1. Home
  2. Specialisten
  3. Tom van Malssen

Tom van Malssen Advocaat bij de Hoge Raad - Partner

Neem vrijblijvend contact op Telefoon 026 368 48 85 E-mailadres Stuur mij een e-mail Social

Over Tom van Malssen

Biografie

Tom is gespecialiseerd in het procederen in hoger beroep en cassatie binnen het gehele civiele spectrum. Hij geeft leiding aan de cassatie- en appelprocespraktijk van Dirkzwager. Tom is tevens raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof 's-Hertogenbosch en arbiter bij het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). Tom is eveneens fellow bij het Onderzoekscentrum Onderneming & Recht (OO&R), redacteur bij JBPr (Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht) en TCR (Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging) en bewerker van de hogerberoeptitel in het Sdu Commentaar Burgerlijk Procesrecht. Verder geeft Tom regelmatig cursussen op het gebied van het burgerlijk procesrecht, met name voor AvdR (Academie voor de Rechtspraktijk). 

Tom houdt zich bovendien bezig met bestuurlijke advisering, medezeggenschap in de zorg en conflicten tussen zorgaanbieders / MSB's en medisch specialisten.

Vóór zijn overstap naar de advocatuur was Tom een aantal jaren werkzaam in de (internationale) wetenschappelijke wereld, onder andere als docent en onderzoeker. In 2011 is Tom gepromoveerd in de filosofie, en hij heeft diverse (politiek-)filosofische publicaties op zijn naam staan.

Bij zijn overstap van de wetenschap naar de advocatuur heeft Tom zich laten inspireren door de kritiek van Cicero op Cato de Oude: Dicit tamquam in Platonis politeiai, non tamquam in Romuli faece sententiam. Oftewel: hij geeft zijn mening alsof hij zich zou bevinden in de republiek van Plato en niet in de drek van Romulus.

Functie(s)

2022 Advocaat bij de Hoge Raad - Partner, Dirkzwager
Banking & Finance, Food & Agri, Handel & Transport, Internationaal, Ondernemingen, Onderwijs, Overheden, Particulieren, Vastgoed, Verzekeraars, Zorg Financiele procesvoering, Civiele cassatie, Commercieel contractenrecht, Bestuurdersaansprakelijkheid, Cassatie & (Appel)procesrecht , Massaschade & Verzekering , Gezondheidsrecht Civiele Cassatie, Appelprocesrecht, Algemeen Verbintenissenrecht, Arbitrage, Privaatrecht in de zorg, Medezeggenschap in de zorg, Bestuurdersaansprakelijkheid Dirkzwager - Velperpoort
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem
2021 Advocaat bij de Hoge Raad - Associate partner, Dirkzwager
2013 Advocaat, Dirkzwager

Opleiding(en)

2017 2017 Leergang Specialisatie & Permanente educatie Civiele Cassatieadvocatuur (Universiteit Leiden)
2005 2011 Promotie Filosofie (Ludwig-Maximilians Universität München), 'Summa cum Laude'
1999 2004 Nederlands Recht, Rijks Universiteit Groningen

Nevenactiviteit(en)

Lidmaatschappen: Vereniging Civiele Cassatieadvocaten (VCCA); Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP)

Talen

Nederlands, Engels, Duits, Frans

Video('s)

Events

Delen of opslaan

Kennis geschreven door Tom van Malssen

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 76

Het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) en de Wmcz 2018

Veel medisch specialisten die werkzaam zijn in een algemeen ziekenhuis of een zelfstandig behandelcentrum (‘ZBC’) zijn als vrij beroepsbeoefenaar georganiseerd in een Medisch Specialistisch Bedrijf (‘MSB’). Het functioneren van het MSB en de relatie met het ziekenhuis/ZBC leidt in de praktijk tot diverse juridische en fiscale vraagstukken. Bijvoorbeeld welke verplichtingen voor het MSB voortvloeien uit sectorspecifieke wet- en regelgeving, vragen over de samenwerking met het ziekenhuis en de fiscale toetsing van het MSB door de Belastingdienst. In deze blogreeks gaan wij in op juridische en fiscale aspecten die spelen bij MSB’s. Dit artikel gaat over de verplichtingen die voor een MSB voortvloeien uit de Wet medezeggenschap cliëntenraden 2018 (‘Wmcz 2018’).

Asser kort geding becommentarieerd

Enkele maanden geleden verscheen een nieuw deel in de serie Asser procesrecht: 'Het kort geding'. Het boek is inmiddels besproken in een lezenswaardig artikel van Floris Bakels.

Het belang van wederhoor op geanonimiseerde beschuldigingen

Een verfrissend geluid in tijden van gebroken reputaties en geknakte carrières: oud-rechter en -arbiter Hans Hofhuis vraagt in een recente bijdrage aan het NJB (‘Het gebruik van geanonimiseerde verklaringen in en buiten rechte’, NJB 4-12-2020, afl. 42/2896) aandacht voor het garanderen van daadwerkelijk wederhoor op geanonimiseerde beschuldigingen.

Het bindende voordrachtrecht van de cliëntenraad

Op 1 juli 2020 treedt zoals het er nu uitziet de herziene WMCZ in werking. In de WMCZ is onder meer vastgelegd welke zorginstellingen een cliëntenraad in moeten stellen en welke rechten aan een cliëntenraad toekomen. Eén daarvan is het recht om een bindende voordracht te doen voor de benoeming van ten minste één lid van het toezichthoudend orgaan van de instelling (art. 10 WMCZ nieuw). De cliëntenraad kan op deze wijze invloed uitoefenen op het interne toezicht op de zorginstelling. In deze bijdrage gaan we nader op dit recht van de cliëntenraad in.

Een verticale haven in een horizontale wereld: wanneer opent het gezondheidsrecht de sluizen voor het civiele recht?

De tijd is rijp voor een herbezinning op de dogmatische aannames die ten grondslag liggen aan het gezondheidsrecht als functioneel rechtsgebied. Aannames die zich primair manifesteren in de kwalificatie van de geneeskundige behandelingsovereenkomst als patiëntenrechtenvehikel en niet als (eerst en vooral) een wederkerige overeenkomst tussen twee partijen.

Wmcz 2018: nieuwe ontwikkelingen

Enkele dagen geleden zag de Memorie van Antwoord (‘MvA’) het licht. De belangrijkste en meest opmerkelijke punten voor u op een rijtje:

Wmcz 2018: update en amendementen

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel tot wijziging van de Wmcz (veelal ‘Wmcz 2018’ genoemd) inmiddels aangenomen. Ook aangenomen zijn enkele amendementen. De belangrijkste op een rijtje.

1 2 3 4 5 6 7