Dirkzwager bestaat 135 jaar! We nodigen onze oud-medewerkers uit voor een feestelijke borrel. Aanmelden kan via de eventpagina. Aanmelden reünie.

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Eigendom van een net

Eigendom van een net

In de kabelarresten uit 2003 heeft de Hoge Raad bepaald dat kabels en leidingen onroerend zijn. Naar aanleiding van deze arresten is aan artikel 5:20 BW een nieuw artikellid toegevoegd. Artikel 5:20 lid 2 BW bepaalt wie de eigenaar van een net, bestaande uit kabels of leidingen die bestemd zijn voor de transport van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, van energie of van informatie, is.Bevoegd aanleggerVolgens genoemd artikel 5:20 lid 2 BW ligt de eigendom van een net bij de “bevoegd aanle...
Leestijd 
Auteur artikel Anouk Bisseling
Gepubliceerd 09 juni 2016
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
In de kabelarresten uit 2003 heeft de Hoge Raad bepaald dat kabels en leidingen onroerend zijn. Naar aanleiding van deze arresten is aan artikel 5:20 BW een nieuw artikellid toegevoegd. Artikel 5:20 lid 2 BW bepaalt wie de eigenaar van een net, bestaande uit kabels of leidingen die bestemd zijn voor de transport van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, van energie of van informatie, is.

Bevoegd aanlegger
Volgens genoemd artikel 5:20 lid 2 BW ligt de eigendom van een net bij de “bevoegd aanlegger” daarvan of bij diens rechtsopvolger. Het enkel aanleggen van een net heeft derhalve niet tot gevolg dat de aanlegger eigenaar wordt van het net. Daarvoor is nodig dat hij tot aanleg bevoegd was. De aanleg kan bijvoorbeeld blijken uit overeenkomsten met een aannemer, facturen van de aannemer en correspondentie over de aanleg. De bevoegdheid tot aanleg kan onder andere blijken uit een gevestigd opstalrecht, een gedoogplicht of een vergunning. Ook (schriftelijke) toestemming van de grondeigenaar kan de bevoegdheid tot aanleg aantonen.

Registratie
De inschrijving van het net in de daartoe bestemde openbare registers is geen constitutief vereiste voor het in eigendom verkrijgen van een bevoegd aangelegd net. De bevoegd aanlegger van het net is eigenaar van het net, ook zonder deze inschrijving. Toch is de inschrijving van een net in de daartoe bestemde openbare registers, ook wel registratie van een net genoemd, aan te bevelen. Door de registratie is ook voor derden kenbaar wie eigenaar is van het net en wordt de eigenaar beschermd tegen rechten van derden. Artikel 3:24 lid 1 BW bepaalt namelijk dat de sanctie op het niet inschrijven is dat het niet-ingeschreven feit (de aanleg van een net) niet tegen derden kan worden ingeroepen. In bepaalde gevallen is registratie zelfs noodzakelijk. Aangezien het net onroerend is, zal de overdracht of bezwaring (met bijvoorbeeld hypotheek) van een net dienen te geschieden middels een notariële akte en inschrijving daarvan in de daartoe bestemde openbare registers. Pas nadat de aanleg van een net is ingeschreven kan het net worden overgedragen of bezwaard.

Tot slot
Wilt u meer weten over de registratie en overdracht van netten, bekijk dan ook de andere artikelen over dit onderwerp op onze kennispagina of neem contact op met Anouk Bisseling. Dirkzwager heeft een gespecialiseerd team bestaande uit advocaten en (kandidaat)notarissen die u graag meer vertellen over dit onderwerp.