1. Home
  2. Specialisten
  3. Rogier Faase

Rogier Faase Advocaat - Associate partner Ondernemingsrecht

Neem vrijblijvend contact op Telefoon 026 368 48 64 E-mailadres Stuur mij een e-mail Social

Over Rogier Faase

Biografie

Rogier Faase is sinds 2005 advocaat en hij is verbonden aan de sectie Ondernemingsrecht. Rogier procedeert en adviseert met name op het gebied van financiering, zekerheden en insolventies. Voorts richt hij zich op de afwikkeling van faillissementen. Rogier wordt geregeld aangesteld als curator in faillissementen. 

Functie(s)

2016 Advocaat - Associate partner, Dirkzwager
Ondernemingen, Overheden, Particulieren Bestuurdersaansprakelijkheid, Financiering & Zekerheden, Insolventie & Herstructurering, Ondernemingsrecht & Vennootschapsrecht Financieringen, pand- en hypotheekrecht, bestuurdersaansprakelijkheid, onbehoorlijk bestuur, pauliana, herstructurering en doorstartscenario's, kredietrisicomanagement, faillissement, surseance, insolventie Dirkzwager - Velperpoort
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem
2006 Advocaat, Bierman Advocaten
2005 Advocaat, JPR Advocaten

Opleiding(en)

2014 2014 Financiële economie voor Insolventieadvocaten – Erasmus Universiteit Rotterdam
2011 2011 INSOLAD / Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht – Grotius Academie
2008 2008 Insolventierecht voor curatoren – CPO / Radboud Universiteit
1997 2004 Nederlands Recht – Universiteit Utrecht

Nevenactiviteit(en)

Rogier is lid van INSOLAD, de specialisatievereniging voor insolventierechtadvocaten.

Talen

Nederlands, Engels

Events

Delen of opslaan

Kennis geschreven door Rogier Faase

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 33

Verrekening en goede trouw in faillissement: wat weet u en wat had u moeten weten?

Verrekening is een praktische rechtsfiguur. Als je een wederpartij een geldbedrag verschuldigd bent, terwijl je van diezelfde partij zelf ook nog geld tegoed hebt, dan kunnen de schuld en de vordering tot hun gezamenlijke beloop tegen elkaar worden weggestreept, als gevolg waarvan er slechts nog eventueel een restvordering of -schuld resteert. Maar mag het ook altijd?

VanMoof failliet – weer opstaan na de val?

Er werd al voor gevreesd, en het is nu ook een feit. Elektrische fietsenfabrikant VanMoof is in staat van faillissement verklaard. Met de surseance van betaling die op 13 juli 2023 werd verleend, kon VanMoof het tij niet keren. Dit heeft tot gevolg dat alle klanten die al lang wachtten voor de gesloten deuren van de VanMoof-garages om hun bestelde fietsen of fietsonderdelen te ontvangen, nu als schuldeisers in de rij moeten staan.

Geen dubbel betaald salaris meer na doorstart

Het kwam nogal eens voor dat werknemers bij een doorstart na faillissement voor hun werkzaamheden na de faillissementsdatum betaald kregen van zowel UWV (namens de curator) als de doorstarter. In een recente uitspraak maakt de Hoge Raad daar een einde aan.

Toename van het aantal faillissementen: komt het kantelpunt in zicht?

Het lijkt erop dat het Nederlandse bedrijfsleven de afgelopen jaren de coronapandemie goed heeft doorstaan, ondanks de lock downs en de gevolgen daarvan. Dat zal deels te danken zijn aan de steunpakketten van de Nederlandse overheid, maar ook aan de lage rentestanden. De steunmaatregelen zijn evenwel geëindigd, de belastingschulden waarvoor betalingsuitstel was gegeven zullen betaald moeten worden en de centrale banken verhogen inmiddels de rente weer. Mede als gevolg van de verhoogde energieprijzen worden we geconfronteerd met een behoorlijke inflatie en dat treft het bedrijfsleven.

Faillissement? Gegarandeerd loon!

Vandaag werd bekend dat de Rotterdamse Stichting Islamic University of Applied Sciences op 5 februari 2019 in staat van faillissement is verklaard. Volgens de media is het faillissement aangevraagd door drie docenten en twee medewerkers; in 2015 en in de tweede helft van 2018 zouden de salarissen niet zijn voldaan. De curator zal ongetwijfeld alle werknemers ontslaan. Hebben de werknemers die het faillissement hebben aangevraagd dan niet hun eigen graf gegraven?

Debiteurenbeheer: de oplossing voor onbetaald gebleven vorderingen

Het gaat weer goed met de Nederlandse economie. Er is een drastisch tekort aan personeel, de huizenprijzen rijzen de pan uit, banken zitten niet meer op de knip en het aantal uitgesproken faillissementen is in deze eeuw nog nooit zo laag geweest. Kortom: de kredietcrisis van tien jaar geleden lijkt te zijn vergeten.

Doorstart na pre-pack? Overgang van onderneming!

De pre-pack – en vooral de gevolgen ervan voor de werknemers – blijft nog altijd onderwerp van discussie. De huidige stand van zaken? Wanneer in een faillissement waaraan een pre-pack is voorafgegaan de activa en activiteiten worden overgenomen door de doorstartende partij, dan is er sprake van overgang van onderneming. Dit volgt uit een uitspraak van de kantonrechter van de Rechtbank Limburg van 26 september 2018.

Het faillissement van een kerk – kan dat (en is dat wel zo praktisch)?

Als gevolg van het sterk teruglopende aantal kerkgangers sinds de jaren ’60, komen steeds meer kerken leeg te staan. Kardinaal Eijk voorspelt dat niet de pastoor, maar de deurwaarder voor de parochie zal preken. De vraag is of dat zo is, wat er dan gebeurt, of dat een goed idee is en of er andere opties zijn.

1 2 3