1. Home
  2. Specialisten
  3. Selma van Ramele

Selma van Ramele Advocaat - Partner Ondernemingsrecht

Neem vrijblijvend contact op Telefoon 026 368 48 71 Mobiel 06 2204 97 04 E-mailadres Stuur mij een e-mail Social

Over Selma van Ramele

Biografie

Selma werkt sinds 2001 met veel plezier als advocaat bij Dirkzwager. Ze is een van onze partners op de afdeling ondernemingsrecht. Selma ondersteunt haar cliënten bij transacties (fusies, overnames en herstructureringen). Verder adviseert, wijzigt en stelt Selma allerlei commerciële contracten op. Selma is voor veel cliënten een persoonlijk adviseur met wie ze kunnen sparren. Zonder de juridische inhoud uit het oog te verliezen, kijkt zij tevens naar het ondernemingsbelang. Cliënten omschrijven haar als scherp, toegankelijk, betrokken en enthousiast. Sinds 2019 is Selma lid van het bestuur van Dirkzwager. Ze vindt het een eer op deze wijze een bijdrage te leveren aan de richting en toekomst van Dirkzwager.

Functie(s)

2001 Advocaat - Partner, Dirkzwager

Gewerkt aan

Opleiding(en)

Nederlands Recht Rijksuniversiteit Groningen, Internationaal Recht Rijksuniversiteit Groningen

Nevenactiviteit(en)

Lid van het bestuur van de Stichting tot Beheer van het Vermogen der Oud Burgeren. De Stichting Beheer Vermogen Oud Burgeren stelt zich ten doel te voorzien in de verzorging, verpleging en ondersteuning van ouderen, in de ruimste zin van het woord, in het bijzonder te Nijmegen en omgeving. 

Talen

Nederlands, Engels

Video('s)

Events


14 maart 2024

Webinar Herstructureren en reorganiseren

Hoge personeelskosten, dure energie, renteverhogingen en problemen in toeleveringsketens stellen ondernemers voor de nodige dilemma’s. Ondernemers die tijdens de coronapandemie konden rekenen op overheidssteun en belastinguitstel komen alsnog in financiële problemen.

Delen of opslaan

Kennis geschreven door Selma van Ramele

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 39

Arbitraal beding rechtsgeldig in agentuurovereenkomst?

De agentuurovereenkomst is een zogenaamde benoemde overeenkomst. Voor dit type overeenkomst gelden dwingendrechtelijke regels, die zijn opgenomen in de artikelen 428 tot en met 445 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Deze dwingendrechtelijke regels zijn gebaseerd op een uniforme Europese richtlijn (86/653/EG) en geven de handelsagent een bepaalde mate van bescherming. Zo heeft de agent recht op een goodwillvergoeding bij het einde van de overeenkomst, mits hij -kortgezegd- nieuwe klanten v...

Kan de koper van aandelen aanspraak maken op een rechtvaardige prijs?

Naar Nederlands recht geldt op grond van het beginsel van de contractsvrijheid geen iustum pretium (rechtvaardige prijs). In beginsel zijn partijen vrij om een prijs overeen te komen die zij juist achten. Slechts onder omstandigheden kan achteraf een correctie plaats vinden op grond van een wilsgebrek zoals bedrog, dwaling en misbruik van omstandigheden. Hiervan zal echter niet snel sprake zijn, zoals ook het hiernavolgende arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden illustreert.De casus is...

Klantenvergoeding bij einde agentuurovereenkomst

We hebben al vaker geschreven over de beëindiging van een agentuurovereenkomst en het recht op een klantenvergoeding bij het einde van de agentuurovereenkomst.Op grond van artikel 7:442 lid 1 BW heeft een agent bij het einde van de agentuurovereenkomst in beginsel recht op een klantenvergoeding, voor zover hij de principaal nieuwe klanten heeft aangebracht of de overeenkomst met de bestaande klanten aanmerkelijk heeft uitgebreid, de overeenkomsten met deze klanten de principaal nog aanzienlij...

Beëindiging van een duurovereenkomst: soms een zwaarwegend belang vereist

De afgelopen jaren heb ik al verschillende keren geschreven over de opzegging van een duurovereenkomst. Volgens de Hoge Raad kan een duurovereenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan in beginsel worden opgezegd. Wel kunnen de redelijkheid en billijkheid met zich brengen dat voor de opzegging een voldoende zwaarwegende opzeggingsgrond vereist is. Of dit zich in een concreet geval voordoet, hangt af van de omstandigheden van het geval.De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederla...

Onderschat de impact van een bedrijfsovername niet. Een goede advocaat helpt.

Advocaten Claudia van der Most en Selma van Ramele startten allebei hun carrière bij Dirkzwager advocaten & notarissen. Van der Most 18 jaar geleden, Van Ramele 15. Beiden zijn dol op hun vak met het specialisme fusies en overnames. Nog altijd werken ze met veel plezier bij Dirkzwager: hier ben je het beste uit. Dat geldt niet alleen voor henzelf, maar ook voor hun cliënten. Ze vertellen.

Klantenvergoeding ten aanzien van bestaande klanten principaal?

We hebben al vaker geschreven over de beëindiging van een agentuurovereenkomst en het recht op een klantenvergoeding bij het einde van de agentuurovereenkomst.Op grond van artikel 7:442 lid 1 BW heeft een agent bij het einde van de agentuurovereenkomst in beginsel recht op een klantenvergoeding, voor zover hij de principaal nieuwe klanten heeft aangebracht of de overeenkomst met de bestaande klanten aanmerkelijk heeft uitgebreid, de overeenkomsten met deze klanten de principaal nog aanzienlij...

Conservatief dividendbeleid aan te merken als wanbeleid?

Wij hebben al vaker geschreven over de enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer. De enquêteprocedure is een bijzondere gerechtelijke procedure waarmee onder meer beoogd wordt om snel en doeltreffend een einde te maken aan situaties die het functioneren en het voortbestaan van een vennootschap bedreigen.

Beëindiging van een agentuurovereenkomst

We hebben al vaker geschreven over de beëindiging van een agentuurovereenkomst. De agentuurovereenkomst is een zogenaamde benoemde overeenkomst. Dit betekent dat er voor dit type overeenkomst speciale wettelijke regels gelden, die zijn opgenomen in de artikelen 428 tot en met 445 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Deze speciale regels zien onder meer op de opzegging van agentuurovereenkomsten.Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft recentelijk een arrest gewezen waar de beëindiging van een...

Contractovername: een akte is vereist!

Artikel 6:159 BW bepaalt dat een partij bij een overeenkomst haar rechtsverhouding met medewerking van de wederpartij kan overdragen aan een derde bij een tussen haar en de derde opgemaakte akte. Contractovername is dus een drie-partijenovereenkomst: de partij bij een overeenkomst die haar rechtsverhouding tot de wederpartij wil overdragen aan een derde, de wederpartij en de derde.

Betalingsonwil kan tot aansprakelijkheid van een bestuurder leiden

In beginsel is een bestuurder van een vennootschap niet aansprakelijk tegenover een schuldeiser van de vennootschap indien de vennootschap een schuld van deze schuldeiser niet betaalt. Onder omstandigheden is echter, naast aansprakelijkheid van de vennootschap, ook ruimte voor aansprakelijkheid van een bestuurder van de vennootschap.

1 2 3 4