Tickets
Gratis
Tijd
14:00 - 15:30 uur
Donderdag 7 april 2022 Webinar Online
Kennisevent
  1. Home
  2. Events
  3. Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden
Webinar

Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Vanaf 1 augustus 2022 treedt de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking. Dit wetsvoorstel is ingediend als gevolg van de Europese Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

Het doel van deze richtlijn is arbeidsvoorwaarden te verbeteren door transparante en beter voorspelbare werkgelegenheid te bevorderen. Tegelijkertijd dient deze richtlijn te zorgen voor aanpassingsvermogen op de arbeidsmarkt.

Wat verandert er?

  1. Uitbreiding informatieverplichting
  2. Verbod op nevenwerkzaamhedenbeding
  3. Scholingsplicht

In dit webinar nemen Maaike de Jonge en Dennis Hut u mee in de ontwikkelingen rondom deze nieuwe wet. Wat zijn de gevolgen en wat betekent dit voor de praktijk? Aan welke verplichtingen moet u als werkgever voldoen? Wat betekent dit voor uw (model)arbeidsovereenkomsten?  

Tijdens het webinar is er voldoende ruimte om vragen te stellen via de chat.

Deelname aan dit webinar is kosteloos.

Programma

13:50 Inloggen met ontvangen link via Google Chrome
14:00 Aanvang van het webinar
15:30 Einde van het webinar

Locatie

Webinar

Online
Tickets Voor dit event
Gratis
14:00 - 15:30 uur
Donderdag 7 april 2022 Webinar Online

Het seminar is bedoeld voor HR specialisten die in de praktijk met arbeidsvoorwaarden te maken hebben. Tijdens het seminar wordt de verdieping in het Arbeidsrecht gezocht. Het is dan ook aan te bevelen ten minste een behoorlijke basiskennis van het Arbeidsrecht te hebben.

Sprekers

Maaike de Jonge

Advocaat - Senior

In 2014 is Maaike de Jonge beëindigd tot advocaat en sinds 2017 is zij verbonden aan Dirkzwager legal & tax. Zij studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Utrecht en voltooide de Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA) in 2020 cum laude. Maaike beschikt als specialist Arbeidsrecht over brede ervaring in zowel type zaken als cliënten, met een duidelijke focus op corporate arbeidsrecht, waarbij zij veel ervaring heeft met herstructureringen (in de zorg) en reorganisaties. Daarnaast legt zij zich toe op flexibele arbeidsrelaties en fraude in de werkrelatie.

Dennis Hut

Advocaat

Dennis heeft als specialist Arbeidsrecht een duidelijke focus op Compliance & Integriteit. Thema’s die binnen organisaties en instellingen met recht steeds hoger op de (beleids-)agenda komen te staan. Ook waar het de arbeidsrechtelijke inbedding van (sector- of bedrijfseigen) regelgeving, gedrags-/ cultuurverandering en integriteitsbeleid betreft. Daarnaast adviseert Dennis veelvuldig over het thema Governance, onder meer waar het gaat over (regels en waarborgen voor) goed bestuur, bestuurscrises, de verhouding tussen uitvoerende en toezichthoudende organen en de rechtspositie van statutair bestuurders (waaronder ontslag).    Dennis staat zowel (bestuurders en toezichthouders van) corporate, (non-)profit als (semi-) publieke organisaties en instellingen bij, waaronder een aantal grote zorg- en onderwijsinstellingen.

Deel dit event

Breng dit event onder de aandacht van andere geïnteresseerden!

Komende events