1. Home
  2. Specialisten
  3. Margo Hengeveld

Margo Hengeveld Advocaat Cassatie & (Appel)procesrecht

Contact Neem vrijblijvend contact op

Over Margo Hengeveld

Biografie

Margo Hengeveld is sinds 2018 werkzaam als advocaat. Zij werkt in de civiele proces- en cassatiepraktijk van Dirkzwager. Verder adviseert en procedeert zij over algemene civielrechtelijke kwesties binnen de gezondheidszorg.

Margo heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Tijdens haar studie heeft Margo stages gelopen bij verschillende advocatenkantoren, is zij juridisch medewerker en bestuurder geweest bij een grote rechtswinkel en heeft zij gewerkt als buitengriffier bij een gerechtshof.

Functie(s)

2017 Advocaat, Dirkzwager
Zorg Aansprakelijkheid & Verzekering, Cassatie & (Appel)procesrecht , Commercieel contractenrecht, Gezondheidsrecht, Civiele cassatie Civiel procesrecht, Civiele cassatie, Algemeen verbintenissenrecht, Civiel recht in de zorg, Medische aansprakelijkheid Dirkzwager - Stella Maris
Van Schaeck Mathonsingel 4
6512 AN Nijmegen

Opleiding(en)

2014 2017 Master Nederlands recht, afstudeerrichting Burgerlijk recht (cum laude), Radboud Universiteit Nijmegen
2011 2014 Bachelor Rechtsgeleerdheid (cum laude), Radboud Universiteit Nijmegen

Nevenactiviteit(en)

Lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht, de Jonge Balie Gelderland en het Juridisch Genootschap Nijmegen

Talen

Nederlands, Engels

Events

 

Milieuverontreiniging en Aansprakelijkheid

Steeds meer bedrijven hebben dagelijks te maken met vraagstukken rondom de (mogelijke) milieugevolgen van hun activiteiten. Daarbij gaat het ook over juridische aspecten, waaronder aansprakelijkheid voor milieuverontreiniging zoals bodemverontreiniging, geur- en geluidhinder, stikstofdepositie etc.Delen of opslaan

Kennis geschreven door Margo Hengeveld

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 27

Interessante Conclusie A-G over verstek in appel

In een recente conclusie gaat A-G Snijders in op de problematiek van verstek in appel in algemene zin, en meer specifiek in het geval van meerdere gedaagden waarvan er één niet is verschenen in appel. Het betreft een mooie (overzichts)conclusie, die lezenswaardig is voor iedereen die zijn kennis over verstekverlening, in het bijzonder in appel, wil opfrissen.

Appel tegen van het oorspronkelijke verzoek afwijkende toewijzing van een voorlopig deskundigenbericht: vervolg

Een tijd terug schreef ik een blog over een arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden dat ik opmerkelijk achtte in het licht van het rechtsmiddelenverbod van artikel 204 lid 2 Rv, en waarvan ik twijfelde aan de juistheid van 's Hofs oordeel. Onlangs zag het Hof Amsterdam zich geconfronteerd met een vergelijkbare kwestie. Het Hof Amsterdam pakt het anders aan.

Proceskostenveroordeling en -compensatie: A-G Van Peursem licht toe

De partij die in het ongelijk wordt gesteld wordt - conform de welbekende regel van artikel 237 Rv - in de proceskosten veroordeeld. Maar wat nou als een partij inhoudelijk (ten aanzien van de grondslag van de vordering) in het gelijk wordt gesteld, maar de rechter slechts een deel van het door die partij gevorderde bedrag toewijst? A-G van Peursem gaat in een lezenswaardige conclusie in op - onder meer - die vraag.

Het gezag van gewijsde en 'dezelfde rechtsbetrekking in geschil': de A-G licht toe

Het gezag van gewijsde van artikel 236 Rv: op het eerste gezicht een overzichtelijk concept, inhoudende dat beslissingen in een vonnis tussen partijen in een later geschil tussen diezelfde partijen over dezelfde ‘rechtsbetrekking in geschil’ bindend zijn. Wie het nader bestudeert, zal de echter snel op die eerste indruk terugkomen. Advocaat-Generaal van Peursem heeft de problematiek rondom het gezag van gewijsde recentelijk uiteengezet in een lezenswaardige conclusie.

Wetsvoorstel vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht: reactie NOVA

Eerder schreef ik over het Wetsvoorstel vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht, dat enige tijd geleden is ingediend bij de Tweede Kamer. Recentelijk heeft de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA) een aanvullende reactie op dit voorstel toegestuurd aan de Tweede Kamer, met het verzoek deze in zijn inbreng op het Wetsvoorstel te betrekken.

1 2 3