De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Deurwaarder kan beslag leggen op vermogen van erfgenamen nu zij de nalatenschap zuiver hebben aanvaard

Deurwaarder kan beslag leggen op vermogen van erfgenamen nu zij de nalatenschap zuiver hebben aanvaard

Bij een zuivere aanvaarding van een nalatenschap bent u als erfgenaam ook verplicht de schulden van de nalatenschap uit uw eigen vermogen te voldoen. De voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant oordeelde recentelijk in een dergelijke zaak die een deurwaarder had voorgelegd.De casusMevrouw X heeft ten gunste van de bank een recht van hypotheek gevestigd in verband met een aan haar verstrekte geldlening. Enkele jaren later komt mevrouw te overlijden. De erfgenamen van mevrouw X hebben...
Auteur artikelBart Lotgerink
Gepubliceerd14 november 2013
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Bij een zuivere aanvaarding van een nalatenschap bent u als erfgenaam ook verplicht de schulden van de nalatenschap uit uw eigen vermogen te voldoen. De voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant oordeelde recentelijk in een dergelijke zaak die een deurwaarder had voorgelegd.

De casus
Mevrouw X heeft ten gunste van de bank een recht van hypotheek gevestigd in verband met een aan haar verstrekte geldlening. Enkele jaren later komt mevrouw te overlijden. De erfgenamen van mevrouw X hebben de nalatenschap, waaronder de schuld aan de bank, zuiver aanvaard. Uit de verkoopopbrengst van de woning en uit de overige baten van de nalatenschap kan niet de gehele schuld aan de bank betaald worden en er blijft een restschuld over van € 80.000,-. De bank geeft de deurwaarder opdracht om executoriaal beslag te leggen op het vermogen van de erfgenamen, omdat zij in gebreke blijven met de terugbetaling van de restschuld. De deurwaarder twijfelt of dit mogelijk is, omdat de wet in artikel 4:223 BW bepaalt dat een schuldeiser gedurende de vereffening van de nalatenschap alleen bevoegd is zijn vordering op de goederen der nalatenschap ten uitvoer te leggen.

Executoriale titel
De voorzieningenrechter oordeelt eerst dat een notariële akte, de hypotheekakte, executoriale kracht heeft. De bank wenst de hypotheekakte immers te gebruiken als executoriale titel om het restant van de geldlening te executeren. 

Zuivere aanvaarding
De erfgenamen zijn mevrouw X opgevolgd in haar voor overgang vatbare rechten en in bezit en houderschap en worden van rechtswege schuldenaar van de schulden die niet teniet zijn gegaan bij haar overlijden. In dit geval zijn de erfgenamen schuldenaar geworden van de vordering die de bank heeft. Door de nalatenschap zuiver te aanvaarden, zijn de erfgenamen verplicht de schulden van de nalatenschap ten laste van hun eigen vermogen te voldoen. Er is door de zuivere aanvaarding geen sprake van een vereffening en de beperking die de deurwaarder aanhaalde is hier niet van toepassing. De hypotheekakte levert een executoriale titel op en kan jegens de erfgenamen ten uitvoer worden gelegd.
Beoordeel dit artikel