1. Home
  2. Events

Wij delen graag onze kennis met u!

Onze events zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk. Indien gewenst kunnen wij ook een bijeenkomst op maat voor u verzorgen, zoals een in-house workshop over een in overleg te bepalen onderwerp. Bekijk hieronder ons aanbod van komende events.

Inloggen bij Dirkzwager

Wanneer u inlogt kunnen we u events en artikelen tonen die nog beter aansluiten bij uw wensen en interesses.

Nog geen account? Registreren
Lukt het inloggen niet? Wachtwoord vergeten

Komende events

Wij delen graag onze kennis met u. Dat doen we niet alleen door te schrijven, maar ook in de vorm van events. Bekijk het overzicht voor alle komende events.

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
4 kennisevents gevonden
30 november 2023

Zorg & Recht lezing: Inkoopperikelen Sociaal Domein najaar 2023

De toepassing van de geldende inkoopkaders en –procedures in het sociaal domein blijven in de praktijk veel vragen oproepen.

12 december 2023

Zorg & Recht lezing: De Wet forensische zorg: een update

Met de Wet forensische zorg (Wfz), die op 1 januari 2020 gelijktijdig met de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) in werking is getreden, is beoogd om personen binnen het strafrechtelijk kader sneller passende zorg te bieden.

14 december 2023

Zorg & Recht lezing: Fusies en overnames in de zorg

Bij fusies en overnames in de zorgsector komt veel kijken. Sectorspecifieke regels stellen partijen voor tal van specifieke juridische vraagstukken en uitdagingen.

1 februari 2024

Zorg & Recht lezing: Actualiteiten medezeggenschap zorginstellingen

In deze actualiteiten lezing worden de recente ontwikkelingen in de praktijk, wetgeving en rechtspraak op het gebied van de medezeggenschap van cliënten- en ondernemingsraden alsmede medische en verpleegkundige staven van ziekenhuizen besproken aan de hand van concrete casus en praktijkvoorbeelden.

Opleidingspunten

Na geregistreerde deelname ontvangt u een Bewijs van Deelname dat u bij uw beroepsorganisatie kunt indienen voor opleidingspunten.

Pe 4 Pe 8 Pe 12 Pe 16 Pe 20

Komende cultuurevents

Aanmelden voor cultuurevents is mogelijk op uitnodiging. Heeft u geen uitnodiging ontvangen? Neem dan contact op met de marketingafdeling van Dirkzwager.

Dirkzwager draagt de cultuursector een warm hart toe. Wij sponsoren diverse culturele instanties, waaronder Phion (v/h Het Gelders Orkest/Orkest van het Oosten), Introdans, toneelgroep Oostpool, Het Posttheater Arnhem, Het Kröller-Müller Museum en Paleis het Loo.

Locatie

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Type

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Geen events gevonden.

Voorgaande events