De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Donkere wolken boven de pre-pack: doorstart toch overgang van onderneming?

Donkere wolken boven de pre-pack: doorstart toch overgang van onderneming?

Wij schreven al eerder over de pre-pack; een doorstart die vóór faillissement in stilte wordt voorbereid. Nadat het faillissement is uitgesproken, kan deze doorstart vervolgens vaak nog op dezelfde dag worden voltooid. In de afgelopen jaren zijn er al verschillende doorstarts gerealiseerd door middel van de pre-pack, zoals Schoenenreus, Marlies Dekkers, Ruwaard van Putten Ziekenhuis, De Harense Smit en Heiploeg.Pre-pack EstroOok bij de pre-pack van kinderopvangorganisatie Estro werd op de dag...
Leestijd 
Auteur artikel Maartje ter Horst
Gepubliceerd 31 maart 2017
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
Wij schreven al eerder over de pre-pack; een doorstart die vóór faillissement in stilte wordt voorbereid. Nadat het faillissement is uitgesproken, kan deze doorstart vervolgens vaak nog op dezelfde dag worden voltooid. In de afgelopen jaren zijn er al verschillende doorstarts gerealiseerd door middel van de pre-pack, zoals Schoenenreus, Marlies Dekkers, Ruwaard van Putten Ziekenhuis, De Harense Smit en Heiploeg.

Pre-pack Estro
Ook bij de pre-pack van kinderopvangorganisatie Estro werd op de dag van het faillissement een doorstart beklonken. Daarbij werd aan ruim 2.600 werknemers een nieuw dienstverband aangeboden bij de doorstarter, die de onderneming voortzette onder de naam Smallsteps. Ruim 1.000 andere werknemers verloren hun baan; aan hen werd geen baan aangeboden door de doorstarter.

Procedure
Vakbondorganisatie FNV stapte vervolgens met enkele van deze ontslagen werknemers naar de rechter, stellende dat sprake is van overgang van onderneming. De werknemers hadden mee moeten overgaan naar de doorstarter, aldus het FNV, en hadden niet zomaar aan de kant mogen worden gezet. Volgens de FNV was het faillissement van Estro tot in de puntjes geregisseerd en puur als middel gebruikt om goedkoop van slechtlopende locaties en personeel af te komen. Volgens Smallsteps bestond er na het faillissement van Estro geen verplichting voor haar om alle arbeidsovereenkomsten over te nemen.

Eenzelfde procedure startte het FNV ook al met het personeel van Heiploeg, waarbij de kantonrechter uiteindelijk tot het oordeel kwam dat een doorstart vanuit pre-pack géén overgang van onderneming oplevert – hierover schreven wij al eerder in dit artikel.

De kantonrechter in de procedure van Estro besloot dezelfde vraag voor te leggen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Uitgangspunt is dat de regel dat alle werknemers van rechtswege bij de doorstarter in dienst komen, niet geldt in het geval van een faillissement dat gericht is de liquidatie van de onderneming. De kantonrechter wil van het Hof van Justitie weten of dit anders is wanneer een faillissement wordt gebruikt voor een reorganisatie door middel van een pre-pack.

Hof van Justitie: advies advocaat-generaal
Hoewel het Hof van Justitie nog een oordeel moet vellen over de voorliggende vraag, heeft de advocaat-generaal van het Hof van Justitie inmiddels advies uitgebracht over de vraag of de pre-pack overgang van onderneming oplevert, zodat de ontslagen werknemers beschermd worden. De advocaat-generaal concludeert dat de pre-pack, die gericht is op het redden van de onderneming of de nog levensvatbare onderdelen daarvan, niet onder de uitzondering van Richtlijn Overgang van Onderneming valt, zodat de bescherming uit de Richtlijn van toepassing is bij een doorstart vanuit pre-pack. Dat betekent dat de rechten en verplichtingen van de werknemers bij een pre-pack overgaan op de verkrijger, op grond van art. 7:663 BW. Oftewel: bij een pre-pack wordt aan werknemers wel degelijk arbeidsrechtelijke bescherming geboden, aldus de advocaat-generaal.

Hoe nu verder?
Ondanks het feit dat de conclusie van de advocaat-generaal slechts een advies is aan het Hof van Justitie en het Hof uiteindelijk zelf een oordeel moet vellen over de voorliggende vraag, is er een grote kans dat het Hof van Justitie de conclusie van de advocaat-generaal overneemt. Dit zou betekenen dat de pre-pack een stuk minder interessant wordt als reorganisatiemiddel, waardoor (financiers/investeerders van) bedrijven in moeilijkheden vermoedelijk minder snel voor deze methode zullen kiezen. Of het Hof de conclusie van de advocaat-generaal daadwerkelijk volgt is echter nog afwachten. De beslissing laat vermoedelijk nog een jaar op zich wachten, waarna ook de Nederlandse rechter zich opnieuw over de zaak zal moeten buigen.