Kennis geschreven door Margo Hengeveld

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 32

Twee arresten over de eisen aan een verzoek om een voorlopig getuigenverhoor (2)

De Hoge Raad heeft op 15 juli jl. twee hoven teruggefloten naar aanleiding van de afwijzing van een verzoek om een voorlopig getuigenverhoor. De twee hoven (te Den Bosch resp. Amsterdam) hebben volgens de Hoge Raad om uiteenlopende redenen te hoge eisen gesteld aan toewijzing van het verzoek. De Hoge Raad brengt hiermee de (in abstracto schijnbaar duidelijke, maar kennelijk in de praktijk lastig bevonden) grenzen van de eisen aan toewijzing van verzoeken om een voorlopig getuigenverhoor nog eens scherp voor het voetlicht.

Twee arresten over de eisen aan een verzoek om een voorlopig getuigenverhoor (1)

De Hoge Raad heeft op 15 juli jl. twee hoven teruggefloten naar aanleiding van de afwijzing van een verzoek om een voorlopig getuigenverhoor. De twee hoven (te Den Bosch resp. Amsterdam) hebben volgens de Hoge Raad om uiteenlopende redenen te hoge eisen gesteld aan toewijzing van het verzoek. De Hoge Raad brengt hiermee de (in abstracto schijnbaar duidelijke, maar kennelijk in de praktijk lastig bevonden) grenzen van de eisen aan toewijzing van verzoeken om een voorlopig getuigenverhoor nog eens scherp voor het voetlicht. In deze blog bespreek ik de eerste zaak.

Let op: het overlijden van een partij betekent (meestal) niet het einde van de procedure

Bij het overlijden van een partij tijdens een procedure is het zaak, zowel voor advocaten als voor erfgenamen, om zich rekenschap te geven van de gevolgen van dat overlijden voor het verdere verloop van de procedure en van de eventuele benodigde vervolgacties. Een recente uitspraak van de rechtbank Limburg onderstreept dit.

Dagvaarding niet tijdig aangebracht? Slechts één kans op herstel!

Twee hoven (Den Bosch en Arnhem-Leeuwarden) werden recentelijk geconfronteerd met eenzelfde vraagstuk: als de dagvaarding niet tijdig is aangebracht, en datzelfde geldt voor het eerste herstelexploot, kan dan met een later herstelexploot alsnog de aanhangigheid van de procedure worden gered?

Hoge Raad: gezag van gewijsde ziet ook op ongunstige beslissingen die gunstig dictum dragen

Het gezag van gewijsde (236 Rv) kan worden ingeroepen als in een ander geding tussen dezelfde partijen eenzelfde geschilpunt wordt voorgelegd als in een eerder geding, en de in het dictum van de eerdere uitspraak gegeven beslissing (mede) berust op een beslissing over dat geschilpunt. Onlangs heeft de Hoge Raad (voor het eerst met zoveel woorden) bevestigd dat óók als een procedure eindigt in een voor een partij volledig gunstig dictum, het gezag van gewijsde zich uitstrekt tot voor diezelfde partij nadelige beslissingen over de rechtsbetrekking in geschil waarop het dictum (mede) berust.

Interessante Conclusie A-G over verstek in appel

In een recente conclusie gaat A-G Snijders in op de problematiek van verstek in appel in algemene zin, en meer specifiek in het geval van meerdere gedaagden waarvan er één niet is verschenen in appel. Het betreft een mooie (overzichts)conclusie, die lezenswaardig is voor iedereen die zijn kennis over verstekverlening, in het bijzonder in appel, wil opfrissen.

Appel tegen van het oorspronkelijke verzoek afwijkende toewijzing van een voorlopig deskundigenbericht: vervolg

Een tijd terug schreef ik een blog over een arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden dat ik opmerkelijk achtte in het licht van het rechtsmiddelenverbod van artikel 204 lid 2 Rv, en waarvan ik twijfelde aan de juistheid van 's Hofs oordeel. Onlangs zag het Hof Amsterdam zich geconfronteerd met een vergelijkbare kwestie. Het Hof Amsterdam pakt het anders aan.

1 2 3