1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Betaalt uw debiteur niet? Overweeg een faillissementsverzoek

Betaalt uw debiteur niet? Overweeg een faillissementsverzoek

Een faillissementsverzoek is snel, relatief eenvoudig en goedkoop. Het is daarom een geschikt middel om druk op uw debiteur uit te oefenen. In dit artikel bespreken wij waarom dat het geval is.
Leestijd 
Auteur artikel Tristan Bron
Gepubliceerd 09 maart 2023
Laatst gewijzigd 09 maart 2023

Pressiemiddel voor betaling

De schuldenaar die zijn faillietverklaring wil verhinderen, kiest er geregeld voor om onder druk van de faillissementsaanvraag de vordering van de aanvrager te betalen. Door de vordering van de aanvrager van de faillietverklaring te betalen, probeert de schuldenaar ervoor te zorgen dat de faillietverklaring niet wordt uitgesproken. Is de volledige betaling van de vordering in één keer niet mogelijk? Dan kan ook een betalingsregeling worden afgesproken.

In het kader van (de onderhandelingen over) een betalingsregeling, speelt ook het volgende. De behandeling van het faillissementsverzoek kan op verzoek maximaal vier keer binnen een totale periode van acht weken worden aangehouden. Daardoor bestaat de mogelijkheid om met de debiteur overeenstemming te bereiken over de betalingsregeling. Wordt die overeenstemming bereikt, dan wordt het faillissementsverzoek ingetrokken. Het is daarbij wel van belang dat de gemaakt afspraken goed worden vastgelegd en ook nagekomen kunnen worden. Laat u daarom door ons adviseren.

Waarom (g)een faillissementsaanvraag?

Een faillissementsaanvraag is onder omstandigheden te verkiezen boven een andersoortige procedure tegen de schuldenaar. Zo is het voor een faillissementsverzoek verschuldigde griffierecht doorgaans aanzienlijk lager dan bijvoorbeeld een dagvaardingsprocedure. Daarnaast is het zo dat de bevoegde rechtbank binnen enkele weken na indiening op een faillissementsverzoek beslist, terwijl het verkrijgen van een vonnis in een dagvaardingsprocedure al snel vele maanden duurt. Een faillissementsverzoek is daarnaast vaak beperkt van omvang zijn, waardoor de kosten voor het opstellen relatief beperkt blijven.

Onder omstandigheden leent een faillissementsaanvraag zich echter niet voor het incasseren van een vordering. Dat is bijvoorbeeld het geval indien het vorderingsrecht niet eenvoudig kan worden vastgesteld. Verder kan een faillissementsaanvraag onrechtmatig zijn indien de aanvrager wist of behoorde te weten dat de aanvraag geen kans van slagen had. Wij zijn u graag van dienst bij het vaststellen of het incasseren van uw vordering door middel van een faillissementsverzoek mogelijk is.

Gevolgen van de faillietverklaring

Slaagt het faillissementsverzoek? Dan spreekt de bevoegde rechtbank de faillietverklaring van de schuldenaar uit en stelt hij een curator aan. De curator heeft verschillende taken en bevoegdheden, waaronder het uitvoeren van rechtmatigheidsonderzoeken.

Een schuldenaar zal er veel aan gelegen zijn om te voorkomen dat het faillissement wordt uitgesproken. Een faillissement wordt doorgaans namelijk niet als een prettige omstandigheid beschouwd. Een faillissementsaanvraag zorgt daarom vaak voor beweging aan de zijde van de schuldenaar.

Meer weten?

Hebt u een of meer schuldenaren die uw openstaande vordering(en) niet voldoen en wilt u weten welke mogelijkheden u hebt? Neem dan vooral contact met ons op, zodat wij samen met u de mogelijkheden kunnen onderzoeken.