Tickets
Gratis
Tijd
14:00 - 18:00 uur
Donderdag 30 mei 2024 Dirkzwager Arnhem

Dit event is op persoonlijke uitnodiging. Heeft u interesse in dit event? Neem dan contact met ons op

Kennisevent
  1. Home
  2. Events
  3. Privacy: strategisch omgaan met betrokkenen
Seminar

Privacy: strategisch omgaan met betrokkenen

Het privacyrecht kent de betrokkenen diverse rechten toe. Ook kan er schadevergoeding worden geclaimd wanneer er privacyrechtelijk iets misgaat. In de praktijk zien we dat de betrokkenen steeds assertiever wordt en die rechten ook echt uitoefent en claims instelt. Niet alle organisaties zijn daar goed op voorbereid. Donderdag 30 mei organiseert het privacyteam van Dirkzwager een seminar waarin alle vragen worden beantwoord die spelen bij de omgang met de betrokkene.

Een goede omgang met de rechten van betrokkene is in de praktijk nog niet zo eenvoudig. Gegevens staan vaak versnipperd over allerlei systemen, er is vaak medewerking van collega’s nodig en de termijnen die de wet gunt zijn kort. En dan verplicht de privacywetgeving ook nog eens om de betrokkene bij dit alles te faciliteren. 

Een goede voorbereiding is dan ook het halve werk. In het seminar gaan we hierop in, geven we praktijktips, do’s en don’ts en wijzen we op valkuilen en aandachtspunten. 

Het totale programma treft u hieronder.

Programma

14.00 Ontvangst
14:30 Start plenaire bijeenkomst over de algemene aandachtspunten bij de omgang met betrokkene
15.15 Pauze
15.45 Vervolg van de bijeenkomst met twee parallelle sessies:
 
  • De rechten van betrokkene 
 
  • Omgaan met schadeclaims van betrokkene 
16.30 Afsluiting met gezamenlijke borrel 

Locatie

Dirkzwager
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem
Komt u met de auto? Navigatie
Tickets Voor dit event
Gratis
14:00 - 18:00 uur
Donderdag 30 mei 2024 Dirkzwager Arnhem

Het programma is geschikt voor iedereen die in de praktijk met de uitoefening van rechten door betrokkenen in het privacyrecht te maken kan krijgen. Denk hierbij aan bedrijfsjuristen, privacyfunctionarissen en functionarissen gegevensbescherming. 

Dit event is op persoonlijke uitnodiging. Heeft u interesse in dit event? Neem dan contact met ons op

Sprekers

Mark Jansen

Advocaat - Associate partner

Mark Jansen heeft ruim 15 jaar ervaring met IT- en privacyrecht. Hij houdt zich onder meer bezig met de afhandeling van incidenten zoals datalekken, ransomware en cyberincidenten. Hij adviseert over IT-contracten en procedeert bij mislukte automatisering en over allerhande privacykwesties. Daarnaast verzorgt Mark veel lezingen en publicaties op het gebied van IT- en privacyrecht.

Dafne de Boer

Advocaat

Dafne is gespecialiseerd op het gebied van IT, privacy en cyber security. Dafne adviseert en ondersteunt overheden en bedrijven bij compliancevraagstukken, over onder meer het interne- en externe privacybeleid, het verwerkingsregister, DPIA's, verwerkersovereenkomsten en internationale gegevensdoorgifte. Ook begeleidt Dafne overheden en bedrijven bij de afhandeling van datalekmeldingen en bij toezichts- en handhavingsacties van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dafne geeft regelmatig webinars en schrijft artikelen in vakbladen en blogartikelen op de website.

Milou Janssen

Advocaat

Milou is advocaat met expertise op het snijvlak van het privacyrecht en het gezondheidsrecht. Met haar kennis van het privacyrecht én gezondheidsrecht voorziet Milou o.a. zorgaanbieders, beroepsverenigingen in de zorg, gemeenten en GGD'en van allround praktische adviezen. Verder adviseert en - zo nodig - procedeert Milou over allerhande gezondheidsrechtelijke vraagstukken. Zij is goed bekend met de kaders van o.a. de Wgbo, de Wet BIG, de Wkkgz en de Wvggz. Milou staat zorgaanbieders geregeld bij in klachten- en geschillenprocedures (op grond van de Wkkgz en de Wvggz) en individuele zorgverleners tijdens tuchtprocedures.

Sven Wakker

Advocaat - Senior

Sven werkt sinds 2018 als advocaat op de sectie Intellectueel Eigendom, IT-recht & Privacy. In de dagelijkse praktijk ligt zijn focus op het IT- en privacyrecht. Hij adviseert en onderhandelt vooral over (internationale) IT-contracten, privacykwesties en datalekken. Daarnaast houdt hij zich bezig met het opstellen van uiteenlopende IT-contracten, licentie- en samenwerkingsovereenkomsten, algemene voorwaarden, en privacygerelateerde documentatie zoals verwerkersovereenkomsten en privacy statements. Verder staat hij zijn cliënten bij in procedures over IT, privacy en mediarecht. Zijn cliënten bestaan uit afnemers en leveranciers van IT (van startup tot multinational), ziekenhuizen en zorginstellingen en overheden. Ook geeft hij geregeld lezingen en workshops op het gebied van IT- en privacyrecht.

Thijmen van Hoorn

Advocaat

In mijn dagelijkse praktijk houd ik mij bezig met advies-, proces- en contractenwerk omtrent IT en privacy. Dat loopt uiteen van het opstellen van verwerkersovereenkomsten en complexe SaaS-overeenkomsten tot het adviseren en procederen over automatisering en datalekken. Daarnaast bereid ik organisaties voor op nieuwe wetgeving op het gebied van AI, data en cyber. Vragen of kennismaken? Neem gerust contact met mij op via 06 403 700 27 of vanhoorn@dirkzwager.nl

Rosanne Burm

Advocaat

Rosanne is advocaat op de sectie Gezondheidszorg. Zij adviseert en procedeert op het gebied van het klassieke gezondheidsrecht, privacyrecht in de zorg, tuchtrecht en contractenrecht. Samen met het team staat zij onder andere zorgaanbieders, beroepsverenigingen in de zorg, en overheidsorganen bij. Ook is zij lid van het privacyteam van Dirkzwager.

Aletha Dera-ten Bokum

Advocaat - Associate partner

Aletha is sinds 2012 advocaat arbeidsrecht en ambtenarenrecht. Ze werkt voor nationale en internationale werkgevers in het bedrijfsleven en voor overheidswerkgevers (m.n. gemeenten en gemeenschappelijke regelingen).

Annelijn Bloo-Kroes

Advocaat - Senior

Annelijn werkt sinds 2007 als advocaat op de sectie Aansprakelijkheid & Verzekering. Zij staat met name verzekeraars en (grote) bedrijven bij. Haar focus ligt op personenschadezaken en zaken over verzekeringsdekking. Daarnaast houdt zij zich bezig met privacyrechtelijke kwesties. In het kader van Annelijns specialisatie privacyrecht is zij lid van het multidisciplinaire privacyteam van Dirkzwager. Annelijn studeerde aan de Universiteit Leiden en de Universiteit van Tilburg. In 2013 heeft Annelijn de Grotius specialisatieopleiding Onderneming en Aansprakelijkheid voltooid.

Deel dit event

Breng dit event onder de aandacht van andere geïnteresseerden!

Komende events