1. Home
 2. Expertises & sectoren
 3. Valorisatie

Expertise Valorisatie

Valoriseer uw waardevolle octrooien en vergroot uw onderzoeksbudget. Het Dirkzwager Valorisatieteam adviseert onderwijs- en zorginstellingen voor optimale exploitatie van uitvindingen en nieuwe kennis.

Medische hulpmiddelen, e-health ontwikkelingen, energiebesparende ideeën, duurzame voedingstechnologieën; onderzoek van zorg- of kennisinstellingen leidt regelmatig tot opzienbarende uitvindingen. Wilt u die vervolgens op de markt brengen? Dan is het raadzaam om al in de ontwikkelingsfase goede afspraken te maken met alle betrokkenen. Wat wordt de valorisatiestrategie, wie verkrijgt de intellectuele eigendomsrechten, is het nodig om een aparte onderneming op te richten? Een gedegen aanpak verruimt vaak het onderzoeksbudget. Ons valorisatieteam kan u hierbij met deskundig advies ondersteunen.

Wat is valorisatie?

Valorisatie is het op de markt brengen en te gelde maken van nieuwe kennis, technologieën of uitvindingen en is een kerntaak van kennis- en zorginstellingen. Valorisatie kan een maatschappelijk nut hebben: zoveel mogelijk partijen en mensen van de ontwikkelde kennis laten profiteren. Tegelijkertijd is er een economisch doel: inkomsten genereren die de instelling weer kan gebruiken voor vervolg- of nieuw onderzoek.

Gesubsidieerde samenwerking

Kennis- en zorginstellingen zijn steeds vaker verplicht om onderzoek samen met andere partijen te doen, bijvoorbeeld in publiek-private samenwerkingen. Ook de overheid verwacht van instellingen dat zij nieuwe kennis valoriseren om extra geldstromen te generen. Omdat het aantal betrokken partijen toeneemt, groeit de noodzaak om duidelijke afspraken te maken. Bij voorkeur al in de voorbereidende fase van het onderzoek.

Valorisatieteam

Heeft uw organisatie behoefte aan specifieke kennis omtrent het valoriseren van innovaties? Het Valorisatieteam van Dirkzwager kan u daarbij van dienst zijn. Ons Valorisatieteam bestaat uit specialisten vanuit diverse disciplines. Wij bundelen onze kennis om uw organisatie zo optimaal mogelijk te adviseren.

Dit betreft de volgende expertises:

 • Intellectueel Eigendom: advies over de bescherming van nieuwe innovaties en kennis door middel van IE-rechten, zoals octrooirechten, auteursrechten, databankrechten of modelrechten. Hieronder valt ook de advisering over onderzoeksovereenkomsten, joint development-overeenkomsten, licenties en (licentie)vergoedingen. Wie krijgt het recht op de resultaten uit het onderzoek en welke rechten hebben de andere partijen? Gaat u de intellectuele eigendomsrechten zelf houden of overdragen aan een marktpartij?
  Ondernemingsrecht: welke rechtsvorm moet de nieuwe onderneming of start up (joint venture) krijgen en welke rechten hebben de diverse aandeelhouders?
 • Mededingingsrecht: welke staatsteunregels gelden er voor gesubsidieerde projecten en is er mogelijk sprake van verboden staatssteun? Maar ook: zijn eventuele concurrentiebeperkende afspraken tussen partijen wel toegestaan?
 • Fiscaal: wat is de optimale fiscale structuur waarin onderzoek wordt ondergebracht of waarin wordt samengewerkt met projectpartners? Wat is de impact van fiscaliteit op het valorisatieproject? Ontstaat er bijvoorbeeld een belastingplicht voor de vennootschapsbelasting of is de btw op kosten mogelijk aftrekbaar?

Optimale exploitatie van waardevolle kennis

Tijdsbesparing, kostenbesparing en een hoger rendement; een (integraal) advies levert uw instelling de nodige voordelen op. Alle leden van het Valorisatieteam hebben kennis van en ervaring in de zorg en de onderwijssector en uitgebreide contacten met kennisinstituten. Met die achtergrond treden wij graag voor u op als sparringpartner in elke fase van uw project. Samen geven wij de exploitatie van uw uitvinding of knowhow een betrouwbaar juridisch en fiscaal fundament.

Contact

Wilt u meer informatie over het Valorisatieteam of een afspraak maken? Dan kunt u contact opnemen met Christel Jeunink (advocaat Intellectuele eigendom en IT-recht) via 026 353 83 67 of e-mail: jeunink@dirkzwager.nl.
Verder bestaat het team uit: Petra de Waal (Belastingadviseur, btw-specialist), Sjaak van der Heul (advocaat Mededingingsrecht), Lex van Noordenburg en Mats Emonts (belastingadviseurs, specialisten vennootschapsbelasting).

Gerelateerde artikelen

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

 • U heeft geselecteerd:
 • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

 • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

 • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

 • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:

Er zijn helaas geen resultaten gevonden. Wijzig uw filterinstellingen.


Terug naar alle expertises en sectoren