1. Home
  2. Zoeken

Zoeken

Kennis

Overige resultaten

Er zijn 57 resultaten gevonden
De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB): overgangsrecht ... - Dirkzwager https://www.dirkzwager.nl/kennis/artikelen/de-wet-arbeidsmarkt-in-balans-wab... Naar aanleiding van de nadere memorie van antwoord bij het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB) zijn de afgelopen dagen al verschillende onderwerpen uit het WAB-dossier (payroll en pensioen, de aanpassing van de transitievergoeding, oproepkrachten, verruiming van de ketenregeling en tot slot invoering van de cumulatiegrond) aan bod gekomen.
Nieuw payrollregime WAB en Waadi raakt niet alleen ... - Dirkzwager https://www.dirkzwager.nl/kennis/artikelen/het-nieuwe-payrollregime-van-de-wab-en-de... Welke ontslaggronden zijn mogelijk op grond van het arbeidsrecht? De h-, g- en de d-grond worden vaak aangevoerd. Sinds de WAB (Wet arbeidsmarkt in balans, in werking 1 januari 2020) is de cumulatiegrond (de i-grond) als redelijke ontslaggrond toegevoegd aan artikel 7:699 lid 3 BW. Hoe verhouden deze redelijke ontslaggronden zich tot elkaar?
De ins en outs over de Wet Arbeidsmarkt in Balans - Dirkzwager https://www.dirkzwager.nl/Media/publicaties/ebook/46704/de-wab-gaat-door/pdf/De WAB... al te veel tegenstroom doorheen weten te krijgen, waardoor de WAB per 1 januari 2020 in werking treedt (de payrollregels overigens pas per 1 januari 2021). Met gevolg dat in het Nederlandse arbeidsrecht een hele-boel gaat veranderen. Zo mag onder de WAB een rechter ook ontbinden als
Wet openbaarheid van bestuur versus Aanbestedingswet - Dirkzwager https://www.dirkzwager.nl/kennis/artikelen/wet-openbaarheid-van-bestuur-versus-aanbe... WAB; Water en de Omgevingswet; WBP; Werk en zekerheid; Wet- en regelgeving; Wet markt en overheid; Wettbewerbsrecht ; Winstuitkering; Wlz; Wmo; WNT; Woningcorporaties; WWZ; Ziekte; Zon-, wind-, warmte- en bio-energieprojecten; Zorg; Zorgvastgoed
De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB): overgangsrecht - Dirkzwager https://www.dirkzwager.nl/kennis/artikelen/de-wet-arbeidsmarkt-in-balans-wab... De WAB treedt op 1 januari 2020 in werking en heeft onder andere gevolgen voor de ontslagmogelijkheden, de hoogte van de transitievergoeding, de oproepcontracten, payroll, de ketenregeling en de WW-premiedifferentiatie. Inmiddels zijn veel organisaties volop bezig met de voorbereidingen op de WAB.
Sectorale bezoldigingsnormen voor zorg en de zorgverzekeraars bekend! https://www.dirkzwager.nl/kennis/artikelen/wnt-nieuws-de-bezoldigingsnormen-voor-2023... Naar aanleiding van de nadere memorie van antwoord bij het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB) zijn de afgelopen dagen al verschillende onderwerpen uit het WAB-dossier (payroll en pensioen, de aanpassing van de transitievergoeding, oproepkrachten, verruiming van de ketenregeling en tot slot invoering van de cumulatiegrond) aan bod gekomen.
AWB belanghebbende, de derde belanghebbende & Opera criteria - Dirkzwager https://www.dirkzwager.nl/kennis/artikelen/belanghebbende-in-het-bestuursrecht WAB; Water en de Omgevingswet; WBP; Werk en zekerheid; Wet- en regelgeving; Wet markt en overheid; Wettbewerbsrecht ; Winstuitkering; Wlz; Wmo; WNT; Woningcorporaties; WWZ; Ziekte; Zon-, wind-, warmte- en bio-energieprojecten; Zorg; Zorgvastgoed
WABlopen: pensioengevolgen van intraconcerndetachering door nieuw ... https://www.dirkzwager.nl/kennis/artikelen/wablopen-pensioengevolgen-van-intraconcern... Met de WAB is de intraconcerndetachering dus in een volledig ander - in de regel minder aantrekkelijk - perspectief komen te staan. Daar waar de personeelsvennootschap zonder allocatiefunctie in het verleden een mooie oplossing leek te bieden voor eigen arbeidsvoorwaarden en geen of een goedkope(re) pensioenregeling, zouden deze vennootschappen in de toekomst zomaar eens in de fuik van de Waadi kunnen lopen.
Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB): overgangsrecht oproepovereenkomsten https://www.dirkzwager.nl/kennis/artikelen/de-wet-arbeidsmarkt-in-balans-wab... De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB): overgangsrecht oproepovereenkomsten Eén zwaluw maakt nog geen zomer, maar het koolmeesje beheerst ons al het hele jaar. Denkt u bij de WAB ook aan het overgangsrecht oproepcontracten?
Nieuwe balans in de arbeidsmarkt - Dirkzwager https://www.dirkzwager.nl/kennis/publicaties/de-wab-komt-eraan Met invoering van de WAB is vanaf 1 januari 2020 een nieuwe ontslaggrond aan het gesloten stelsel van ontslaggronden toegevoegd, de i-grond (ook wel de cumulatiegrond genoemd). In een eerdere bijdrage gingen wij al uitvoerig in op deze nieuwe ontslaggrond die het mogelijk maakt om meerdere onvoldragen ontslaggronden (c t/m e, g en h) te combineren.
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6