Zoeken
  1. Franchise

SeminarFranchise

Juridische procedures tussen franchisegevers en franchisenemers zijn aan de orde van de dag. Het is 'Booming business'.

Er is veel te doen in franchiseland! In Nederland kennen we ruim 800 franchiseformules, met in totaal meer dan 30.000 franchisevestigingen. Hiermee gaat een werkgelegenheid van 300.000 mensen en een jaarlijkse omzet van meer dan €30 miljard gepaard. ‘Booming business’ dus.

Juridische procedures tussen franchisegevers en franchisenemers zijn aan de orde van de dag. Het gaat hierbij veelal om geschillen over afgegeven omzetprognoses en tegenvallende resultaten, (eenzijdige) wijzigingen in de franchiseformule, de gevolgen van beëindiging van de franchiseovereenkomst en de vraag of en in hoeverre het verrichten van concurrerende activiteiten door de franchisenemer na het einde van de franchiseovereenkomst is toegestaan.

Volgens staatssecretaris Mona Keijzer delven de franchisenemers, in haar woorden ‘de middenstand’, daarbij vaak het onderspit. Dit dient volgens haar een halt toegeroepen te worden. “Het is tijd voor een wet die hun positie versterkt”  zegt de staatssecretaris in een interview met de Volkskrant dat op 12 juli jl. werd gepubliceerd. De wet waarover zij spreekt is op dit moment nog een voorstel waar de Raad van State nu advies over mag geven. In een openbare consultatieronde eerder dit jaar werd al de nodige kritiek op het voorstel geuit. Staatssecretaris Keijzer heeft echter goede hoop dat het wetsvoorstel nog voor het einde van het jaar aan de Tweede Kamer wordt voorgelegd.

Wat betekent een eventuele acceptatie van het wetsvoorstel in de praktijk? En welke gevolgen heeft het voor u indien het wetsvoorstel daadwerkelijk wet wordt? Graag staan wij samen met u stil bij de huidige wettelijke kaders van franchise en de gevolgen die een eventuele acceptatie van het wetsvoorstel gaat hebben. Wij nodigen u dan ook graag uit voor ons seminar op dinsdag 24 september 2019 vanaf 15.00 uur te Arnhem. Na een algemene inleiding over het huidige wettelijke kader praten wij met u verder over het wetsvoorstel. Tijdens de borrel is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan één van onze 'Dirkzwagers' en kunt u onder het genot van een hapje en een drankje met uw branchegenoten de ontwikkelingen nog eens de revue laten passeren.

Programma

15:00 uur   Ontvangst

15:15 uur   Seminar

17:15 uur   Vragen & discussie en borrel


Mocht u vooraf meer willen weten over dit seminar, neem dan contact op met een van sprekers.

Deelname aan het seminar is kosteloos.

Locatie

Dirkzwager legal & tax
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

Aanmelden

Klik op onderstaande button om u direct aan te melden. Na aanmelding ontvangt u direct een bevestiging.

Dinsdag24september
2019
Arnhem - Dirkzwager legal & tax 15:15 - 17:15 uur
Voor wie
(Potentiële) franchisegevers, franchisenemers, franchiseorganisaties en (bedrijfs)juristen in de franchisebranche.
Opleidingspunten

Na geregistreerde deelname ontvangt u een Bewijs van Deelname dat u bij uw beroepsorganisatie kunt indienen voor opleidingspunten.