Tickets
Gratis
Tijd
14:00 - 15:30 uur
Donderdag 24 november 2022 Webinar Online
Kennisevent
  1. Home
  2. Events
  3. Zorg en Recht Lezing: Privacy en medisch wetenschappelijk onderzoek
Webinar

Zorg & Recht Lezing: Privacy en medisch wetenschappelijk onderzoek

De Wet medisch wetenschappelijk onderzoek verandert door de inwerkingtreding van drie Europese verordeningen. De Medical Device Regulation, de Clinical Trial Regulation en de In-Vitro Diagnostics Regulation.

Tegelijkertijd is er in de zorgsector sprake van een toenemend gebruik van grootschalige digitale gegevensverwerkingen bij medisch wetenschappelijk onderzoek. Wat mag er nu eigenlijk wel en niet op het gebied van gegevensverwerking bij medisch wetenschappelijk onderzoek?

Aan welke privacyrechtelijke regels en beginselen dienen zorgaanbieders, onderzoeksinstituten en sponsoren zich te houden? Welke soort afspraken moeten zij met elkaar maken? En onder welke voorwaarden is internationale datadoorgifte mogelijk?

Op deze en andere vragen gaan Milou Janssen, Dafne de Boer en Marloes Roetert Steenbruggen-Hulshof tijdens het webinar op in.

Als u vragen heeft of een interessante casus die u tijdens het seminar wil bespreken, dan is dat uiteraard mogelijk. Wij verzoeken u die, waar mogelijk, al vooraf aan ons te sturen via m.m.a.janssen@dirkzwager.nl 

Deelname aan dit webinar is kosteloos.

Dit najaar staan de volgende lezingen op het programma:

Dinsdag 13 september | Aandachtspunten bij valorisatie

Donderdag 22 september | IT-contracten in de zorg

Dinsdag 11 oktober | Praktisch inrichten van samenwerkingsverbanden

Donderdag 3 november | Resultaatgericht beschikken

Donderdag 24 november | Privacy en medisch wetenschappelijk onderzoek

Dinsdag 29 november | Integriteit en belangenverstrengeling

Dinsdag 13 december | Actualiteiten medische aansprakelijkheid

Programma

13:50 Inloggen met ontvangen link via Google Chrome
14:00 Aanvang van het webinar
15:30 Einde van het webinar

Locatie

Webinar

Online
Tickets Voor dit event
Gratis
14:00 - 15:30 uur
Donderdag 24 november 2022 Webinar Online
Dit event is onderdeel van een reeks. Bekijk andere evenementen uit deze reeks

Dit webinar is geschikt voor onderzoekers in de zorg  maar ook onderzoekers buiten de zorg, juristen in de zorg, onderwijsinstellingen of bedrijven die veel met onderwijs/onderzoek/zorg samenwerken.

Sprekers

Marloes Roetert Steenbruggen-Hulshof

Advocaat

Marloes Roetert Steenbruggen-Hulshof is sinds juli 2016 werkzaam als advocaat gezondheidsrecht op de sectie Gezondheidszorg van Dirkzwager. Haar cliënten zijn (middel)grote zorgaanbieders, medische aansprakelijkheidsverzekeraars, individuele zorgverleners, brancheorganisaties in de zorg en overheidsorganen (o.a. gemeenten, GGD’en en regionale samenwerkingsverbanden). Marloes heeft zich binnen het gezondheidsrecht specifiek gespecialiseerd in (onder meer) het patiëntenrecht, de klacht- en kwaliteitswetgeving, de gedwongen zorgwetgeving en het privacyrecht. Ook heeft zij veel kennis op het gebied van het sociaal domein. Marloes maakt bovendien deel uit van het privacyteam en cybersecurity team van Dirkzwager, waarin zij haar kennis op het gebied van het gezondheidsrecht combineert met haar kennis op het gebied van privacy en cybersecurity. De dagelijkse werkzaamheden van Marloes als advocaat zijn divers: zij voert een gecombineerde proces- en adviespraktijk. Zo staat zij zorgverleners bij in tuchtzaken, verleent ze rechtsbijstand aan zorgaanbieders in medische aansprakelijkheidsprocedures en staat ze zorgaanbieders bij in vertegenwoordigings- of zorgbeëindigingsprocedures en procedures omtrent AVG-verzoeken. Haar adviespraktijk varieert van het beantwoorden van vragen op het gebied van het (voldoen aan) de privacywet- en regelgeving, tot het opstellen van algemene voorwaarden en samenwerkingsovereenkomsten voor zorgaanbieders. Naast haar werk als advocaat treedt Marloes verder regelmatig op als docent gezondheidsrecht bij diverse onderwijsorganisaties.

Dafne de Boer

Advocaat

Ik werk als advocaat op de sectie IE, IT en Privacyrecht. Ik ben gespecialiseerd op het gebied van privacyrecht. In mijn dagelijkse praktijk houd ik mij bezig met het adviseren bij privacyvraagstukken zoals het voorkomen van datalekken, de uitwisseling van persoonsgegevens (binnen en buiten de EER) en het opstellen van een intern- en extern privacybeleid.

Milou Janssen

Advocaat

Milou is advocaat op de sectie Gezondheidszorg. Haar focus ligt op patiëntenrechten, het medisch tuchtrecht, het privacyrecht en kwaliteitswetgeving. Milou is ook goed bekend met recente wetgeving, waaronder de Wvggz en de Wzd. Zij staat zorgaanbieders geregeld bij in klachten- en geschillenprocedures.

Deel dit event

Breng dit event onder de aandacht van andere geïnteresseerden!

Uit dezelfde reeks

Aanmelden voor gehele Reeks

Komende events