Zoeken
  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Aansprakelijkheid bestuurder voor een onvolledig publicatie van de jaarrekening

Aansprakelijkheid bestuurder voor een onvolledig publicatie van de jaarrekening

Bestuurders van een B.V. zijn niet aansprakelijk jegens een schuldeiser als gevolg van een onvolledige publicatie van de jaarrekening als die niet misleidend is. Aldus  het vonnis van de rechtbank Den Bosch van 7 juli 2010, LJN: BN2372.Op bestuurders van vennootschappen, zoals de B.V., rust de verplichting om een jaarrekening op te maken en te publiceren. Onder de jaarrekening wordt verstaan de jaarrekening met balans en  winst- en verliesrekening voorzien van een toelichting. Het doel van de...
Auteur artikelDirkzwager
Gepubliceerd12 augustus 2010
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Bestuurders van een B.V. zijn niet aansprakelijk jegens een schuldeiser als gevolg van een onvolledige publicatie van de jaarrekening als die niet misleidend is. Aldus  het vonnis van de rechtbank Den Bosch van 7 juli 2010, LJN: BN2372.Op bestuurders van vennootschappen, zoals de B.V., rust de verplichting om een jaarrekening op te maken en te publiceren. Onder de jaarrekening wordt verstaan de jaarrekening met balans en  winst- en verliesrekening voorzien van een toelichting. Het doel van de jaarrekening is het geven van zodanig inzicht dat door derden een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en resultaat en in bepaalde gevallen omtrent de solvabiliteit en liquiditeit van de vennootschap. Daarbij stelt de wet eisen aan de inrichting van de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting. De eisen voor de zogenaamde kleine en middelgrote vennootschappen zijn gelukkig lichter. De vraag is wat de gevolgen zijn voor de aansprakelijkheid van de bestuurder  van de vennootschap  die niet voldoet aan de wettelijke verplichtingen rondom de jaarrekening.

Artikel 2:249 BW stelt bestuurders van een vennootschap aansprakelijk voor de schade van derden als gevolg van een misleidende voorstelling van zaken in de jaarrekening, jaarverslag of tussentijdse cijfers van die vennootschap.

In deze door de rechtbank Den Bosch behandelde zaak had een leverancier die haar vorderingen niet betaald kreeg van een vennootschap, die in staat van faillissement was verklaard, vorderingen ingesteld tegen de bestuurders van deze vennootschap. De vennootschap  had,  anders dan zij verplicht was, geen volledige jaarrekening gepubliceerd en in plaats daarvan slechts de balans. Dit is alleen toegestaan aan kleine of middelgrote vennootschappen. In deze zaak betrof het een grote vennootschap. De eiser kon evenwel niet aangeven hoe zij dan door alleen die gepubliceerde balans zou zijn misleid, aangezien deze balans geen onjuistheden bevatte. De rechtbank stelde daarom vast dat de bestuurders niet aansprakelijk waren alleen op grond van de onvolledige gepubliceerde jaarrekening.

Dus alhoewel uitgangspunt van de wet is dat een bestuurder aansprakelijk is voor het onvolledig publiceren van de jaarrekening, is het wel noodzakelijk dat er als gevolg van misleiding daadwerkelijk schade moet zijn geleden.