1. Home
  2. Specialisten
  3. Mike van de Graaf

Mike van de Graaf Advocaat - Senior Ondernemingsrecht

Neem vrijblijvend contact op Telefoon 026 353 83 82 E-mailadres Stuur mij een e-mail Social

Over Mike van de Graaf

Biografie

Mike van de Graaf is senior advocaat en specialiseert zich in complexe vraagstukken op het gebied van het ondernemings- en vennootschapsrecht. Hij houdt zich met name bezig met corporate governance, corporate litigation, fusies en overnames en vennootschapsrechtelijke samenwerkingsverbanden.   

Mike is vaste redacteur bij Boom Juridische Uitgeverij Ondernemingsrecht Updates en publiceert regelmatig over ontwikkelingen binnen het ondernemings- en vennootschapsrecht.

Enkele recente M&A zaken
- het begeleiden van SOP International Limited bij het verwerven van een meerderheidsbelang in Liroy B.V., een distribiteur van Chinese levensmiddelen en daaraan gerelateerde producten;

- het assisteren van Arcadis bij het verwerven van een 70%-belang in Water Platform Company dat software maakt voor waterbeheer (met het HydroNET-platform kunnen watermanagers de gevolgen van extreem weer voorspellen en beter beslissen hoe gebieden moeten worden ingericht zodat extra water veilig kan worden afgevoerd);

- het begeleiden van TABO B.V. en Nederlandse Messenindustrie Vastgoed B.V. bij de (in)directe verkoop van haar dochtermaatschappijen aan Indutrade Benelux B.V., een dochtermaatschappij van het beursgenoteerde Indutrade AB; en

- betrokken geweest bij Mooreast Holdings’ notering aan de SGX Catalist.

Functie(s)

2021 Advocaat - Senior, Dirkzwager
2015 Redacteur , Boom Juridische Uitgeverij - Ondernemingsrecht Updates

Opleiding(en)

2014 2016 Ondernemingsrecht (Erasmus Universiteit Rotterdam)
2012 2012 M&A and Investment Banking (Nyenrode)

Talen

Nederlands, Engels

Events


14 maart 2024

Webinar Herstructureren en reorganiseren

Hoge personeelskosten, dure energie, renteverhogingen en problemen in toeleveringsketens stellen ondernemers voor de nodige dilemma’s. Ondernemers die tijdens de coronapandemie konden rekenen op overheidssteun en belastinguitstel komen alsnog in financiële problemen.

Delen of opslaan

Kennis geschreven door Mike van de Graaf

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 14

Bijdrage Mike van de Graaf in OR Updates 3/2024 bij Ondernemingskamer, ECLI:NL:GHAMS:2023:2887 (afwijzing verzet fusie Stichting Warande)

Deze uitspraak gaat in de kern om een huurder die verzet tegen een voorgenomen fusie heeft ingesteld. Het verzet is door de rechtbank uitvoerbaar bij voorraad opgeheven, waarna de fusieakte is gepasseerd. De huurder komt in hoger beroep tegen de beschikking van de rechtbank. De OK bekrachtigt de beschikking, omdat de fusie al heeft plaatsgevonden (en het hoger beroep daarmee achterhaald is door de feiten) en verzoeker niet heeft aangevoerd dat de vermogenstoestand van de verkrijgende rechtspersoon na de fusie minder waarborg zal bieden met betrekking tot de nakoming van huurverplichtingen.

Bijdrage Mike van de Graaf in OR Updates 21/2022 bij Rechtbank Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2022:5913

Deze procedure betreft een geschil tussen twee aandeelhouders van een vennootschap. Een van de aandeelhouders heeft eerder een deel van zijn aandelen in het kapitaal van de vennootschap verkocht aan de andere aandeelhouder en daarbij is uitgestelde betaling van een deel van de koopsom voor de aandelen overeengekomen. Centraal staat de vraag of het uitgestelde deel van de koopsom betaald moet worden door de kopende aandeelhouder aan de verkopende aandeelhouder of dat conform de gemaakte afspraken dat deel bij wijze van kapitaalinjectie in de vennootschap gestort mag worden.

Bijdrage Mike van de Graaf in OR Updates 5/2022 (Hof Den Haag, ECLI:NL:GHDHA:2021:2495)

Schuldeisers vorderen betaling van de (indirect) bestuurders van een bv die aandelen van hen heeft overgenomen. Zij baseren hun vordering op onrechtmatige daad (externe bestuurdersaansprakelijkheid). Evenals eerder de rechtbank wijst het hof de vorderingen tegen de bestuurders af. Het hof overweegt dat een SPA-bepaling niet gelezen moet worden als een garantie, maar als een inspanningsverbintenis en dat de (indirect) bestuurder van de koper geen persoonlijk ernstig verwijt gemaakt kan worden.

Voorontwerp van de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

Turboliquidatie is een regeling waarbij rechtspersonen betrekkelijk snel en eenvoudig kunnen worden beëindigd. In dit artikel gaan advocaten Tara Hermsen en Mike van de Graaf in op de voorgestelde wijzigingen onder het voorontwerp van de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie.

Bijdrage Mike van de Graaf in OR Updates 11/2021 (Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 9 maart 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:643)

Vanwege onder andere belangenverstrengeling en een impasse binnen het bestuur en de algemene vergadering, gelast de Ondernemingskamer een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Werf B.V. en SWB Shipping B.V. De Ondernemingskamer schorst de bestuurders, benoemt in hun plaats een tijdelijk bestuurder en draagt alle aandelen ten titel van beheer over aan een tijdelijk beheerder. De Ondernemingskamer houdt verder de aanwijzing van een onderzoeker vooralsnog aan opdat kan worden bezien of reeds door de te treffen onmiddellijke voorzieningen een oplossing van het geschil kan worden bereikt.

Bijdrage Mike van de Graaf in OR Updates 9/2021 (Rb. Overijssel, ECLI:NL:RBOVE:2021:996)

In deze procedure komt de rechtbank tot de slotsom dat de gronden die gedaagde heeft aangevoerd voor de door haar genomen besluiten, die besluiten niet kunnen dragen nu er geen sprake is van concurrentie noch van een plicht(en)schending. De rechtbank vernietigt de besluiten wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid.

1 2