Tickets
Gratis
Tijd
14:00 - 15:30 uur
Dinsdag 12 december 2023
Kennisevent
  1. Home
  2. Events
  3. Zorg & Recht lezing: De Wet forensische zorg: een update
Webinar

Zorg & Recht lezing: De Wet forensische zorg: een update

Met de Wet forensische zorg (Wfz), die op 1 januari 2020 gelijktijdig met de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) in werking is getreden, is beoogd om personen binnen het strafrechtelijk kader sneller passende zorg te bieden.

Dit om recidive te voorkomen. De Wfz maakt het mogelijk om bij (onder meer) een strafrechtelijke uitspraak een zorgmachtiging (Wvggz) af te geven of een rechterlijke machtiging (Wzd) en zodoende reguliere zorg te doen verlenen aan een forensische cliënt (artikel 2.3 Wfz). Drie jaar later is het tijd voor een beschouwing: hoe werkt de Wfz uit in de praktijk? Welke belemmeringen ervaren zorgaanbieders en andere ketenpartners? En wat is de stand van de rechtspraak? Deze en andere vragen beantwoorden wij tijdens een interactief webinar waarbij ruimte bestaat voor uw vragen.

Deelname aan dit webinar is kosteloos.

De tweede helft van het jaar staan de volgende lezingen op het programma:

Donderdag 5 oktober | Actualiteiten GGZ

Dinsdag 17 oktober | Zorg & Integriteit

Donderdag 26 oktober | Actualiteiten medezeggenschap zorginstellingen 

Donderdag 16 november | Actualiteiten medische aansprakelijkheid 2023

Donderdag 30 november | Inkoopperikelen Sociaal Domein najaar 2023

Donderdag 7 december | Voorkomen van IT-geschillen in de Zorg

Dinsdag 12 december | De Wet forensische zorg: een update

Donderdag 14 december | Fusies en overnames in de zorg

Programma

13:50 Inloggen met ontvangen link via Google Chrome
14:00 Aanvang van het webinar
15:30 Einde van het webinar

 

 

Tickets Voor dit event
Gratis
14:00 - 15:30 uur
Dinsdag 12 december 2023
Dit event is onderdeel van een reeks. Bekijk andere evenementen uit deze reeks

Deze lezing is interessant voor alle zorgaanbieders.

Sprekers

Luuk Arends

Advocaat - Partner

Luuk is advocaat en partner op de sectie Gezondheidsrecht. Redactielid van GGZ & recht en voorzitter van de geschilleninstantie van De Zorgprofessional. Gespecialiseerd in Ggz-zorg, ouderenzorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, jeugdhulp, eerstelijnszorg en privacyvraagstukken. Verder is hij goed bekend met nieuwe wetgeving in de gezondheidszorg, zoals Wkkgz, Wmo 2015, Wlz, Jeugdwet, Wvggz en Wzd.

Milou Janssen

Advocaat

Milou is advocaat met expertise op het snijvlak van het privacyrecht en het gezondheidsrecht. Met haar kennis van het privacyrecht én gezondheidsrecht voorziet Milou o.a. zorgaanbieders, beroepsverenigingen in de zorg, gemeenten en GGD'en van allround praktische adviezen. Verder adviseert en - zo nodig - procedeert Milou over allerhande gezondheidsrechtelijke vraagstukken. Zij is goed bekend met de kaders van o.a. de Wgbo, de Wet BIG, de Wkkgz en de Wvggz. Milou staat zorgaanbieders geregeld bij in klachten- en geschillenprocedures (op grond van de Wkkgz en de Wvggz) en individuele zorgverleners tijdens tuchtprocedures.

Ralph Tak

Advocaat - Senior

Ralph is werkzaam bij de sectie Gezondheidszorg en is bestuursrechtelijk gespecialiseerd. Ralph houdt zich onder meer bezig met conflicten op het gebied van toezicht en handhaving. Daarnaast adviseert hij en procedeert hij voor zorgaanbieders actief binnen het sociaal domein (Wmo en jeugdzorg). Ook houdt Ralph zich bezig met juridische vraagstukken rondom zorgverkoop.

Deel dit event

Breng dit event onder de aandacht van andere geïnteresseerden!

Uit dezelfde reeks

Aanmelden voor gehele Reeks

Komende events