1. Home
 2. Kennis
 3. Artikelen
 4. De overnamenamepraktijk: de verschillende fasen van een aandelentransactie (I)

De overnamepraktijk: de verschillende fasen van een aandelentransactie (I)

In de praktijk zien wij twee soorten overnametransacties: aandelentransacties en activa passiva transacties. De aandelentransactie komt verreweg het meeste voor. Door de overdracht van aandelen gaat de onderneming (met alle activa en passiva) automatisch over. Hoe ziet een dergelijke transactie eruit? De eerste twee fasen van een aandelentransactie zullen wij in dit artikel bespreken.
Leestijd 
Auteur artikel Valerie van Engelenburg - Sijberden
Gepubliceerd 04 januari 2019
Laatst gewijzigd 04 januari 2019

Verkenningsfase

Partijen verkennen de mogelijkheden voor een deal 

In de verkenningsfase zoekt een beoogd verkoper een beoogd koper voor zijn / haar onderneming of zoekt een beoogd koper een over te nemen onderneming. Hebben een dergelijke beoogd verkoper en beoogd koper elkaar gevonden, dan onderzoeken zij de mogelijkheden voor een deal en komen ze tot eerste gezamenlijke ideeën over de prijs en de voorwaarden. Bij de meeste (kleinere) deals zijn er in deze fase nog geen advocaten betrokken. Toch spelen juridische punten ook hier al vaak al rol. Let er bijvoorbeeld op om geheimhouding af te spreken bij het verstrekken van (vertrouwelijke) informatie en om een non-wervingsbeding overeen te komen. In de praktijk is het gebruikelijk (en aan te raden) om een zogenaamde ''non-disclosure agreement'' te ondertekenen. 

Intentieverklaring

Partijen binden zich aan elkaar in een LOI

De intentieverklaring kent vele benamingen: letter of intent (LOI), heads of terms, memorandum of understanding en term sheet. Hoe het document ook wordt genoemd, de inhoud komt vaak op hetzelfde neer: verkoper en koper leggen de hooflijnen voor de deal vast in een te tekenen intentieverklaring. Zo vormt de intentieverklaring het raamwerk voor de verdere onderhandelingen. Het is gebruikelijk om de volgende onderwerpen in de intentieverklaring vast te leggen:

 • Partijen: wie of welke entiteit zullen optreden als verkoper en koper?
 • Aandelen: welke aandelen worden verkocht en hoeveel procent van de aandelen betreft dit?
 • Voorziene prijs en prijsmechanismes: wat is de voorziene koopprijs van de over te nemen onderneming en op basis van welk prijsmechanisme is deze prijs berekend?
 • Aannames: bijvoorbeeld de aanname dat de cijfers juist zijn, er geen dividenduitkering zal worden gedaan en de vergunningen in orde zijn.
 • Voorwaarden: bijvoorbeeld dat de uitkomst van het due diligence onderzoek naar tevredenheid is afgerond, de financiering voor de koopprijs op orde is, de onderneming op de reguliere wijze is voortgezet en dat alle benodigde interne- en externe goedkeuringen zijn verkregen.
 •  Verloop en planning van het verdere proces: hoe ziet het verdere proces eruit en welke tijdslijn wordt gevolgd?
 • Geheimhouding: welke informatie is vertrouwelijk en hoe gaan verkoper en koper hiermee om? 
 •  Exclusiviteit: gaan verkoper en koper op exclusieve basis met elkaar in onderhandeling en zo ja, gedurende welke periode? 
 • Rechts- en forumkeuze: welke recht is van toepassing en welke rechter is bevoegd te oordelen over eventuele geschillen tussen verkoper en koper? 

Uiteraard verschilt de inhoud van een intentieverklaring per transactie. Dit hangt onder andere af van de structuur en complexiteit van de deal, de beoogde tijdslijn, de aard van partijen en de specifieke business van de over te nemen onderneming. Laat u zich hiervoor goed juridisch adviseren. Wij assisteren u graag bij het opstellen van een - voor u zo gunstig mogelijke én op de deal toegesneden - intentieverklaring.

De opeenvolgende fasen van een aandelentransactie, te weten het due diligence onderzoek, de share purchase agreement, signing en closing zullen wij in separate artikelen behandelen.