1. Home
  2. Specialisten
  3. Roely Postma

Roely Postma Advocaat Aansprakelijkheid & Verzekering

Neem vrijblijvend contact op Telefoon 026 353 83 20 Mobiel 06 1128 62 25 E-mailadres Stuur mij een e-mail Social

Over Roely Postma

Biografie

Roely werkt als advocaat op de sectie Aansprakelijkheid & Verzekering van Dirkzwager. Binnen deze sectie houdt zij zich bezig met verschillende leerstukken. 

Roely is sinds 2020 werkzaam als advocaat. Daarvoor heeft zij Nederlands Recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij rondde zowel haar bachelor als haar master cum laude af. 

Tijdens haar studie heeft Roely werkervaring opgedaan als student-assistent bij de Rijksuniversiteit Groningen en als juridisch medewerker bij een middelgroot advocatenkantoor. Daarnaast heeft zij het Honoursprogramma doorlopen en liep zij stage bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, het Openbaar Ministerie in Groningen en twee advocatenkantoren. Tot slot maakte zij onderdeel uit van de Pleitcommissie van de studievereniging Diephuis. 

Functie(s)

2022 Advocaat, Dirkzwager
Ondernemingen, Verzekeraars Aansprakelijkheid & Verzekering, Beroepsaansprakelijkheid, Bestuurdersaansprakelijkheid, Commercieel contractenrecht Dirkzwager - Velperpoort
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

Opleiding(en)

2018 2020 Togamaster (specialisatie Privaatrecht), Rijksuniversiteit Groningen (cum laude)
2015 2018 Bachelor Nederlands Recht, Rijksuniversiteit Groningen (cum laude)
2015 2018 Honoursprogramma, Rijksuniversiteit Groningen

Events

Delen of opslaan

Kennis geschreven door Roely Postma

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 3

(on)redelijke buitengerechtelijke kosten in het kader van een deelgeschil

In een beschikking van de Rechtbank Den Haag van 18 april 2023 is geoordeeld dat de gevorderde buitengerechtelijke kosten niet in verhouding staan tot de schade en is de vordering tot vergoeding van deze kosten daarom afgewezen. De werkzaamheden van de gemachtigde van de verzoeker hielden volgens de rechtbank met name verband met het incasseren van voorschotten op de buitengerechtelijke kosten en niet met de afwikkeling van de schade van zijn cliënt. Daarnaast is het door de gemachtigde gehanteerde uurtarief van € 220,00 – gelet op zijn ervaring – onredelijk hoog.

Regresnemer kan bij verkeersongevallen geen beroep doen op gestandaardiseerde 50%-regel

In een recent vonnis van de Rechtbank Overijssel van 30 november 2022 wordt nog eens bevestigd dat de zogenoemde 50%-regel (anders dan de billijkheidscorrectie) niet doorwerkt in de regresverhouding tussen verzekeraars. In de in deze uitspraak aan de orde zijnde kwestie leidt dit ertoe dat het verkeersslachtoffer uiteindelijk (door de toepasselijkheid van de 50%-regel en een billijkheidscorrectie) een vergoeding ontvangt voor 75% van haar schade, terwijl haar ziektekostenverzekeraar (doordat zij zich wel op de billijkheidscorrectie, maar niet op de 50%-regel kan beroepen) aanspraak kan maken op ‘slechts’ 50% van de door haar gemaakte kosten.

Direct een deelgeschil bij een ‘onacceptabel schikkingsvoorstel’?

In een deelgeschil kan een persoon die een ander aansprakelijk houdt voor zijn letselschade een deel van het geschil aan de rechter voorleggen. De gedachte is dat dit gebeurt wanneer partijen vastlopen gedurende de buitengerechtelijke onderhandelingsfase. Van een vastgelopen onderhandeling is bij de ontvangst van een 'onacceptabel schikkingsvoorstel' nog niet direct sprake. Dit laatste komt duidelijk naar voren in een beschikking van de Rechtbank Rotterdam van 30 september 2022, waarin de kantonrechter oordeelde dat de verzoeker in kwestie niet ontvankelijk was in zijn verzoek.