De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Coronacrisis: deze banken bieden u uitstel voor de aflossing van lopend krediet

Coronacrisis: deze banken bieden u uitstel voor de aflossing van lopend krediet

Heeft u een gezonde onderneming, maar ziet u een sterke daling in uw omzet door de coronacrisis? Zes banken (ING, ABN AMRO, Rabobank, Volksbank, Triodos, BNG Bank) hebben besloten om coulancemaatregelen te treffen waarbij zij uitstel verlenen voor de aflossing van krediet. In dit artikel leest u per bank wie op deze maatregelen een beroep kan doen, hoe u dit in gang zet en welke voorwaarden er gelden.
Leestijd 
Auteur artikel Maartje ter Horst
Gepubliceerd 24 maart 2020
Laatst gewijzigd 24 maart 2020
 

ING

ING geeft MKB-ondernemingen die in de kern gezond zijn de mogelijkheid om de aflossing van lopende financieringen met maximaal 6 maanden op te schorten. U kunt hier een beroep op doen indien u een lopende financiering tot  €2,5 miljoen heeft bij de ING. Deze opschorting vindt niet automatisch plaats, u moet dit aanvragen.

U kunt de opschorting aanvragen door in te loggen op Mijn ING zakelijk. Indien u een klant bent zonder Mijn ING, kunt u een e-mail sturen naar: wijzigenaflosschema@ing.nl. Vermeld in deze e-mail tenminste uw (bedrijfs)naam en adresgegevens, uw telefoonnummer, e-mail adres en KVK nummer. U moet daarbij ook aangeven dat het een verzoek tot opschorting van de aflossing op uw lening(en) betreft.

Let op! De opschorting geldt alleen voor de aflossing en niet voor de rentekosten.

ABN AMRO

ABN AMRO geeft Commercial Banking-klanten met een lopend zakelijk krediet tot €2,5 miljoen automatisch 6 maanden uitstel van rente, aflossingen, kosten en kredietgerelateerde fees. Voor de aflossingen van april t/m september 2020 worden geen betalingen voor aflossing en rente geïncasseerd. Als u per kwartaal betaalt, vindt ook automatisch uitstel voor het eerste kwartaal plaats.

Vanuit u als ondernemer is dus geen actie nodig om van dit uitstel gebruik te kunnen maken. Enkel indien u zich wilt afmelden voor deze regeling moet u dit vóór 31 maart 2020, 17.00 uur aangeven via deze link. Indien u niet beschikt over Internet Bankieren kunt u ABN AMRO bellen op 088 – 226 26 14.

ABN AMRO geeft expliciet aan dat u uiterlijk aan het einde van de looptijd van uw zakelijke lening(en) de uitgestelde rente, aflossingen, kosten en fees voor uw zakelijke lening(en) in een keer terug moet betalen. Over deze uitgestelde bedragen betaalt u vanaf oktober 2020 dan wel rente.

Rabobank

Rabobank geeft MKB-ondernemingen met een lopend krediet tot €2,5 miljoen de mogelijkheid tot 6 maanden uitstel van de aflossingsverplichtingen van de lening(en) bij de Rabobank. Dit uitstel zult u moeten aanvragen, dit gebeurt niet automatisch.

U kunt uitstel van de aflossingsverplichtingen aanvragen door een online formulier in te vullen via deze link. U moet hierbij het leningnummer van de lening(en) waarvoor u uitstel wilt aanvragen vermelden. Verzoeken die betrekking hebben op de aflossingen van maart, kunt u tot uiterlijk 30 maart 2020, 13.00 uur indienen.

Indien uw bedrijf meer dan €3 miljoen aan financieringen uit heeft staan bij de Rabobank óf uw bedrijf stond onder Bijzonder Beheer vóór de coronacrisis, dan moet u ook het formulier invullen om uitstel te vragen. Vervolgens wordt er persoonlijk contact met u opgenomen om de mogelijkheden tot uitstel te bespreken.

Let op! Het uitstel dat Rabobank aanbiedt, betreft geen uitstel van de rentekosten van uw lening(en), enkel van de aflossingsverplichtingen.

Volksbank

Volksbank is de overkoepelende organisatie boven SNS, ASN Bank, Regiobank en BLG Wonen. Volksbank geeft geen specifieke voorwaarden om uitstel van aflossingsverplichtingen aan te vragen. Wij raden u daarom aan om direct contact op te nemen met de bank onder Volksbank waar u een lopend krediet heeft, via de onderstaande contactpagina's van die banken:

  • SNS heeft aangegeven dat klanten met vragen omtrent uitstel van aflossingsverplichtingen het nummer 030 - 219 69 75 kunnen bellen. De contactpagina van SNS kunt u raadplegen via deze link.
  • ASN Bank
  • Regiobank
  • BLG Wonen

Triodos Bank

Triodos Bank geeft kleine ondernemingen en instellingen, die in de kern gezond zijn, met een lopend zakelijk krediet tot €2,5 miljoen, de mogelijkheid tot 6 maanden uitstel van aflossing op lopende leningen. U moet dit uitstel zelf aanvragen, dit gebeurt niet automatisch. Om dit uitstel aan te vragen moet u contact opnemen met uw relatiemanager bij Triodos.

Indien u verwacht dat uitstel van de aflossingsverplichtingen voor een halfjaar niet genoeg is om de financiële nood te lenigen, dan adviseert Triodos om ook contact opnemen met uw relatiemanager. U moet dan een liquiditeitsprognose maken uitgaande van 3 maanden geen enkele omzet en daarna weer opbouwende omzet. Deze prognose levert u aan bij bij uw relatiemanager.

BNG Bank

BNG Bank heeft nog geen specifieke voorwaarden geformuleerd om uitstel van aflossingsverplichtingen aan te vragen. Wel geeft BNG Bank aan dat zij het initiatief van Nederlandse banken om zakelijke klanten meer lucht te geven, steunen. Kleinere ondernemingen die in de kern gezond zijn, kunnen zes maanden uitstel van aflossingen op hun lopende leningen krijgen. BNG Bank onderzoekt momenteel welke klanten het betreft. Wij adviseren u contact op te nemen met BNG Bank als u uitstel van betaling wilt verkrijgen.

Tot slot

Door het tijdelijk stopzetten van de aflossingsverplichtingen krijgt uw onderneming meer financiële ruimte om de gevolgen van een lagere omzet op te vangen. Per bank kunnen de voorwaarden voor het uitstellen van de aflossingsverplichtingen anders zijn. Wij raden u daarom aan grondig naar de voorwaarden van de bank waar u een lopend krediet heeft, te kijken. Vanzelfsprekend kunnen wij u daarbij behulpzaam zijn.

Heeft u vragen over de mogelijkheden voor uw onderneming om uitstel van de aflossingsverplichtingen aan te vragen of wilt u daarbij hulp, dan kunt u contact opnemen met Maartje ter Horst via terhorst@dirkzwager.nl of via 024 - 381 3192.