Tickets
Gratis
Tijd
14:00 - 15:30 uur
Donderdag 31 maart 2022 Webinar Online
Kennisevent
  1. Home
  2. Events
  3. Schadevergoeding wegens schendingen van de AVG
Webinar

Schadevergoeding wegens schendingen van de AVG

Eenieder die materiële of immateriële schade heeft geleden ten gevolge van een inbreuk op de AVG, heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker schadevergoeding te ontvangen voor de geleden schade, zo bepaalt artikel 82 AVG.

In de praktijk blijkt het leerstuk schadevergoeding wegens een schending van de AVG weerbarstig. Waar de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) meent dat iedere ‘kras op een ziel’ recht geeft op smartengeld (net als een kras op een auto), is het tegelijkertijd op basis van nationale en Europese rechtspraak lastig om aan te tonen dat die kras er überhaupt is, laat staan hoeveel schade daardoor geleden is.

Niettemin schieten claimorganisaties als paddenstoelen uit de grond, en zien bedrijven en instellingen zich in toenemende mate geconfronteerd met (massa)claims van betrokkenen die hun schade vergoed willen zien, bijvoorbeeld na een datalek.

In dit webinar nemen advocaten Nynke Brouwer, Milou Janssen en Sven Wakker u aan de hand van de tot nu toe verschenen (Europese) rechtspraak en literatuur mee in deze complexe materie. Met een praktische, nuchtere blik putten zij daarbij vanuit hun eigen praktijkervaring. Zij bespreken onder andere het algemeen juridisch kader, de heersende lijn in de jurisprudentie, de procedurele kant van massaschadeclaims en de mogelijkheden voor bedrijven en organisaties om zich tegen deze schade te verzekeren.

Nynke, Milou en Sven zijn experts op het gebied van privacy, schadevergoeding en verzekeringen. Zij adviseren en procederen met regelmaat over dergelijke kwesties.

Nynke en Milou publiceerden bovendien onlangs de boeken ‘De cyberverzekering vanuit civielrechtelijk perspectief’ (diss. RU), resp. ‘Persoonsgegevens en immateriële schade: verhaal van niet-aantoonbare immateriële schade bij een inbreuk op de AVG’.

Tijdens het webinar is er voldoende ruimte om vragen te stellen via de chat.

Deelname aan dit webinar is kosteloos.

Programma

13:50 Inloggen met ontvangen link via Google Chrome
14:00 Aanvang webinar
15:30 Einde webinar

Locatie

Webinar

Online
Tickets Voor dit event
Gratis
14:00 - 15:30 uur
Donderdag 31 maart 2022 Webinar Online

Dit webinar is geschikt voor schadebehandelaren bij verzekeraars, verzekeringsmakelaars, schade-experts, bedrijfsjuristen en riskmanagers. Enige juridische voorkennis is aanbevolen.

Sprekers

Nynke Brouwer

Advocaat - Senior

Ik ben gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. In het bijzonder houd ik mij bezig met cyberrisico's, cybersecurity, cyberverzekeringen en privacy. Op 7 oktober 2021 heb ik met succes mijn proefschrift, getiteld 'De cyberverzekering vanuit civielrechtelijk perspectief', verdedigd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 2021 werd ik uitgeroepen tot Legal Woman of the Year.

Milou Janssen

Advocaat

Milou is advocaat op de sectie Gezondheidszorg. Haar focus ligt op patiëntenrechten, het medisch tuchtrecht, het privacyrecht en kwaliteitswetgeving. Milou is ook goed bekend met recente wetgeving, waaronder de Wvggz en de Wzd. Zij staat zorgaanbieders geregeld bij in klachten- en geschillenprocedures.

Sven Wakker

Advocaat

Ik werk sinds 2018 als advocaat op de sectie Intellectueel Eigendom, IT-recht & Privacy. In mijn dagelijkse praktijk ligt mijn focus op het IT- en privacyrecht. Ik adviseer en onderhandel vooral over (internationale) IT-contracten, privacykwesties en datalekken. Daarnaast houd ik mij bezig met het opstellen van uiteenlopende IT-contracten, licentie- en samenwerkingsovereenkomsten, algemene voorwaarden, en privacygerelateerde documentatie zoals verwerkersovereenkomsten en privacy statements. Verder sta ik mijn cliënten bij in procedures over IT, privacy en mediarecht. Mijn cliënten bestaan uit afnemers en leveranciers van IT (van startup tot multinational), ziekenhuizen en zorginstellingen en overheden. Ook geef ik geregeld lezingen en workshops op het gebied van IT- en privacyrecht.

Deel dit event

Breng dit event onder de aandacht van andere geïnteresseerden!

Komende events