1. Home
  2. Expertises & sectoren
  3. Distributie, Franchise & Agentuur

Expertise Distributie, Franchise & Agentuur

De DFA-specialisten van Dirkzwager kunnen uw bedrijf helpen om de juridische aspecten in goede banen te leiden, bijvoorbeeld door uw onderneming te begeleiden bij het opstellen van de juiste contracten. Daarnaast helpen onze advocaten ondernemers bij uitleg, beheer en beëindiging van contracten of bij geschillen voortvloeiend daaruit.

Commerciële samenwerkingen tussen ondernemingen

Ondernemingen die gaan samenwerken om goederen of diensten te verkopen, staan vaak voor de vraag in welke (contract-)vorm zij willen gaan samenwerken. Distributie-, franchise- en agentuurovereenkomsten zijn de meest gebruikte contractvormen in verkoop- en afzetkanalen. Het onderscheid hiertussen kan in de praktijk lastig zijn waardoor uw onderneming mogelijk onnodig juridische risico’s op zich neemt.

Wanneer kiest u voor distributie, franchise of agentuur?

1. Distributie: een distributeur (dealer of wederverkoper) koopt producten en/of diensten in bij leveranciers. Daarna verkoopt de dealer ze - vaak exclusief - door aan zijn klanten voor eigen rekening en risico.
2. Franchise: een franchisenemer doet dit eveneens, maar gebruikt tevens de handelsmerken - naam, knowhow en logo - van een franchisegever.
3. Agentuur: een handelsagent bemiddelt bij (handels)overeenkomsten tussen opdrachtgevers (principalen) en derden. Dit gebeurt voor risico en rekening van de principaal. Voor de werkzaamheden ontvangt de agent provisie of commissie.

De drie samenwerkingsvormen kennen ook verschillende contracten. De distributieovereenkomst is niet in de wet geregeld. In een distributieovereenkomst zijn leverancier en distributeur vrij om naar eigen wens afspraken te maken. Zo kunnen ze zelf een goodwill- of klantenvergoeding regelen.

Voor agentuur en franchise gelden daarentegen wettelijke eisen die de handelsagent respectievelijk de franchisenemer beschermen, zoals een bepaalde opzegtermijn, beperkingen aan post contractuele non-concurrentiebedingen. En voor wat betreft agentuur: het recht op een goodwillvergoeding als het contract is beëindigd.

Team Distributie Franchise en Agentuur

De vakgroep DFA van Dirkzwager heeft uiteenlopende kennis en ervaring om ondernemingen juridisch te begeleiden bij hun commerciële samenwerking. Denk hierbij aan het opstellen van, het adviseren over én het beëindigen van contracten, maar ook aan het procederen bij geschillen. Veelvoorkomende onderwerpen zijn aansprakelijkheid, vergoedingen, onredelijke inkoopprijzen, verkeerde prognoses, opzegtermijnen, (tussentijdse) beëindigingsmogelijkheden, uitleg van de overeenkomst, mondelinge toezeggingen en exclusiviteit. Dankzij de ruime ervaring van onze specialisten kunnen zij voor uw onderneming de juridische vraagstukken oplossen en de risico’s beperken.

Juridisch advies over de gehele linie

In commerciële contracten komt vaak meer kijken dan alleen het zogenaamde contractenrecht. Disciplines zoals fiscaal recht, intellectueel eigendom, mededingingsrecht en huurrecht, komen geregeld aan bod in commerciële contracten. Denk bijvoorbeeld aan de franchisenemer die een winkelpand betrekt.

Het komt in de praktijk ook voor dat partijen niet kiezen voor distributie, franchise of agentuur maar voor een joint venture. Dirkzwager kan u ook begeleiden bij het oprichten van een nieuwe entiteit zoals een B.V.

Dirkzwager zal als fullservice kantoor alle kennis en ervaring samenbrengen, toegespitst op uw vraag. Door de verschillende specialismes, adviseren en begeleiden zij uw onderneming breed over de gehele linie.

DFA en buitenlandse wetgeving?

Krijgt u te maken met grensoverschrijdende samenwerking? Dan moet u tevens rekening houden met buitenlandse wetgeving. Bijvoorbeeld als u een contract sluit met een Amerikaanse partij. Of als u te maken heeft met internationale arbitrageroutes. Distributieovereenkomsten hebben veelal een grensoverschrijdend element. Bijvoorbeeld een distributieovereenkomst die in België wél wettelijk verankerd is en in Duitsland niet, waardoor de distributieovereenkomst nagenoeg gelijkgeschakeld wordt met een agentuurovereenkomst.

Dirkzwager beschikt over een German Desk voor de Duitse markt en is daarnaast aangesloten bij TELFA, een Europees netwerk van advocaten- en notarissenkantoren. Voor de Verenigde Staten geldt dat Dirkzwager via het netwerk USLAW actief samenwerkt met Amerikaanse kantoren. Wereldwijd werkt Dirkzwager ten slotte samen met kantoren in onder meer de BRICS-landen.

Onze advocaten

Juridische ondersteuning nodig of heeft nog vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met één van de volgende specialisten:
Sjaak van der Heul 
Joanne Houwers 
Lotte te Linde 
Dylan Goossens 
Thomas Arnold
Christel Jeunink

Gerelateerde artikelen

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 140

Algemene voorwaarden: informatieplicht en vernietigbaarheid

In het zakelijk verkeer wordt vaak gebruik gemaakt van algemene voorwaarden. Ze zijn er in vele soorten en maten en worden aangeduid met verschillende benamingen: standaardvoorwaarden, inkoopvoorwaarden, leveringsvoorwaarden, branchevoorwaarden, servicevoorwaarden. De “kleine lettertjes” kunnen van grote waarde zijn voor uw onderneming, óf juist een groot risico vormen.

Algemene voorwaarden: deponeren bij de KvK of rechtbank, waarom wel of niet?

In het zakelijk verkeer wordt vaak gebruik gemaakt van algemene voorwaarden. Ze zijn er in vele soorten en maten en worden aangeduid met verschillende benamingen: standaardvoorwaarden, inkoopvoorwaarden, leveringsvoorwaarden, branchevoorwaarden, servicevoorwaarden. De “kleine lettertjes” kunnen van grote waarde zijn voor uw onderneming, óf juist een groot risico vormen.

Algemene voorwaarden: wanneer zijn ze van toepassing en hoe gebruikt u ze?

In het zakelijk verkeer wordt vaak gebruik gemaakt van algemene voorwaarden. Ze zijn er in vele soorten en maten en worden aangeduid met verschillende benamingen: standaardvoorwaarden, inkoopvoorwaarden, leveringsvoorwaarden, branchevoorwaarden, servicevoorwaarden. De “kleine lettertjes” kunnen van grote waarde zijn voor uw onderneming, óf juist een groot risico vormen.

Kartelafspraken tussen haarsalons en misbruik machtspositie bij Caribische kansspelen: de verborgen mogelijkheden van het mededingingsrecht

Het mededingingsrecht wordt regelmatig gebruikt als breekijzer om geschillen te beslechten. Zo ook in twee recente uitspraken van rechters in Nederland en Curaçao. De uitspraken illustreren dat het van belang is om een verweer tegen een creatief beroep op de mededingingsregels zorgvuldig te onderbouwen en stellingen van de wederpartij te betwisten.

Luchtvaartmaatschappij geen financiële compensatie verschuldigd bij storend gedrag van passagier

Je hoort het steeds vaker: passagiers die storend gedrag vertonen tijdens een vlucht. Onlangs kwam nog in het nieuws dat een passagier de bemanning aanviel. Deze passagier is vervolgens met ducttape aan de stoel vastgemaakt nadat zij de stewardessen fysiek had aangevallen. Het kan zijn dat een vlucht vertraging oploopt door storend gedrag van de passagier. Is een luchtvaartmaatschappij dan gehouden financiële compensatie te betalen? Het Hof van Justitie heeft recentelijk geoordeeld dat dat niet het geval is. Zo valt dit onder een buitengewone omstandigheid in de zin van de Verordening 261/2004 (Verordening).

Europese Commissie publiceert concept herziene Groepsvrijstelling Verticale Overeenkomsten ('GVO')

De Europese Commissie (‘Commissie’) herziet momenteel de mededingingsregels voor verticale overeenkomsten (zoals distributieovereenkomsten). Met de publicatie van de concepttekst van de herziene Groepsvrijstelling Verticale Overeenkomsten (‘GVO’) op 9 juli 2021 komen de contouren van een nieuwe GVO in zicht. De concepttekst ligt voor ter publieke consultatie tot 17 september 2021.

Internetbestendige uitzonderingen voor distributieovereenkomsten op komst

De Europese Commissie is momenteel bezig met de herziening van de Groepsvrijstelling Verticale Overeenkomsten. De eerste voorstellen tot aanpassing zijn inmiddels gepubliceerd. Ze geven een eerste aanwijzing voor de toekomst van de Groepsvrijstelling en de Europese Commissie heeft daarover op 18 december 2020 een publieke consultatie geopend.

Ondernemen en het coronavirus: houd uw liquiditeit op peil met behulp van uw algemene verkoopvoorwaarden

Het coronavirius COVID-19 (‘coronavirus’) kan voor ondernemers een onzekere periode met zich meebrengen. Zo kan de aanvoer van productiemiddelen stilvallen of kan uw onderneming verplicht zijn haar deuren tijdelijk te sluiten. Ook kan de vraag naar allerlei producten en diensten afnemen en lopen debiteurenstanden juist vaak op, waardoor de druk op de liquiditeitspositie van uw onderneming toeneemt. Juist in deze economisch onzekere tijden, zijn beschermende contractuele voorwaarden van groot belang. Hiermee is uw onderneming beter beschermd tegen voornoemde risico’s. Dergelijke beschermende bepalingen zijn dikwijls opgenomen in algemene verkoopvoorwaarden.

Ondernemen en het coronavirus: houd uw liquiditeit op peil met behulp van uw algemene inkoopvoorwaarden

Het coronavirius COVID-19 (‘coronavirus’) kan voor ondernemers een onzekere periode met zich meebrengen. Zo kan de aanvoer van productiemiddelen stilvallen of kan uw onderneming verplicht zijn haar deuren tijdelijk te sluiten. Ook kan de vraag naar allerlei producten en diensten afnemen en lopen debiteurenstanden juist vaak op, waardoor de druk op de liquiditeitspositie van uw onderneming toeneemt. Juist in deze economisch onzekere tijden, zijn beschermende contractuele voorwaarden van groot belang. Hiermee is uw onderneming beter beschermd tegen voornoemde risico’s. Dergelijke beschermende bepalingen zijn dikwijls opgenomen in algemene inkoopvoorwaarden.

Sublicenties: de 3 belangrijkste aandachtspunten

Om in licentie verkregen rechten op succesvolle wijze te exploiteren, is het soms nodig om derden in te schakelen en om met deze derden een sublicentieovereenkomsten te sluiten. Heldere, schriftelijke en controleerbare afspraken, voorkomen (langdurige) juridische conflicten, zowel met uw sublicentienemer als met uw eigen licentiegever. Dit zijn de belangrijkste aandachtspunten.

1 2 3 4 5 6
...
12
Terug naar alle expertises en sectoren