1. Home
  2. Specialisten
  3. Rogier Faase

Rogier Faase Advocaat - Associate partner Ondernemingsrecht

Contact Neem vrijblijvend contact op

Over Rogier Faase

Biografie

Rogier Faase is sinds 2005 advocaat en hij is verbonden aan de Nijmeegse sectie Ondernemingsrecht. Rogier procedeert en adviseert met name op het gebied van financiering, zekerheden en insolventies. Voorts richt hij zich op de afwikkeling van faillissementen. Rogier wordt geregeld aangesteld als curator in faillissementen. 

Functie(s)

2016 Advocaat - Associate partner, Dirkzwager
Ondernemingen, Overheden, Particulieren Bestuurdersaansprakelijkheid, Financiering & Zekerheden, Insolventie & Herstructurering, Ondernemingsrecht & Vennootschapsrecht Financieringen, pand- en hypotheekrecht, bestuurdersaansprakelijkheid, onbehoorlijk bestuur, pauliana, herstructurering en doorstartscenario's, kredietrisicomanagement, faillissement, surseance, insolventie Dirkzwager - Stella Maris
Van Schaeck Mathonsingel 4
6512 AN Nijmegen
2006 Advocaat, Bierman Advocaten
2005 Advocaat, JPR Advocaten

Opleiding(en)

2014 2014 Financiële economie voor Insolventieadvocaten – Erasmus Universiteit Rotterdam
2011 2011 INSOLAD / Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht – Grotius Academie
2008 2008 Insolventierecht voor curatoren – CPO / Radboud Universiteit
1997 2004 Nederlands Recht – Universiteit Utrecht

Nevenactiviteit(en)

Rogier is lid van INSOLAD, de specialisatievereniging voor insolventierechtadvocaten.

Talen

Nederlands, Engels

EventsMilieuverontreiniging en Aansprakelijkheid

Steeds meer bedrijven hebben dagelijks te maken met vraagstukken rondom de (mogelijke) milieugevolgen van hun activiteiten. Daarbij gaat het ook over juridische aspecten, waaronder aansprakelijkheid voor milieuverontreiniging zoals bodemverontreiniging, geur- en geluidhinder, stikstofdepositie etc.

 

Online platforms: het juridisch speelveld

De afgelopen jaren hebben de interacties en transacties tussen consumenten en aanbieders van producten en diensten zich grotendeels van de fysieke wereld naar de online wereld verplaatst.

Delen of opslaan

Kennis geschreven door Rogier Faase

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 27

Faillissement? Gegarandeerd loon!

Vandaag werd bekend dat de Rotterdamse Stichting Islamic University of Applied Sciences op 5 februari 2019 in staat van faillissement is verklaard. Volgens de media is het faillissement aangevraagd door drie docenten en twee medewerkers; in 2015 en in de tweede helft van 2018 zouden de salarissen niet zijn voldaan. De curator zal ongetwijfeld alle werknemers ontslaan. Hebben de werknemers die het faillissement hebben aangevraagd dan niet hun eigen graf gegraven?

Debiteurenbeheer: de oplossing voor onbetaald gebleven vorderingen

Het gaat weer goed met de Nederlandse economie. Er is een drastisch tekort aan personeel, de huizenprijzen rijzen de pan uit, banken zitten niet meer op de knip en het aantal uitgesproken faillissementen is in deze eeuw nog nooit zo laag geweest. Kortom: de kredietcrisis van tien jaar geleden lijkt te zijn vergeten.

Doorstart na pre-pack? Overgang van onderneming!

De pre-pack – en vooral de gevolgen ervan voor de werknemers – blijft nog altijd onderwerp van discussie. De huidige stand van zaken? Wanneer in een faillissement waaraan een pre-pack is voorafgegaan de activa en activiteiten worden overgenomen door de doorstartende partij, dan is er sprake van overgang van onderneming. Dit volgt uit een uitspraak van de kantonrechter van de Rechtbank Limburg van 26 september 2018.

Het faillissement van een kerk – kan dat (en is dat wel zo praktisch)?

Als gevolg van het sterk teruglopende aantal kerkgangers sinds de jaren ’60, komen steeds meer kerken leeg te staan. Kardinaal Eijk voorspelt dat niet de pastoor, maar de deurwaarder voor de parochie zal preken. De vraag is of dat zo is, wat er dan gebeurt, of dat een goed idee is en of er andere opties zijn.

Pandrecht op assurantieportefeuille? Kan niet!

Als een klant zijn bankkrediet niet meer aflost, dan wil de bank de mogelijkheid hebben om de aan haar verpande activa te verkopen. Soms blijkt dat activa niet verpand zijn, omdat dat niet kan. Zo blijkt dat een assurantieportefeuille niet te verpanden is, aldus de Rechtbank Gelderland in een recente uitspraak.

Faillissement als gevolg van slecht werkklimaat?

“Als het leger een bedrijf zou zijn, was het allang failliet geweest.”, aldus mevrouw Anne-Marie Snels, voorzitter van de militaire vakbond AFMP op de website van Nieuwsuur. Zij reageert daarmee op de tussenrapportage van de Commissie Sociaal Veilige Werkomgeving Defensie volgend op de onderzoeken naar de misstanden op de Oranjekazerne in Schaarsbergen. In die tussenrapportage wordt geconcludeerd dat er op de kazerne sprake was van seksueel geweld, pesterijen en intimidatie.Maar leidt een der...

Kijkshop failliet

Op 21 januari 2018 werd bekend dat Kijkshop B.V. haar faillissement heeft aangevraagd. Vooruitlopend op het faillissement zijn de 70 winkels vanaf 22 januari 2018 gesloten gebleven, en als gevolg van het faillissement zullen de 400 werknemers ontslagen worden.Als u zaken met Kijkshop doet of hebt gedaan, dan is het van belang om snel na te gaan of u nog gelden van Kijkshop tegoed hebt, en wat op dit moment de status van uw overeenkomst met Kijkshop is. U doet er goed aan om te onderzoeken wel...

Kijkshop failliet

Op 21 januari 2018 werd bekend dat Kijkshop B.V. haar faillissement heeft aangevraagd. Vooruitlopend op het faillissement zijn de 70 winkels vanaf 22 januari 2018 gesloten gebleven, en als gevolg van het faillissement zullen de 400 werknemers ontslagen worden.Als u zaken met Kijkshop doet of hebt gedaan, dan is het van belang om snel na te gaan of u nog gelden van Kijkshop tegoed hebt, en wat op dit moment de status van uw overeenkomst met Kijkshop is. U doet er goed aan om te onderzoeken wel...

Uitkering voor niet genoten vakantiedagen? Nog steeds een boedelschuld!

 In zijn arrest van 17 november 2017 beantwoordde de Hoge Raad de prejudiciële vraag van de Rechtbank Den Haag over uitkering in geld voor niet opgenomen vakantiedagen. De Hoge Raad oordeelde dat ook na het arrest Koot Beheer/Tideman q.q. het bepaalde in het arrest LISV/Wilderink q.q. nog altijd geldt: de vordering tot uitkering in geld voor niet-opgenomen vakantiedagen levert een boedelschuld op. De zaak in eerste aanleg De feiten in deze zaak zijn eenvoudig. Een vennootschap kon niet m...

Schuldeisers in faillissement, verenigt u!

Het faillissement van uw klant betekent doorgaans dat uw vordering op uw klant niet of niet volledig betaald zal worden. Ervan uitgaande dat u geen zekerheden voor de nakoming hebt bedongen, is uw vordering aan te merken als een concurrente vordering; en dat brengt weer met zich dat u bij de uitdeling achteraan in de rij staat.Vooraan in de rij staat de curator zelf. De curator mag zich als eerste verhalen op alle goederen die vrij in de boedel vallen. Als er na de betaling van het salaris va...

1 2 3