1. Home
 2. Expertises & sectoren
 3. Insolventie & Herstructurering

Expertise Insolventie & Herstructurering

Binnen de vakgroep ‘Insolventie & Herstructurering’ vindt u juridisch specialisten die zich bezighouden met alle facetten van het faillissementsrecht en herstructureringen. Onze kennis en ervaring op het gebied van financiering en zekerheden zijn daarbij van meerwaarde. Wij treden onder meer op voor ondernemingen, bestuurders, schuldeisers, banken, financiers en andere belanghebbenden. Daarnaast zijn onze insolventiespecialisten dagelijks actief als curator in faillissementen.

Advies bij faillissement en surseance van betaling

Elke ondernemer wordt met een zekere regelmaat geconfronteerd met het faillissement (of surseance van betaling) van toeleveranciers of klanten. Met goede voorzorgsmaatregelen en door juist optreden tijdens faillissementssituaties is het vaak mogelijk om de schade te beperken.

Door onze ervaring als curatoren in faillissementen hebben wij ruimschoots kennis in huis over alle facetten van het faillissementsrecht, waaronder bestuurdersaansprakelijkheid, pauliana, de uitwinning van zekerheidsrechten en geschillen met de curator. Ook hiervoor bent u bij ons aan het juiste adres.

Herstructurering en WHOA-trajecten

Verkeert uw onderneming in financiële problemen? Ook dan adviseren we u graag. Zo kunnen wij met u meedenken over de mogelijkheden om een faillissement af te wenden, bijvoorbeeld door middel van een herstructurering, - herfinanciering of het aanbieden van een (dwang)akkoord. Daarnaast kunnen wij u begeleiden bij een doorstart of activatransactie, al dan niet vanuit faillissement.

WHOA-trajecten (Wet Homologatie Onderhands Akkoord)

Ondernemingen die in financieel zwaar weer verkeren kunnen sinds 1 januari 2021 hun schulden ook saneren door middel van het aanbieden van een zogenaamd “WHOA-akkoord”. Bijzonder aan het WHOA-akkoord is dat het ook schuldeisers kan binden die niet met het akkoord hebben ingestemd. Dirkzwager begeleidt zowel ondernemers die een WHOA-traject willen starten als partijen die met een WHOA-traject van hun schuldenaar geconfronteerd worden. Vind hier meer informatie over de WHOA.

Wij adviseren en begeleiden op de volgende gebieden:

 • Bijstaan van schuldeisers / leveranciers bij een (dreigend) faillissement van hun wederpartij
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Pauliana (benadeling van schuldeisers)
 • Zekerheidsrechten zoals pandrecht, hypotheekrecht en eigendomsvoorbehoud
 • Aanvragen pre-pack, surseance van betaling of faillissement
 • Verzet of hoger beroep instellen tegen faillietverklaring
 • Risico-analyse voor bestuurders, commissarissen en/of aandeelhouders bij een (mogelijk) faillissement
 • Discussies of onderhandelingen met curatoren of bewindvoerders
 • Verrekening in faillissement
 • Doorstart
 • Activa- en passivatransacties
 • Begeleiden van ondernemingen in zwaar weer
 • Herstructureringen en reorganisaties
 • WHOA-trajecten (Wet Homologatie Onderhands Akkoord)
 • Opstellen en beoordelen insolventieclausules in contracten
 • (Dwang)akkoorden

Onze kennis is uw kennis

Wij zorgen ervoor dat we onze vakkennis op peil houden. We volgen de ontwikkelingen op de voet. Zo is een aantal van onze specialisten lid van de Vereniging voor Insolventierechtadvocaten (INSOLAD). Onze kennis delen wij graag met u, onder meer via publicaties op onze kennispagina. Daarnaast verzorgen wij regelmatig lezingen en workshops voor onze cliënten. Uiteraard kunnen wij ook voor uw organisatie een op maat gemaakte lezing of workshop verzorgen. Neem hiervoor gerust contact met ons op!

Gerelateerde artikelen

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

 • U heeft geselecteerd:
 • Combineren met:
 • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

 • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

 • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 298

Het gevolg van een faillissement voor wederkerige overeenkomsten

Wat is de invloed van een faillissement op wederkerige overeenkomsten? Vaak wordt aangenomen dat overeenkomsten in faillissement niet nagekomen behoeven te worden. Het tegenovergestelde is echter waar. Hoe dat precies zit, bespreken wij in dit artikel.

Verrekening in concernverband? Let goed op bij het boeken in rekening-courant!

Uitgangspunt is dat binnen een concern vorderingen en schulden over en weer verrekend mogen worden. Vaak gebeurt dit door transacties in rekening-courant te boeken. Indien één van de groepsvennootschappen in de financiële problemen raakt, kan dat echter goed fout gaan. In deze bijdrage enkele tips om schade te voorkomen of te beperken.

WHOA: wettelijke grondslag beleid UWV in WHOA-zaken ontbreekt

Er is geen wettelijke grondslag voor het beleid van UWV om de NOW-subsidieregeling te beëindigen als een van haar vorderingen in een WHOA-akkoord wordt betrokken. Dit oordeelde de rechtbank Amsterdam in een recent gepubliceerde uitspraak.

Onbehoorlijke taakvervulling, wat houdt dat in?

Onbehoorlijke taakvervulling, ernstig verwijt, schade? Een vordering op de voet van onbehoorlijke taakvervulling lijkt op de vordering van kennelijk onbehoorlijk bestuur. De vorderingen verschillen echter aanzienlijk van elkaar. Meer weten? Lees dan onderstaand artikel.

Curator aangesteld: en nu? Verplichtingen van de bestuurder en bevoegdheden van de curator

Het faillissement van uw onderneming is uitgesproken. Als bestuurder komt er dan veel op u af. Zo stelt de rechtbank een curator aan die het vanaf de faillietverklaring ineens voor het zeggen heeft. Wat kunt u als bestuurder verwachten en wat zijn de bevoegdheden van de curator? Kan de curator u zomaar gijzelen of aansprakelijk stellen? In dit artikel gaan wij op deze (en meer) vragen in.

De Peeters q.q./Gatzen-vordering. De onrechtmatige daadsactie van de curator bij benadeling van schuldeisers.

In geval van benadeling van schuldeisers kan de curator met een beroep op de faillissementspauliana rechtshandelingen vernietigen. Zo kan bijvoorbeeld de verkoop van activa, de vestiging van zekerheidsrechten of een schenking ongedaan worden gemaakt. De curator kan echter ook schadevergoeding vorderen op grond van onrechtmatige daad. Deze vordering noemt men de Peeters q.q./Gatzen vordering. Wat houdt die vordering nu precies in?

Pauliana, faillissement en benadeling van schuldeisers

De curator kan bepaalde rechtshandelingen vernietigen die de gefailleerde schuldenaar heeft verricht in de periode vóórdat deze failliet werd verklaard, wanneer schuldeisers door die rechtshandeling zijn benadeeld. Dit heet de faillissementspauliana, ook wel de actio pauliana genoemd. In dit artikel wordt besproken wat de faillissementspauliana precies inhoudt, in welke gevallen deze kan worden toegepast en hoe deze werkt in de praktijk.

Misbruik van turboliquidatie. Wat te doen als je debiteur niet meer bestaat?

De herhaaldelijk aangekondigde faillissementsgolf blijft vooralsnog uit. Wel zijn er in 2022 maar liefst 136.310 bedrijven gestopt, waarvan een gedeelte met stille trom na een turboliquidatie. Wat kun je als schuldeiser doen als je vermoedt dat een debiteur misbruik van turboliquidatie maakt?

1 2 3 4 5 6
...
25
Terug naar alle expertises en sectoren