Tickets
Gratis
Tijd
11:00 - 12:00 uur
Donderdag 14 december 2023 Webinar Online
Kennisevent
  1. Home
  2. Events
  3. Kwartaalupdate Aanbestedingsrecht Q4 2023
Webinar

Kwartaalupdate Aanbestedingsrecht Q4 2023

Traditioneel praten we u ieder kwartaal bij over de actualiteiten in het aanbestedingsrecht. De laatste Kwartaalupdate Aanbestedingsrecht van 2023 vindt plaats op 14 december.

Tijdens het webinar bespreken we de recente jurisprudentie aan de orde komen volgende onderwerpen:

  • Een bodemzaak met een tragische uitkomst voor een (slecht geadviseerde) ondernemer wiens schadevordering wegens schending van een aanbestedingsplicht afstuit op verjaring;
  • Een Rotterdamse zaak waarin deurwaarders zich tevergeefs verzetten tegen uitsluiting vanwege te hoge, niet-marktconforme prijzen;
  • Een Utrechtse zaak waarin groene ondernemers op Urk de rechter niet overtuigen dat zij duurzaamheid beter begrijpen dan de gemeente;
  • De komst van een nieuw boothuis voor de roeiers van het Delftsch Studenten Corps ondanks de Didam-bezwaren van ondernemers en andere studenten.
  • Drie adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts (3-0 voor de ondernemers): 

1) een advies over “technische redenen” voor een onderhandelingsprocedure - die zijn er bijna nooit;

2) Een advies over realistisch ramen - hier mislukt, maar wat was het belang van de klagende ondernemer;

3) Een advies over het delen van bedrijfsvertrouwelijke informatie – dat mag niet;

 

Tijdens het webinar is er ruime gelegenheid via de chat vragen te stellen.

Inhoudelijke vragen of casus die u tijdens het webinar besproken zou willen zien of waarop u de aandacht wil vestigen, kunt u ook sturen naar vanwijk@dirkzwager.nl

Deelname aan dit webinar is kosteloos.

Programma

10:50 Inloggen met ontvangen link via Google Chrome
11:00 Aanvang van het webinar
12:00 Einde van het webinar

 

 

Locatie

Webinar

Online
Tickets Voor dit event
Gratis
11:00 - 12:00 uur
Donderdag 14 december 2023 Webinar Online
Dit event is onderdeel van een reeks. Bekijk andere evenementen uit deze reeks

Dit seminar is interessant voor eenieder die zich bezighoudt met aanbestedingen, zowel aan de kant van de aanbestedende diensten als aan de kant van inschrijvers.

Sprekers

Hilal Mauer

Advocaat

Hilal is advocaat op de sectie Overheid & Vastgoed op ons kantoor in Arnhem en is gespecialiseerd in het aanbestedings- en bouwrecht. Zij is (semi-)overheden en bedrijven van dienst bij hun aanbestedingsrechtelijke en/of bouwrechtelijke vraagstukken.

Merel van Helvoirt

Advocaat

Merel adviseert (semi-)overheden en bedrijven bij hun aanbestedingsrechtelijke en/of bouwrechtelijke vraagstukken. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan het adviseren over de juiste (gang van zaken in een)aanbestedingsprocedure en aan het adviseren van bedrijven over bouwovereenkomsten. Ook staat zij deze cliënten bij in procedures bij de civiele rechter en bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Tony van Wijk

Advocaat - Partner

Advocaat & partner aanbestedings- en bouwrecht. Zijn cliënten zijn met name gemeenten, waterschappen, waterbedrijven, netbeheerders, universiteiten en zorginstellingen. Daarnaast staat hij ook regelmatig bedrijven bij, waaronder (ICT-)leveranciers en aannemers.

Deel dit event

Breng dit event onder de aandacht van andere geïnteresseerden!

Uit dezelfde reeks

Aanmelden voor gehele Reeks

Komende events